KOPER Zadania

M2

33_5e

Przetwórnia produkuje konfitury: malinowo-truskawkowe, malinowo-porzeczkowe oraz truskawkowo-porzeczkowe (zawsze w proporcji owoców 1:1 oraz z wykorzystaniem maksymalnej dostępnej ilości owoców). Decyzja, jaka konfitura w danym dniu będzie produkowana, zależy od ilości owoców w przetwórni. Owoce są dostarczane do przetwórni rano, przed rozpoczęciem produkcji. W danym dniu jest produkowany tylko jeden rodzaj konfitur. Do produkcji są brane owoce, których jest najwięcej w przetwórni (dla danych w pliku owoce.txt nie występuje przypadek, gdy ilość różnych owoców jest taka sama). Owoce niewykorzystane do produkcji są przechowywane w chłodni do następnego dnia. W następnym dniu podejmuje się decyzję o produkcji na ten dzień na podstawie łącznej ilości owoców pozostałych z poprzedniego dnia oraz dostarczonych rano. Przykład: Jeżeli 01.05.2020 dostarczono 211 kg malin, 281 kg truskawek i 88 kg porzeczek, to w tym dniu będzie produkowana konfitura malinowo-truskawkowa. Do produkcji wykorzystane zostanie 211 kg malin i 211 kg truskawek. Reszta truskawek i wszystkie porzeczki będą przechowywane w chłodni do następnego dnia. Po dostawie z 02.05.2020 (393 kg malin, 313 kg truskawek i 83 kg porzeczek) w przetwórni będzie 393 kg malin, 383 kg truskawek i 171 kg porzeczek, czyli znowu będzie produkowana konfitura malinowo-truskawkowa. Na wyprodukowanie 1 kg konfitur dwuowocowych potrzeba po 1 kg każdego owocu. Podaj, ile kilogramów konfitur każdego rodzaju wyprodukowano w okresie od 01.05.2020 do 30.09.2020. W odpowiedzi podaj obliczone ilości dla: Malinowo-porzeczkowe Malinowo-truskawkowe Truskawkowo-porzeczkowe
M2

33_5d

Przetwórnia produkuje konfitury: malinowo-truskawkowe, malinowo-porzeczkowe oraz truskawkowo-porzeczkowe (zawsze w proporcji owoców 1:1 oraz z wykorzystaniem maksymalnej dostępnej ilości owoców). Decyzja, jaka konfitura w danym dniu będzie produkowana, zależy od ilości owoców w przetwórni. Owoce są dostarczane do przetwórni rano, przed rozpoczęciem produkcji. W danym dniu jest produkowany tylko jeden rodzaj konfitur. Do produkcji są brane owoce, których jest najwięcej w przetwórni (dla danych w pliku owoce.txt nie występuje przypadek, gdy ilość różnych owoców jest taka sama). Owoce niewykorzystane do produkcji są przechowywane w chłodni do następnego dnia. W następnym dniu podejmuje się decyzję o produkcji na ten dzień na podstawie łącznej ilości owoców pozostałych z poprzedniego dnia oraz dostarczonych rano. Przykład: Jeżeli 01.05.2020 dostarczono 211 kg malin, 281 kg truskawek i 88 kg porzeczek, to w tym dniu będzie produkowana konfitura malinowo-truskawkowa. Do produkcji wykorzystane zostanie 211 kg malin i 211 kg truskawek. Reszta truskawek i wszystkie porzeczki będą przechowywane w chłodni do następnego dnia. Po dostawie z 02.05.2020 (393 kg malin, 313 kg truskawek i 83 kg porzeczek) w przetwórni będzie 393 kg malin, 383 kg truskawek i 171 kg porzeczek, czyli znowu będzie produkowana konfitura malinowo-truskawkowa. Podaj, ile razy, w okresie od 01.05.2020 do 30.09.2020, produkowano konfitury poszczególnych rodzajów. W odpowiedzi podaj obliczone ilości dni dla: Malinowo-porzeczkowe Malinowo-truskawkowe Truskawkowo-porzeczkowe
M2

33_6d

Pewien serwis internetowy prowadzi ranking gier planszowych. Baza serwisu została zapisana w trzech plikach. Plik gry.txt zawiera informacje o grach planszowych. W każdym wierszu zapisano: id_gry – unikatowy numer gry planszowej nazwa – tytuł gry planszowej kategoria – kategorię, do jakiej została zakwalifikowana gra planszowa; każda gra należy tylko do jednej kategorii. Plik gracze.txt zawiera informacje o graczach. Plik oceny.txt zawiera oceny wystawione grom przez poszczególnych graczy. W każdym wierszu pliku zapisano: id_gry – numer gry planszowej id_gracza – numer gracza stan – zawiera jedną z możliwych wartości: posiada, chce kupic, sprzedal, opisującą, czy użytkownik posiada daną grę, czy ją sprzedał lub czy zamierza ją zakupić ocena – zawiera ocenę gry przez gracza, wyrażoną liczbą całkowitą w zakresie od 0 do 10. Podaj liczbę graczy, którzy nie posiadają żadnej z ocenianych przez siebie gier (nie mają żadnej gry ze stanem „posiada”), a wystawili co najmniej jedną ocenę.
M2

33_6c

Pewien serwis internetowy prowadzi ranking gier planszowych. Baza serwisu została zapisana w trzech plikach. Plik gry.txt zawiera informacje o grach planszowych. W każdym wierszu zapisano: id_gry – unikatowy numer gry planszowej nazwa – tytuł gry planszowej kategoria – kategorię, do jakiej została zakwalifikowana gra planszowa; każda gra należy tylko do jednej kategorii. Plik gracze.txt zawiera informacje o graczach. Plik oceny.txt zawiera oceny wystawione grom przez poszczególnych graczy. W każdym wierszu pliku zapisano: id_gry – numer gry planszowej id_gracza – numer gracza stan – zawiera jedną z możliwych wartości: posiada, chce kupic, sprzedal, opisującą, czy użytkownik posiada daną grę, czy ją sprzedał lub czy zamierza ją zakupić ocena – zawiera ocenę gry przez gracza, wyrażoną liczbą całkowitą w zakresie od 0 do 10. Podaj imiona i nazwiska graczy, którzy wystawili co najmniej jedną ocenę oraz posiadają (mają stan „posiada”) tylko gry z kategorii imprezowe („imprezowa”) i nie posiadają gier planszowych z innych kategorii. Wynik posortuj niemalejąco według nazwisk. W odpowiedzi podaj ilość otrzymanych rekordów
M2

33_6b

Pewien serwis internetowy prowadzi ranking gier planszowych. Baza serwisu została zapisana w trzech plikach. Plik gry.txt zawiera informacje o grach planszowych. W każdym wierszu zapisano: id_gry – unikatowy numer gry planszowej nazwa – tytuł gry planszowej kategoria – kategorię, do jakiej została zakwalifikowana gra planszowa; każda gra należy tylko do jednej kategorii. Plik gracze.txt zawiera informacje o graczach. Plik oceny.txt zawiera oceny wystawione grom przez poszczególnych graczy. W każdym wierszu pliku zapisano: id_gry – numer gry planszowej id_gracza – numer gracza stan – zawiera jedną z możliwych wartości: posiada, chce kupic, sprzedal, opisującą, czy użytkownik posiada daną grę, czy ją sprzedał lub czy zamierza ją zakupić ocena – zawiera ocenę gry przez gracza, wyrażoną liczbą całkowitą w zakresie od 0 do 10. Dla każdej gry z kategorii „imprezowa” podaj średnią jej ocen w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku. W odpowiedzi podaj średnią dla gry Szeryf z Nottingham
M2

33_6a

Pewien serwis internetowy prowadzi ranking gier planszowych. Baza serwisu została zapisana w trzech plikach. Plik gry.txt zawiera informacje o grach planszowych. W każdym wierszu zapisano: id_gry – unikatowy numer gry planszowej nazwa – tytuł gry planszowej kategoria – kategorię, do jakiej została zakwalifikowana gra planszowa; każda gra należy tylko do jednej kategorii. Plik gracze.txt zawiera informacje o graczach. Plik oceny.txt zawiera oceny wystawione grom przez poszczególnych graczy. W każdym wierszu pliku zapisano: id_gry – numer gry planszowej id_gracza – numer gracza stan – zawiera jedną z możliwych wartości: posiada, chce kupic, sprzedal, opisującą, czy użytkownik posiada daną grę, czy ją sprzedał lub czy zamierza ją zakupić ocena – zawiera ocenę gry przez gracza, wyrażoną liczbą całkowitą w zakresie od 0 do 10. Podaj tytuł gry, która otrzymała najwięcej ocen.
M2

33_5c

W pliku owoce.txt zapisano informacje o dostawach owoców do przetwórni w okresie od 01.05.2020 do 30.09.2020. W każdym wierszu podane są: data dostawy (dd.mm.rrrr), liczba kilogramów dostarczonych malin, liczba kilogramów dostarczonych truskawek i liczba kilogramów dostarczonych porzeczek, oddzielone znakiem tabulacji. Dostawy odbywały się każdego dnia w wymienionym okresie. Podaj długość najdłuższego ciągu kolejnych dni, w którym dostawy malin rosły, tzn. w każdym kolejnym dniu dostarczano więcej kilogramów malin niż w dniu poprzednim. Podaj datę, kiedy ten ciąg się rozpoczął, oraz datę, kiedy się zakończył.
M2

33_5a

W pliku owoce.txt zapisano informacje o dostawach owoców do przetwórni w okresie od 01.05.2020 do 30.09.2020. W każdym wierszu podane są: data dostawy (dd.mm.rrrr), liczba kilogramów dostarczonych malin, liczba kilogramów dostarczonych truskawek i liczba kilogramów dostarczonych porzeczek, oddzielone znakiem tabulacji. Dostawy odbywały się każdego dnia w wymienionym okresie. Dla każdego miesiąca pracy przetwórni (od maja do września) wykonaj zestawienie liczby dostarczonych kilogramów malin, liczby dostarczonych kilogramów truskawek i liczby dostarczonych kilogramów porzeczek. Na podstawie wykonanego zestawienia utwórz wykres kolumnowy. Pamiętaj o czytelnym opisie wykresu (tytuł, legenda, opisy osi: na osi X – nazwy miesięcy, na osi Y – liczba kilogramów).
M2

33_4c

W pliku slowa.txt zapisano 50 słów o długościach nie większych niż 1000 złożonych z małych liter alfabetu angielskiego. Wakacyjnym słowem nazwiemy słowo otrzymane przez sklejenie z sobą dowolnie wiele razy słowa wakacje. Tak więc wakacyjnymi słowami są słowa: wakacje, wakacjewakacje, wakacjewakacjewakacje itd. Przyjmujemy, że wakacyjnym słowem jest także słowo puste, tj. niezawierające żadnej litery. Dla każdego słowa z pliku slowa.txt oblicz najmniejszą liczbę liter, które należy z niego wykreślić, by słowo powstałe w ten sposób było wakacyjnym słowem.
M2

33_4b

W pliku slowa.txt zapisano 50 słów o długościach nie większych niż 1000 złożonych z małych liter alfabetu angielskiego. Dla każdego słowa z pliku slowa.txt oblicz, ile słów wakacje można ułożyć ze znaków występujących w tym słowie (każdego znaku z tego słowa możesz użyć najwyżej raz). Przykład: Dla słowa wwwaaaaakkcccjjee odpowiedzią jest 2 (w słowie są trzy litery w i trzy litery c, jednak nie możemy ułożyć trzech słów wakacje, ponieważ mamy do dyspozycji tylko 5 liter a – zamiast sześciu, oraz po dwie j oraz e – zamiast trzech).
M2

33_2b

Dane są dodatnia liczba całkowita n i tablica A[1..n] zawierająca n dodatnich liczb całkowitych. Przeanalizuj działanie zapisanej poniżej funkcji f, której parametry p i q spełniają warunek 1 ≤ p ≤ q ≤ n. <pre> f(p, q): jeżeli p ≠ q k ← (q – p + 1) div 2 dla i = 1, 2, ..., k: zamień(A[p + i – 1], A[q – k + i ]) f(p, p + k – 1) f(q – k + 1, q) </pre> Uwaga: • div jest operatorem oznaczającym część całkowitą z dzielenia • operacja zamień(x, y) zamienia ze sobą wartości zmiennych x i y • ← jest operatorem przypisania; x ← 2 oznacza, że wartość x staje się 2 Uzupełnij– podaj, ile razy po wywołaniu f(1, n) dla tablicy A[1..n] wykonana zostanie operacja zamień(). Uwaga: zauważ, że liczba wykonań operacji zamień nie zależy od zawartości tablicy A, a tylko – od jej długości. n=4 n=8 n=16 n=256 Odpowiedź podaj dla n=256
M2

33_2a

Dane są dodatnia liczba całkowita n i tablica A[1..n] zawierająca n dodatnich liczb całkowitych. Przeanalizuj działanie zapisanej poniżej funkcji f, której parametry p i q spełniają warunek 1 ≤ p ≤ q ≤ n. <pre> f(p, q): jeżeli p ≠ q k ← (q – p + 1) div 2 dla i = 1, 2, ..., k: zamień(A[p + i – 1], A[q – k + i ]) f(p, p + k – 1) f(q – k + 1, q) </pre> Uwaga: • div jest operatorem oznaczającym część całkowitą z dzielenia • operacja zamień(x, y) zamienia ze sobą wartości zmiennych x i y • ← jest operatorem przypisania; x ← 2 oznacza, że wartość x staje się 2 Uzupełnij: jaki będzie stan tablicy A (jakie będą wartości elem. tej tablicy) po zakończeniu działania funkcji f wywołanej z parametrami 1, n A=[2, 3, 4] A=[1, 2, 3, 4] A=[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10] (dla tego przykładu podaj odpowiedź
M2

33_1b

Rozważamy ciągi złożone z liczb całkowitych dodatnich. Jeżeli mamy pewien ciąg A, możemy skonstruować drugi ciąg B, będący opisem A, w następujący sposób: każdy fragment A będący p-krotnym powtórzeniem jednej liczby x zamieniamy na dwie liczby p i x w ciągu B. Przykład: ciąg (1, 1, 3, 2, 2, 2, 1) to „dwie jedynki, jedna trójka, trzy dwójki i jedna jedynka”, a więc jego opis to (2, 1, 1, 3, 3, 2, 1, 1). Z kolei ciąg (2, 2, 2, 2, 5, 3, 3) to kolejno „cztery dwójki, jedna piątka, dwie trójki”, więc jego opis to (4, 2, 1, 5, 2, 3). Zapisz w pseudokodzie lub wybranym języku programowania algorytm, który dla danego ciągu A, zapisanego w tablicy A[1..n], obliczy długość jego opisu (liczbę elementów ciągu B) zgodnie z podanymi wcześniej regułami. Uwaga: W zapisie możesz wykorzystać tylko operacje arytmetyczne (dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie, dzielenie całkowite, reszta z dzielenia), porównywanie znaków i liczb, odwoływanie się do pojedynczego elementu tablicy, instrukcje sterujące, przypisania do zmiennych lub samodzielnie napisane funkcje, wykorzystujące wyżej wymienione operacje. Zabronione jest używanie funkcji wbudowanych oraz operatorów innych niż wymienione, dostępnych w językach programowania. Specyfikacja: Dane: n – liczba całkowita dodatnia – liczba elementów ciągu A A[1..n] – tablica liczb całkowitych dodatnich zawierająca kolejne elementy ciągu A Wynik: w – liczba elementów ciągu B, będącego opisem ciągu A
M2

33_1a

Rozważamy ciągi złożone z liczb całkowitych dodatnich. Jeżeli mamy pewien ciąg A, możemy skonstruować drugi ciąg B, będący opisem A, w następujący sposób: każdy fragment A będący p-krotnym powtórzeniem jednej liczby x zamieniamy na dwie liczby p i x w ciągu B. Przykład: ciąg (1, 1, 3, 2, 2, 2, 1) to „dwie jedynki, jedna trójka, trzy dwójki i jedna jedynka”, a więc jego opis to (2, 1, 1, 3, 3, 2, 1, 1). Z kolei ciąg (2, 2, 2, 2, 5, 3, 3) to kolejno „cztery dwójki, jedna piątka, dwie trójki”, więc jego opis to (4, 2, 1, 5, 2, 3). Podaj opisy ciągu A, (ciąg B) (1, 1, 3, 2, 2, 2, 1) - ???????????? (3, 3, 3, 2, 2, 1, 1, 1, 6) - ???????????? (dla tego ciągu podaj odpowiedź) (2, 2, 2, 2, 2, 2) - ????????????
M2

21_5b

Każdą dodatnią liczbę całkowitą n można reprezentować jako sumę kwadratów dodatnich liczb całkowitych. Może istnieć wiele różnych takich sum. Długością reprezentacji (kwadratowej) nazywamy liczbę składników sumy. Jedną z metod otrzymywania krótkich reprezentacji kwadratowych jest metoda zachłanna, w której w każdym kroku jako kolejny składnik sumy bierze się największy możliwy kwadrat liczby całkowitej gwarantujący, że suma nie przekracza n. Ta metoda nie zawsze znajduje najkrótsze reprezentacje. Napisz algorytm, który dla danej dodatniej liczby całkowitej n obliczy długość jej reprezentacji kwadratowej wyznaczanej metodą zachłanną. Uwaga! W zapisie algorytmu możesz korzystać tylko z instrukcji sterujących, operatorów arytmetycznych (dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, dzielenia całkowitego i reszty z dzielenia), operatorów logicznych, porównań i instrukcji przypisywania lub samodzielnie napisanych funkcji i procedur wykorzystujących powyższe operacje. Zabronione jest używanie funkcji wbudowanych, dostępnych w językach programowania, zwłaszcza funkcji pierwiastek.
M2

21_5a

Każdą dodatnią liczbę całkowitą n można reprezentować jako sumę kwadratów dodatnich liczb całkowitych. Może istnieć wiele różnych takich sum. Długością reprezentacji (kwadratowej) nazywamy liczbę składników sumy. Jedną z metod otrzymywania krótkich reprezentacji kwadratowych jest metoda zachłanna, w której w każdym kroku jako kolejny składnik sumy bierze się największy możliwy kwadrat liczby całkowitej gwarantujący, że suma nie przekracza n. Ta metoda nie zawsze znajduje najkrótsze reprezentacje. Uzupełnij tabelę znajdującą się w pliku 5a.jpg
M2

21_4d

Liczba wesoła jest to liczba naturalna, dla której możemy zdefiniować następujące operacje: sumujemy kwadraty jej cyfr, dla kolejnych wyników powyższą operację powtarzamy, aż uzyskamy sumę równą 1 lub wyniki zaczną się powtarzać. Jeżeli w wyniku procesu otrzymaliśmy 1, pierwotna liczba jest liczbą wesołą. W przeciwnym przypadku jest liczbą niewesołą (lub smutną). Przykład: 7 jest liczbą wesołą, ponieważ podlega następującej sekwencji obliczeń: 7^2 = 49 4^2 + 9^2 = 97 9^2 + 7^2 = 130 1^2 + 3^2 + 0^2 = 10 1^2 + 0^2 = 1 Jeśli liczba jest wesoła, to wszystkie liczby otrzymane podczas powyższego procesu również są wesołe. Jeśli dokonamy permutacji cyfr liczby wesołej lub dodamy do niej dowolną liczbę zer, otrzymana liczba również będzie liczbą wesołą. W pliku liczby.txt zapisano 2001 liczb naturalnych po jednej w każdym wierszu. Każda liczba jest z zakresu od 0 do 2 000 000 000. Jeśli liczba jest wesoła, to wszystkie liczby otrzymane podczas cyklu obliczeniowego również są wesołe. Cykl obliczeniowy to taki ciąg operacji, w trakcie którego doprowadzamy do sprawdzenia, że liczba jest wesoła. Wesołe liczby pierwsze to liczby, które jednocześnie są wesołe i pierwsze. Podaj, ile z podanych w pliku liczb to takie liczby.
M2

21_4c

Liczba wesoła jest to liczba naturalna, dla której możemy zdefiniować następujące operacje: sumujemy kwadraty jej cyfr, dla kolejnych wyników powyższą operację powtarzamy, aż uzyskamy sumę równą 1 lub wyniki zaczną się powtarzać. Jeżeli w wyniku procesu otrzymaliśmy 1, pierwotna liczba jest liczbą wesołą. W przeciwnym przypadku jest liczbą niewesołą (lub smutną). Przykład: 7 jest liczbą wesołą, ponieważ podlega następującej sekwencji obliczeń: 7^2 = 49 4^2 + 9^2 = 97 9^2 + 7^2 = 130 1^2 + 3^2 + 0^2 = 10 1^2 + 0^2 = 1 Jeśli liczba jest wesoła, to wszystkie liczby otrzymane podczas powyższego procesu również są wesołe. Jeśli dokonamy permutacji cyfr liczby wesołej lub dodamy do niej dowolną liczbę zer, otrzymana liczba również będzie liczbą wesołą. W pliku liczby.txt zapisano 2001 liczb naturalnych po jednej w każdym wierszu. Każda liczba jest z zakresu od 0 do 2 000 000 000. Jeśli liczba jest wesoła, to wszystkie liczby otrzymane podczas cyklu obliczeniowego również są wesołe. Cykl obliczeniowy to taki ciąg operacji, w trakcie którego doprowadzamy do sprawdzenia, że liczba jest wesoła. Kolejne n liczb w pliku tworzy podciąg o szczególnych właściwościach. Podaj, ile wyrazów tworzy najdłuższy podciąg liczb wesołych. W odpowiedzi wypisz kolejno: długość, pierwszy i ostatni wyraz podciągu.
M2

21_4b

Liczba wesoła jest to liczba naturalna, dla której możemy zdefiniować następujące operacje: sumujemy kwadraty jej cyfr, dla kolejnych wyników powyższą operację powtarzamy, aż uzyskamy sumę równą 1 lub wyniki zaczną się powtarzać. Jeżeli w wyniku procesu otrzymaliśmy 1, pierwotna liczba jest liczbą wesołą. W przeciwnym przypadku jest liczbą niewesołą (lub smutną). Przykład: 7 jest liczbą wesołą, ponieważ podlega następującej sekwencji obliczeń: 7^2 = 49 4^2 + 9^2 = 97 9^2 + 7^2 = 130 1^2 + 3^2 + 0^2 = 10 1^2 + 0^2 = 1 Jeśli liczba jest wesoła, to wszystkie liczby otrzymane podczas powyższego procesu również są wesołe. Jeśli dokonamy permutacji cyfr liczby wesołej lub dodamy do niej dowolną liczbę zer, otrzymana liczba również będzie liczbą wesołą. W pliku liczby.txt zapisano 2001 liczb naturalnych po jednej w każdym wierszu. Każda liczba jest z zakresu od 0 do 2 000 000 000. Jeśli liczba jest wesoła, to wszystkie liczby otrzymane podczas cyklu obliczeniowego również są wesołe. Cykl obliczeniowy to taki ciąg operacji, w trakcie którego doprowadzamy do sprawdzenia, że liczba jest wesoła. Podaj, ile z podanych w pliku liczby.txt to liczby wesołe.
M2

21_4a

Liczba wesoła jest to liczba naturalna, dla której możemy zdefiniować następujące operacje: sumujemy kwadraty jej cyfr, dla kolejnych wyników powyższą operację powtarzamy, aż uzyskamy sumę równą 1 lub wyniki zaczną się powtarzać. Jeżeli w wyniku procesu otrzymaliśmy 1, pierwotna liczba jest liczbą wesołą. W przeciwnym przypadku jest liczbą niewesołą (lub smutną). Przykład: 7 jest liczbą wesołą, ponieważ podlega następującej sekwencji obliczeń: 7^2 = 49 4^2 + 9^2 = 97 9^2 + 7^2 = 130 1^2 + 3^2 + 0^2 = 10 1^2 + 0^2 = 1 Jeśli liczba jest wesoła, to wszystkie liczby otrzymane podczas powyższego procesu również są wesołe. Jeśli dokonamy permutacji cyfr liczby wesołej lub dodamy do niej dowolną liczbę zer, otrzymana liczba również będzie liczbą wesołą. Jeśli liczba jest wesoła, to wszystkie liczby otrzymane podczas cyklu obliczeniowego również są wesołe. Cykl obliczeniowy to taki ciąg operacji, w trakcie którego doprowadzamy do sprawdzenia, że liczba jest wesoła. Dla zakresu liczb od 1 do 1000 podaj liczby wesołe, dla których otrzymujemy największą liczbę liczb wesołych w cyklu obliczeniowym. W odpowiedzi podaj ilość liczb wesołych, które mają najdłuższy cykl oraz długość tego cyklu.
M2

21_3b

POP (Post Office Protocol) to protokół internetowy z warstwy aplikacji pozwalający na wysyłanie poczty elektronicznej ze zdalnego serwera do lokalnego komputera poprzez połączenie TCP/IP. (P/F) SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) to protokół TCP/IP, czyli zbiór zasad i wytycznych, których musi przestrzegać system, wykorzystywany do wysyłania i odbierania informacji w formie poczty elektronicznej. (P/F} IMAP (Internet Message Access Protocol) to protokół warstwy aplikacji służący do uzyskiwania dwukierunkowego dostępu do korespondencji e-mail. Protokół IMAP jest oparty na protokole transportu TCP, a port 143 służy do wykonywania przydzielonych mu zadań (lub 993 dla połączeń SSL / TLS). Wykorzystywany do wysyłania, przeglądania i odbierania informacji w formie poczty elektronicznej. (P/F)
M2

21_2a

Liczby czworacze to liczby pierwsze, które mają postać: p, p + 2, p + 6, p + 8, a p jest pewną liczbą pierwszą. Zatem są to pary liczb bliźniaczych w najbliższym możliwym sąsiedztwie. Można zauważyć przy tym, że określenie „liczby czworacze” w odniesieniu do liczb postaci p, p + 2, p + 4, p + 6 nie miałoby sensu, ponieważ z trzech (a tym bardziej z czterech) kolejnych liczb nieparzystych co najmniej jedna jest podzielna przez 3. Jedną z metod znajdowania liczb pierwszych jest sito Eratostenesa. Eratostenesowi z Cyreny przypisano stworzenie algorytmu wyznaczania liczb pierwszych z zadanego przedziału [2, n]. Algorytm Eratostenesa polega na wykreślaniu kolejnych wielokrotności liczb pierwszych, a pierwszą wykreśloną jest liczba 2. <OL> <LI>W kroku pierwszym ze zbioru liczb naturalnych z przedziału [2, n] wybieramy najmniejszą, czyli 2, i wykreślamy wszystkie jej wielokrotności większe od niej samej, to jest 4, 6, 8...</LI> <LI>W kroku drugim z pozostałych liczb wybieramy najmniejszą niewykreśloną liczbę (3) i usuwamy wszystkie jej wielokrotności większe od niej samej 6, 9, 12... </LI> <LI>W kolejnych krokach postępujemy według tej samej procedury dla liczb: 5, 7, 11... k, dla k<=n.</LI> </UL> Niech A będzie tablicą wartości logicznych indeksowaną liczbami całkowitymi od 1 do 200 000, początkowo wypełnioną wartościami true. Napisz specyfikację i algorytm, który metodą sita Eratostenesa oznaczy wszystkie liczby pierwsze (true) i złożone (false).
M2

21_1b

Dany jest algorytm: Specyfikacja: k – liczba elementów ciągu, liczba naturalna A[1..k] – tablica z wartościami ciągu liczbowego Wynik: s – największa suma spójnego podciągu <pre> wczytaj k dla i=1, 2, 3 ... k wczytaj A[i] s=A[1] dla i=1, 2, 3 ... k p=0 dla j=i, i+1, i+2 ... k p=p+A[j] jeżeli s < p (*) s=p wypisz s </pre> Dokonaj analizy algorytmu i podaj, ile razy wykona się instrukcja warunkowa (*) dla odpowiednich wartości k. Podaj ogólny wzór wyznaczania liczby operacji. Wyznacz liczbę operacji instrukcji warunkowej (*) dla k=2, 3, 4, 11, n W odpowiedzi podaj wartość dla k=11
M2

21_1a

Podciągiem spójnym ciągu liczbowego A o długości m nazywamy fragment zbioru zawierający n kolejnych wartości, gdzie n <= m. Jeżeli ciąg A będzie miał postać (6, –3, –4, 5, –2, –1, 7, –3, 4), to podciąg spójny o największej sumie będzie miał postać SA = (5, –2, –1, 7, –3, 4), jego suma wynosi 10, a jego długość wynosi 6. Dla podanych ciągów podaj podciągi o największej sumie. Ciąg: (6, –3, –4, 5, –2, –1, 7, –3, 4) suma= 10 Podciąg: (5, –2, –1, 7, –3, 4) Ciąg: (3, –2, 2, 4, –3, 1) suma= ?? Podciąg: ??????????? Ciąg: (4, –6, 2, –3, 1) suma= ?? Podciąg: ??????????? Ciąg: (5, –3, 4, –2, 3, –1, 2) suma= ?? Podciąg: ??????????? W odpowiedzi dodaj otrzymane sumy
Web

Strona1b

Utwórz stronę internetową wg wzorca: <B>Żółty prostokąt (zawiera pozostałe prostokąty):</B> szerokość: 800px; wysokość: 500px; Czerwone obramowanie, grubość:5px; zaokrąglone narożniki <B>Biały prostokąt:</B> wysokość: 100px; czcionka: rozmiar:40px; kolor: bardzo ciemno czerwony <B>Zielone prostokąty (8 sztuk w górnej części):</B> szerokość: ???px; wysokość: 50px; Pomarańczowe obramowanie, grubość:2px; Pozostałe prostokąty wg własnej definicji Przykład: <CENTER> <IMG src="files/79/www2.jpg" width="40%"> </CENTER>
M2

12_5c

W trzech plikach tekstowych o nazwach statki.txt, kody.txt, przybycia.txt, zapisano dane o statkach przybywających do portu w Szczecinie w okresie od 1.01.2016 do 31.12.2019. Pierwszy wiersz każdego z plików jest wierszem nagłówkowym, a dane w wierszach rozdzielono średnikami. Plik o nazwie statki.txt zawiera informacje o 2 192 różnych statkach, które cumowały w szczecińskim porcie: − Nr_IMO – siedmiocyfrowy, unikatowy identyfikator statku − Nazwa_statku − nazwa statku (tekst do 50 znaków) − Ladownosc − ładowność statku (maksymalnie 5-cyfrowa liczba). Plik o nazwie przybycia.txt zawiera zestawienie kolejnych statków przypływających do portu (10 034 wierszy) we wspomnianym okresie. W każdym wierszu znajduje się: − LP − liczba porządkowa (liczba maksymalnie 5-cyfrowa) − Data_przybycia − data przybycia (w formacie dd.mm.rrrr) − Nr_IMO − siedmiocyfrowy identyfikator statku − Bandera − symbol przynależności państwowej statku (tekst dwuznakowy) − Nabrzeze − miejsce postoju statku (tekst do 20 znaków). Uwaga: bandera odnotowywana jest w pliku przybycia.txt, ponieważ statek może zmienić banderę, np. jeżeli zakupi go inny armator. Plik o nazwie kody.txt zawiera przyporządkowanie dwuliterowego kodu bandery do państwa. W każdym z 240 wierszy znajdują się: − Bandera − tekst dwuznakowy − Nazwa_kraju − nazwa kraju (tekst do 50 znaków) − Kontynent − kontynent (tekst do 20 znaków). Podaj nazwy nabrzeży portu, przy których nie cumowały statki z Europy.
M2

12_5b

W trzech plikach tekstowych o nazwach statki.txt, kody.txt, przybycia.txt, zapisano dane o statkach przybywających do portu w Szczecinie w okresie od 1.01.2016 do 31.12.2019. Pierwszy wiersz każdego z plików jest wierszem nagłówkowym, a dane w wierszach rozdzielono średnikami. Plik o nazwie statki.txt zawiera informacje o 2 192 różnych statkach, które cumowały w szczecińskim porcie: − Nr_IMO – siedmiocyfrowy, unikatowy identyfikator statku − Nazwa_statku − nazwa statku (tekst do 50 znaków) − Ladownosc − ładowność statku (maksymalnie 5-cyfrowa liczba). Plik o nazwie przybycia.txt zawiera zestawienie kolejnych statków przypływających do portu (10 034 wierszy) we wspomnianym okresie. W każdym wierszu znajduje się: − LP − liczba porządkowa (liczba maksymalnie 5-cyfrowa) − Data_przybycia − data przybycia (w formacie dd.mm.rrrr) − Nr_IMO − siedmiocyfrowy identyfikator statku − Bandera − symbol przynależności państwowej statku (tekst dwuznakowy) − Nabrzeze − miejsce postoju statku (tekst do 20 znaków). Uwaga: bandera odnotowywana jest w pliku przybycia.txt, ponieważ statek może zmienić banderę, np. jeżeli zakupi go inny armator. Plik o nazwie kody.txt zawiera przyporządkowanie dwuliterowego kodu bandery do państwa. W każdym z 240 wierszy znajdują się: − Bandera − tekst dwuznakowy − Nazwa_kraju − nazwa kraju (tekst do 50 znaków) − Kontynent − kontynent (tekst do 20 znaków). Dla każdego nabrzeża podaj nazwę i ładowność największego statku, jaki przy nim cumował. W odpowiedzi podaj sumę otrzymanych wyników.
M2

12_5a

W trzech plikach tekstowych o nazwach statki.txt, kody.txt, przybycia.txt, zapisano dane o statkach przybywających do portu w Szczecinie w okresie od 1.01.2016 do 31.12.2019. Pierwszy wiersz każdego z plików jest wierszem nagłówkowym, a dane w wierszach rozdzielono średnikami. Plik o nazwie statki.txt zawiera informacje o 2 192 różnych statkach, które cumowały w szczecińskim porcie: − Nr_IMO – siedmiocyfrowy, unikatowy identyfikator statku − Nazwa_statku − nazwa statku (tekst do 50 znaków) − Ladownosc − ładowność statku (maksymalnie 5-cyfrowa liczba). Plik o nazwie przybycia.txt zawiera zestawienie kolejnych statków przypływających do portu (10 034 wierszy) we wspomnianym okresie. W każdym wierszu znajduje się: − LP − liczba porządkowa (liczba maksymalnie 5-cyfrowa) − Data_przybycia − data przybycia (w formacie dd.mm.rrrr) − Nr_IMO − siedmiocyfrowy identyfikator statku − Bandera − symbol przynależności państwowej statku (tekst dwuznakowy) − Nabrzeze − miejsce postoju statku (tekst do 20 znaków). Uwaga: bandera odnotowywana jest w pliku przybycia.txt, ponieważ statek może zmienić banderę, np. jeżeli zakupi go inny armator. Plik o nazwie kody.txt zawiera przyporządkowanie dwuliterowego kodu bandery do państwa. W każdym z 240 wierszy znajdują się: − Bandera − tekst dwuznakowy − Nazwa_kraju − nazwa kraju (tekst do 50 znaków) − Kontynent − kontynent (tekst do 20 znaków). Podaj liczby wpłynięć statków do portu w Szczecinie w poszczególnych latach: 2016, 2017, 2018 i 2019.
FI

Z 28

Pracownik korporacji postanowił w wieku 50 lat porzucić pracę. Do momentu przejścia na emeryturę chciałby otrzymywać 3000zł miesięcznie. Oblicz jaki majątek musi zgromadzić, przy założeniu że ulokuje go na lokacie o kapitalizacji miesięcznej o stopie proc. 2,2%. Zakładamy miesięczna kapitalizacje odsetek. Rozważ przypadek, że pracownik to kobieta. Wynik pokaż w formacie walutowym z dwoma miejscami po przecinku. W odpowiedzi podaj część całkowitą otrzymanego wyniku.
FI

Z 27

Rodzice postanowili po urodzeniu dziecka zdeponować pewną kwotę, tak żeby w momencie kiedy dziecko ukończy 18 lat otrzymało 150 000 zł. Jaką kwotę muszą wpłacić na początku aby przy stopie procentowej 2,5% (kapitalizacja miesięczna) dziecko po osiemnastu latach otrzymało założoną kwotę? Dodatkowo co miesiąc Rodzice wpłacają stałą kwotę wynoszącą 500zł. Wynik pokaż w formacie walutowym z dwoma miejscami po przecinku. W odpowiedzi podaj część całkowitą otrzymanego wyniku.
M2

12_4e

W pliku tekstowym brenna.txt w każdym wierszu zapisano daty i godziny oraz wyniki pomiarów temperatury (w stopniach C) i opadu (w cm) w stacji meteorologicznej Brenna z okresu od 01.01.2019 do 31.12.2019. Dane w wierszach pliku rozdzielone są znakiem tabulacji. Zakładamy, że jeżeli temperatura jest mniejsza lub równa zero i jest opad (czyli opad > 0), to oznacza, że pada śnieg. Opady śniegu są monitorowane przez przedsiębiorstwo odśnieżania. Zliczana jest łączna wysokość opadów śniegu z kolejnych godzin, w których nie padał deszcz. Jeżeli łączna wysokość opadów śniegu nieprzerwanych deszczem przekroczy 4 cm, to w następnej godzinie na drogi wyjeżdżają pługi odśnieżające. Opad z kolejnej godziny po odśnieżaniu staje się częścią sumy opadów dla następnego cyklu odśnieżania. Podaj dzień(nr dnia miesiąca), w którym pługi wyjeżdżały najwięcej razy oraz liczbę tych wyjazdów.
M2

12_4d

W pliku tekstowym brenna.txt w każdym wierszu zapisano daty i godziny oraz wyniki pomiarów temperatury (w stopniach C) i opadu (w cm) w stacji meteorologicznej Brenna z okresu od 01.01.2019 do 31.12.2019. Dane w wierszach pliku rozdzielone są znakiem tabulacji. Zakładamy, że jeżeli temperatura jest mniejsza lub równa zero i jest opad (czyli opad > 0), to oznacza, że pada śnieg. Opady śniegu są monitorowane przez przedsiębiorstwo odśnieżania. Zliczana jest łączna wysokość opadów śniegu z kolejnych godzin, w których nie padał deszcz. Jeżeli łączna wysokość opadów śniegu nieprzerwanych deszczem przekroczy 4 cm, to w następnej godzinie na drogi wyjeżdżają pługi odśnieżające. Opad z kolejnej godziny po odśnieżaniu staje się częścią sumy opadów dla następnego cyklu odśnieżania. Podaj, ile razy pługi odśnieżające wyjeżdżały na drogi Brennej.
M2

12_4c

W pliku tekstowym brenna.txt w każdym wierszu zapisano daty i godziny oraz wyniki pomiarów temperatury (w stopniach C) i opadu (w cm) w stacji meteorologicznej Brenna z okresu od 01.01.2019 do 31.12.2019. Dane w wierszach pliku rozdzielone są znakiem tabulacji. Jeżeli temperatura jest większa od zera oraz opad jest większy od zera, to przyjmujemy, że pada deszcz. Podaj, ile godzin trwał najdłuższy ciąg pomiarów (nieprzerwany), gdy padał deszcz. Podaj długość opadu (w godzinach) oraz łączną sumę opadów w tym czasie.
M2

12_4b

W pliku tekstowym brenna.txt w każdym wierszu zapisano daty i godziny oraz wyniki pomiarów temperatury (w stopniach C) i opadu (w cm) w stacji meteorologicznej Brenna z okresu od 01.01.2019 do 31.12.2019. Dane w wierszach pliku rozdzielone są znakiem tabulacji. Przeprowadź analizę wszystkich danych i podaj, dla każdej godziny w dobie zegarowej, średnią temperaturę w całym roku. Wyniki zaokrąglij do dwóch miejsc po przecinku. Na podstawie otrzymanego zestawienia utwórz wykres liniowy. Pamiętaj o czytelnym opisie osi
M2

12_3b

Rozważmy operację potęgowania modularnego stosowaną np. w algorytmie RSA. Liczbę a podnosimy do potęgi x, po czym bierzemy resztę z dzielenia otrzymanej liczby przez ustaloną liczbę M, dzięki czemu otrzymujemy wynik b = a<SUP>x</SUP> mod M, gdzie a, M – dodatnie liczby całkowite, x – nieujemna liczba całkowita. Mówimy wtedy, że a<SUP>x</SUP> modulo M równa się b. Przykład: Dla a = 2, x = 5, M = 7 liczymy resztę z dzielenia 25 (czyli 32) przez 7, zatem b = 4. Dla a = 3, x = 3 i M = 11 mamy b = 3<SUP>3</SUP> mod 11 = 5, natomiast dla a = 10, x = 2 i M = 13 wynikiem jest b = 10<SUP>2</SUP> mod 13 = 9. Zapisz w wybranej przez siebie notacji (w postaci pseudokodu lub w wybranym języku programowania) algorytm, który gdy są dane liczby a, x i M, obliczy b = a<SUP>x</SUP> mod M. Aby otrzymać maksymalną liczbę punktów, Twój algorytm powinien wykonywać O(log x) operacji arytmetycznych wymienionych w poniższej uwadze. Uwaga: W zapisie algorytmu możesz wykorzystać tylko operacje arytmetyczne: dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie, dzielenie całkowite, resztę z dzielenia, oraz porównywanie liczb; instrukcje sterujące i przypisania do zmiennych lub samodzielnie napisane funkcje zawierające wyżej wymienione operacje. Dane: a − liczba całkowita dodatnia x − nieujemna liczba całkowita M − liczba całkowita dodatnia Wynik: b − nieujemna liczba całkowita o wartości równej a<SUP>x</SUP> mod M
M2

12_3a

Rozważmy operację potęgowania modularnego stosowaną np. w algorytmie RSA. Liczbę a podnosimy do potęgi x, po czym bierzemy resztę z dzielenia otrzymanej liczby przez ustaloną liczbę M, dzięki czemu otrzymujemy wynik b = a<SUP>x</SUP> mod M, gdzie a, M – dodatnie liczby całkowite, x – nieujemna liczba całkowita. Mówimy wtedy, że a<SUP>x</SUP> modulo M równa się b. Przykład: Dla a = 2, x = 5, M = 7 liczymy resztę z dzielenia 25 (czyli 32) przez 7, zatem b = 4. Dla a = 3, x = 3 i M = 11 mamy b = 3<SUP>3</SUP> mod 11 = 5, natomiast dla a = 10, x = 2 i M = 13 wynikiem jest b = 10<SUP>2</SUP> mod 13 = 9. Uzupełnij tabelę: <TABLE align="center" border="1"> <TR><TD>M</TD><TD>a</TD><TD>x</TD><TD>b</TD></TR> <TR><TD>7</TD><TD>2</TD><TD>5</TD><TD>4</TD></TR> <TR><TD>11</TD><TD>3</TD><TD>3</TD><TD></TD></TR> <TR><TD>31</TD><TD>5</TD><TD></TD><TD>25</TD></TR> <TR><TD>59</TD><TD>2</TD><TD></TD><TD>5</TD></TR> <TR><TD>80</TD><TD>9</TD><TD>2</TD><TD></TD></TR> </TABLE> W odpowiedzi podaj sumę wpisanych liczb
M2

12_2c

W tym zadaniu analizujemy prostą grę polegającą na ustawianiu pionków na jednowymiarowej planszy B składającej się z s+1 pól, ponumerowanych 0, 1, …, s, dla pewnej dodatniej liczby całkowitej s. B[i] oznacza i-te pole na planszy. Na początku gry na planszy stawiamy tylko 1 pionek na polu o numerze 0. Gra składa się z n tur. Sposób stawiania pionków w turach jest zadany przez n dodatnich liczb całkowitych zapisanych w tablicy A[1..n]. W k-tej turze pionki stawiamy zgodnie z procedurą Tura(k) zdefiniowaną następująco: <pre> Tura(k) dla i = s, s – 1, ..., A[k] wykonuj: jeśli na polu B[i - A[k]] znajduje się pionek i pole B[i] jest puste postaw pionek na polu B[i] </pre> Formalnie rozgrywkę na planszy można zdefiniować teraz następująco: Dane: s, n − dodatnie liczby całkowite A[1..n] − tablica n dodatnich liczb całkowitych Wynik: B[0..s] – plansza do gry z ustawionymi pionkami, B[i] – i-te pole planszy <pre> Rozgrywka: postaw pionek na B[0] dla k = 1, 2, …, n wykonuj: Tura(k) </pre> Gra kończy się sukcesem, gdy na polu B[s] stoi pionek. Podaj przykładową zawartość co najwyżej 10 elementowej tablicy A, dla której dla każdego s = 1, 2, 3, …, 200 gra kończy się sukcesem.
M2

12_2b

W tym zadaniu analizujemy prostą grę polegającą na ustawianiu pionków na jednowymiarowej planszy B składającej się z s+1 pól, ponumerowanych 0, 1, …, s, dla pewnej dodatniej liczby całkowitej s. B[i] oznacza i-te pole na planszy. Na początku gry na planszy stawiamy tylko 1 pionek na polu o numerze 0. Gra składa się z n tur. Sposób stawiania pionków w turach jest zadany przez n dodatnich liczb całkowitych zapisanych w tablicy A[1..n]. W k-tej turze pionki stawiamy zgodnie z procedurą Tura(k) zdefiniowaną następująco: <pre> Tura(k) dla i = s, s – 1, ..., A[k] wykonuj: jeśli na polu B[i - A[k]] znajduje się pionek i pole B[i] jest puste postaw pionek na polu B[i] </pre> Formalnie rozgrywkę na planszy można zdefiniować teraz następująco: Dane: s, n − dodatnie liczby całkowite A[1..n] − tablica n dodatnich liczb całkowitych Wynik: B[0..s] – plansza do gry z ustawionymi pionkami, B[i] – i-te pole planszy <pre> Rozgrywka: postaw pionek na B[0] dla k = 1, 2, …, n wykonuj: Tura(k) </pre> Gra kończy się sukcesem, gdy na polu B[s] stoi pionek. Niech A = [5, 10, 15, 20, 25, ..., 95, 100] oraz s = 500. Na ilu polach planszy B znajdą się pionki po zakończeniu gry?
M2

12_2a

W tym zadaniu analizujemy prostą grę polegającą na ustawianiu pionków na jednowymiarowej planszy B składającej się z s+1 pól, ponumerowanych 0, 1, …, s, dla pewnej dodatniej liczby całkowitej s. B[i] oznacza i-te pole na planszy. Na początku gry na planszy stawiamy tylko 1 pionek na polu o numerze 0. Gra składa się z n tur. Sposób stawiania pionków w turach jest zadany przez n dodatnich liczb całkowitych zapisanych w tablicy A[1..n]. W k-tej turze pionki stawiamy zgodnie z procedurą Tura(k) zdefiniowaną następująco: <pre> Tura(k) dla i = s, s – 1, ..., A[k] wykonuj: jeśli na polu B[i - A[k]] znajduje się pionek i pole B[i] jest puste postaw pionek na polu B[i] </pre> Formalnie rozgrywkę na planszy można zdefiniować teraz następująco: Dane: s, n − dodatnie liczby całkowite A[1..n] − tablica n dodatnich liczb całkowitych Wynik: B[0..s] – plansza do gry z ustawionymi pionkami, B[i] – i-te pole planszy <pre> Rozgrywka: postaw pionek na B[0] dla k = 1, 2, …, n wykonuj: Tura(k) </pre> Gra kończy się sukcesem, gdy na polu B[s] stoi pionek. Uzupełnij tabelę – podaj wyniki gry (TAK − sukces lub NIE − porażka) dla podanych A i liczby s. A = [1, 2, 3 ], s = 5, Wynik=TAK A = [1, 2, 5, 10], s = 14, Wynik=? A = [13, 5, 5, 2, 7], s = 17, Wynik=? A = [7, 6, 5, 4, 3, 2, 1], s = 25, Wynik=?
M2

13_6d

Pan Oszczędny pod koniec roku 2019 zamontował 18 paneli fotowoltaicznych na dachu swojego domu. Od 1 stycznia 2020 do 31 maja 2020 roku zapisywany był co godzinę przez całą dobę pobór prądu od dostawcy i generowany prąd przez panele fotowoltaiczne. W pliku fotowoltaika.txt zapisano datę i godzinę, pobór prądu z sieci energetycznej [kWh] oraz liczbę wygenerowanych kilowatogodzin przez panele. Dane w wierszach oddzielone są znakiem tabulacji. Gospodarstwo domowe Pana Oszczędnego w pierwszej kolejności zużywa prąd wygenerowany przez panele fotowoltaiczne. Jeżeli potrzeby są większe, to pobiera go z sieci energetycznej. Pobór równy 0 oznacza, że ogniwa wytwarzają co najmniej tyle energii, ile wynosiły potrzeby gospodarstwa domowego. Generowanie równe 0 oznacza, że panele nie produkują energii (z powodu braku nasłonecznienia). Pan Oszczędny rozważa rozbudowę systemu generowania energii za pomocą ogniw fotowoltaicznych. Bazą do obliczeń są wszystkie dane z kwietnia 2020 roku. Podaj minimalną liczbę paneli, o którą należałoby powiększyć system, aby przy kwietniowym zużyciu prądu i kwietniowym nasłonecznieniu, w godzinach od 10 do 15 system nie pobierał prądu z zakładu energetycznego.
M2

13_6c

Pan Oszczędny pod koniec roku 2019 zamontował 18 paneli fotowoltaicznych na dachu swojego domu. Od 1 stycznia 2020 do 31 maja 2020 roku zapisywany był co godzinę przez całą dobę pobór prądu od dostawcy i generowany prąd przez panele fotowoltaiczne. W pliku fotowoltaika.txt zapisano datę i godzinę, pobór prądu z sieci energetycznej [kWh] oraz liczbę wygenerowanych kilowatogodzin przez panele. Dane w wierszach oddzielone są znakiem tabulacji. Gospodarstwo domowe Pana Oszczędnego w pierwszej kolejności zużywa prąd wygenerowany przez panele fotowoltaiczne. Jeżeli potrzeby są większe, to pobiera go z sieci energetycznej. Pobór równy 0 oznacza, że ogniwa wytwarzają co najmniej tyle energii, ile wynosiły potrzeby gospodarstwa domowego. Generowanie równe 0 oznacza, że panele nie produkują energii (z powodu braku nasłonecznienia). Utwórz zestawienie średniej liczby wygenerowanych kWh w poszczególnych godzinach. Wartości zapisz z dokładnością do czterech miejsc po przecinku. Dla swojego zestawienia utwórz wykres kolumnowy. Pamiętaj o prawidłowym opisie osi oraz o tytule wykresu.
M2

13_6b

Pan Oszczędny pod koniec roku 2019 zamontował 18 paneli fotowoltaicznych na dachu swojego domu. Od 1 stycznia 2020 do 31 maja 2020 roku zapisywany był co godzinę przez całą dobę pobór prądu od dostawcy i generowany prąd przez panele fotowoltaiczne. W pliku fotowoltaika.txt zapisano datę i godzinę, pobór prądu z sieci energetycznej [kWh] oraz liczbę wygenerowanych kilowatogodzin przez panele. Dane w wierszach oddzielone są znakiem tabulacji. Gospodarstwo domowe Pana Oszczędnego w pierwszej kolejności zużywa prąd wygenerowany przez panele fotowoltaiczne. Jeżeli potrzeby są większe, to pobiera go z sieci energetycznej. Pobór równy 0 oznacza, że ogniwa wytwarzają co najmniej tyle energii, ile wynosiły potrzeby gospodarstwa domowego. Generowanie równe 0 oznacza, że panele nie produkują energii (z powodu braku nasłonecznienia). O której godzinie najczęściej zdarzała się sytuacja, że energia wytworzona przez ogniwa pokrywa w całości zapotrzebowanie gospodarstwa (pobór z sieci wynosił 0)? Podaj tę godzinę i liczbę dni, w których pobór z sieci wynosił 0 o tej godzinie.
M2

13_6a

Pan Oszczędny pod koniec roku 2019 zamontował 18 paneli fotowoltaicznych na dachu swojego domu. Od 1 stycznia 2020 do 31 maja 2020 roku zapisywany był co godzinę przez całą dobę pobór prądu od dostawcy i generowany prąd przez panele fotowoltaiczne. W pliku fotowoltaika.txt zapisano datę i godzinę, pobór prądu z sieci energetycznej [kWh] oraz liczbę wygenerowanych kilowatogodzin przez panele. Dane w wierszach oddzielone są znakiem tabulacji. Gospodarstwo domowe Pana Oszczędnego w pierwszej kolejności zużywa prąd wygenerowany przez panele fotowoltaiczne. Jeżeli potrzeby są większe, to pobiera go z sieci energetycznej. Pobór równy 0 oznacza, że ogniwa wytwarzają co najmniej tyle energii, ile wynosiły potrzeby gospodarstwa domowego. Generowanie równe 0 oznacza, że panele nie produkują energii (z powodu braku nasłonecznienia). Podaj dzień, w którym panele wytworzyły łącznie w ciągu całego dnia najwięcej energii liczonej w kWh. Podaj datę i liczbę(część całkowitą) wygenerowanych kilowatogodzin. Przykładowa format odpowiedzi: 5.08.2020 45
M2

13_3b

Anagramy cyfrowe to liczby utworzone z tego samego zestawu cyfr ustawionych w różnych kolejnościach. Przy tym pierwsza cyfra liczby nie może być równa zero. Przykład: Z liczby 209 zapisanej dziesiętnie można utworzyć 4 anagramy: 209, 902, 290, 920. Z liczby binarnej 11100 można utworzyć 6 różnych anagramów: 10011, 10101, 10110, 11001, 11010, 11100. Znajdź wszystkie takie liczby binarne 8-cyfrowe w pliku anagram.txt, z których można utworzyć największą liczbę anagramów. Wypisz te liczby w kolejności, w jakiej występują w pliku anagram.txt.
M2

13_3a

W pliku anagram.txt znajduje się 1000 wierszy. Każdy wiersz zawiera liczbę binarną, składającą się z maksymalnie 14 cyfr: 0 lub 1. Każda liczba zaczyna się jedynką i żadna z nich się nie powtarza. Liczbę binarną nazywamy zrównoważoną, gdy zawiera tyle samo zer i jedynek, natomiast prawie zrównoważoną, gdy liczba jedynek różni się od liczby zer o 1. Przykład: Liczba 101010 jest liczbą zrównoważoną. Liczba 1011010 jest liczbą prawie zrównoważoną. Podaj, ile jest liczb binarnych zrównoważonych oraz ile jest liczb binarnych prawie zrównoważonych w pliku anagram.txt.
M2

13_2d

W pliku slowa4.txt znajduje się 10 wierszy. Każdy wiersz zawiera liczbę n (1 ≤ n ≤ 100 ) oraz n-literowe słowo s składające się z małych liter alfabetu angielskiego. Dane w wierszu są oddzielone znakiem odstępu. Napisz program, który dla każdego słowa s z pliku wypisze jego sufiks najmniejszy w porządku alfabetycznym. Przykład: Sufiksem najmniejszym w porządku alfabetycznym dla słowa mascarpone jest arpone, a dla słowa truskawki sufiksem najmniejszym w porządku alfabetycznym jest awki. W odpowiedzi podaj ilość wystąpień litery a
M2

13_2c

Dana jest dodatnia liczba całkowita n oraz słowo s[1..n]. Naszym celem jest obliczenie wartości elementów tablicy T[1..n] zawierającej numery sufiksów słowa s[1..n] uporządkowanych w porządku alfabetycznym. Przykład: dla słowa mascarpone wynikowa tablica T to [5, 2, 4, 10, 1, 9, 8, 7, 6, 3], dla słowa kalafiorowa wynikowa tablica T to [11, 4, 2, 5, 6, 1, 3, 7, 9, 8, 10]. Z wykorzystaniem funkcji czy_mniejszy(n, s, k1, k2) zapisz w wybranej przez siebie notacji (w postaci pseudokodu lub w wybranym języku programowania) algorytm, który obliczy wartości elementów tablicy T zawierającej numery sufiksów zgodnie z porządkiem alfabetycznym sufiksów słowa s. Uwaga: w zapisie możesz wykorzystać tylko operacje arytmetyczne (dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie, dzielenie całkowite, reszta z dzielenia), odwoływanie się do pojedynczych elementów tablicy, porównywanie liczb lub znaków, instrukcje sterujące i przypisania lub samodzielnie napisane funkcje zawierające wyżej wymienione operacje. Specyfikacja Dane: n – liczba całkowita dodatnia, długość słowa s[1..n] – słowo zapisane jako tablica znaków (numerowana od 1) Wynik: T[1..n] – tablica T taka, że T[i]-ty sufiks słowa s jest mniejszy w porządku alfabetycznym od T[i +1]-go sufiksu słowa s dla każdego 1 ≤ i < n.
M2

13_2b

W plikach slowa1.txt, slowa2.txt i slowa3.txt znajdują się po trzy wiersze: • w pierwszym wierszu każdego pliku zapisana jest liczba całkowita dodatnia n, oznaczająca długość słowa • w drugim wierszu zapisane jest n-literowe słowo s, składające się z małych liter alfabetu angielskiego a-z • w trzecim wierszu zapisane są dwie liczby k1 i k2, oddzielone spacją. Napisz program z zaimplementowaną funkcją czy_mniejszy. Jako wynik Twój program powinien wypisywać TAK lub NIE, w zależności od wyniku funkcji czy_mniejszy.
M2

13_2a

Słowo definiujemy jako ciąg złożony z małych liter alfabetu angielskiego. Niech s[1..n] będzie słowem o długości n > 0. Sufiksem słowa s nazywamy każde jego podsłowo kończące na ostatniej pozycji słowa s. Sufiks s[k..n] nazywamy k-tym sufiksem. Poniżej zapisano funkcję czy_mniejszy(n, s, k1, k2). Wynikiem funkcji jest wartość PRAWDA, gdy sufiks s[k1..n] jest mniejszy w porządku alfabetycznym od sufiksu s[k2..n] oraz FAŁSZ w przeciwnym przypadku. Specyfikacja Dane: n – długość słowa, s[1..n] – słowo zapisane jako tablica znaków (numerowanych od 1), k1 – numer pierwszego sufiksu (1 ≤ k1 ≤ n), k2 – numer drugiego sufiksu (1 ≤ k2 ≤ n, k1 ≠ k2). Wynik: PRAWDA jeśli sufiks s[k1..n] jest mniejszy w porządku alfabetycznym od s[k2..n], albo FAŁSZ – w przeciwnym wypadku. <pre> czy_mniejszy (n, s, k1, k2) i ← k1 j ← k2 dopóki ( i ≤ n oraz j ≤ n ) wykonuj jeżeli ( s[i] == s[j] ) i ← i + 1 j ← j + 1 w przeciwnym razie jeżeli ( s[i] < s[j] ) zakończ z wynikiem PRAWDA w przeciwnym razie zakończ z wynikiem FAŁSZ jeżeli ( j ≤ n ) zakończ z wynikiem PRAWDA w przeciwnym razie zakończ z wynikiem FAŁSZ </pre> <center> <IMG src="files/93/r4.jpg" width="50%"> </center> Pierwsze dwie instrukcje jeżeli w funkcji czy_mniejszy wykonują porównania dwóch znaków słowa s. Przykład: dla danych s = mascarpone , k1 = 5, k2 = 2 algorytm wykona 3 porównania: • (pierwsza instrukcja jeżeli) – sprawdzenie, czy s[5] = s[2] • (pierwsza instrukcja jeżeli) – sprawdzenie, czy s[6] = s[3] • (druga instrukcja jeżeli) – sprawdzenie, czy s[6] < s[3] Podaj przykład słowa s, o długości ≤ 10 oraz liczb k1, k2, k1 ≠ k2, dla których funkcja czy_mniejszy wykona dokładnie 6 porównań w pierwszej instrukcji jeżeli. s = _______________________ , k1 = ___________, k2 = ____________
M2

13_1c

Następujący rekurencyjny algorytm mnożenia dwóch liczb całkowitych dodatnich x, y jest realizowany z użyciem operacji arytmetycznych dodawania i dzielenia całkowitego przez 2. <pre> iloczyn(x, y): jeżeli y = 1: wynikiem jest x w przeciwnym razie: k = y div 2 z = iloczyn(x, k) jeżeli y mod 2 = 0: wynikiem jest z + z w przeciwnym razie: wynikiem jest x + z + z </pre> Poniżej zapisano iteracyjny algorytm realizujący funkcję iloczyn(x, y). Uzupełnij trzy luki w algorytmie, tak aby był zgodny z poniższą specyfikacją. UWAGA: spośród operacji arytmetycznych możesz użyć tylko: dodawania, odejmowania, dzielenia całkowitego i reszty z dzielenia. Nie możesz użyć zwłaszcza operacji mnożenia. Specyfikacja: Dane: x, y – liczby całkowite dodatnie Wynik: z – wartość iloczynu x*y Algorytm: <pre> z = ____________ dopóki ______________ wykonuj:    jeżeli y mod 2 = 1       z = z + x    x = x + x    y = _____________ </pre>
M2

13_1b

Następujący rekurencyjny algorytm mnożenia dwóch liczb całkowitych dodatnich x, y jest realizowany z użyciem operacji arytmetycznych dodawania i dzielenia całkowitego przez 2. <pre> iloczyn(x, y): jeżeli y = 1: wynikiem jest x w przeciwnym razie: k = y div 2 z = iloczyn(x, k) jeżeli y mod 2 = 0: wynikiem jest z + z w przeciwnym razie: wynikiem jest x + z + z </pre> Uwaga: x mod y oznacza resztę z dzielenia x przez y, natomiast x div y oznacza wynik dzielenia całkowitego x przez y. Dla danych liczb x, y interesuje nas liczba wykonywanych operacji dodawania podczas obliczania wyniku funkcji iloczyn(x, y). Przykład 1. Dla liczb x=9 i y=11 algorytm wykonuje 5 dodawań. Działanie funkcji iloczyn(9, 11) można zilustrować w następujący sposób (w nawiasach obok wskazano liczbę wykonywanych operacji dodawania): iloczyn(9, 11) = 9 + z + z, (dwa dodawania) gdzie z = iloczyn(9, 5) iloczyn(9, 5) = 9 + z + z, (dwa dodawania) gdzie z = iloczyn(9, 2) iloczyn(9, 2) = z + z, (jedno dodawanie) gdzie z = iloczyn(9, 1) iloczyn(9, 1) = 9 <center> <IMG src="files/93/r1.jpg" width="50%"> </center> Dla liczb x, y wymienionych w poniższej tabeli podaj liczbę operacji dodawania, jaka zostanie wykonana podczas obliczania wyniku funkcji iloczyn(x, y). <center> <IMG src="files/93/r3.jpg" width="50%"> </center> W odpowiedzi podaj łączną liczbę dodawań
M2

13_1a

Następujący rekurencyjny algorytm mnożenia dwóch liczb całkowitych dodatnich x, y jest realizowany z użyciem operacji arytmetycznych dodawania i dzielenia całkowitego przez 2. <pre> iloczyn(x, y): jeżeli y = 1: wynikiem jest x w przeciwnym razie: k = y div 2 z = iloczyn(x, k) jeżeli y mod 2 = 0: wynikiem jest z + z w przeciwnym razie: wynikiem jest x + z + z </pre> Uwaga: x mod y oznacza resztę z dzielenia x przez y, natomiast x div y oznacza wynik dzielenia całkowitego x przez y. Dla danych liczb x, y interesuje nas liczba wykonywanych operacji dodawania podczas obliczania wyniku funkcji iloczyn(x, y). Przykład 1. Dla liczb x=9 i y=11 algorytm wykonuje 5 dodawań. Działanie funkcji iloczyn(9, 11) można zilustrować w następujący sposób (w nawiasach obok wskazano liczbę wykonywanych operacji dodawania): iloczyn(9, 11) = 9 + z + z, (dwa dodawania) gdzie z = iloczyn(9, 5) iloczyn(9, 5) = 9 + z + z, (dwa dodawania) gdzie z = iloczyn(9, 2) iloczyn(9, 2) = z + z, (jedno dodawanie) gdzie z = iloczyn(9, 1) iloczyn(9, 1) = 9 <center> <IMG src="files/93/r1.jpg" width="50%"> </center> Uzupełnij poniższą tabelę tak, aby ilustrowała obliczenia wykonywane podczas wywołania iloczyn(10, 45) <center> <IMG src="files/93/r2.jpg" width="50%"> </center> W odpowiedzi podaj wynik dla wywołania nr 2
M2

22_1c

Dawno temu, w odległej galaktyce, rozegrano mecz w grę, która przypominała siatkówkę. W meczu wystąpiły dwie drużyny: drużyna A i drużyna B. Mecz składał się z 10 000 krótkich rozgrywek. Każda rozgrywka kończyła się wygraną jednej z dwóch drużyn, za którą zwycięska drużyna otrzymywała jeden punkt. Plik mecz.txt zawiera zapis wyników kolejnych rozgrywek – jeden wiersz z napisem złożonym z 10 000 znaków A i B. Znak A oznacza, że rozgrywkę wygrała drużyna A, natomiast znak B – że rozgrywkę wygrała drużyna B. Powiemy, że drużyna ma dobrą passę, jeśli wygrywa rozgrywki co najmniej 10 razy z rzędu. Każda dobra passa rozpoczyna się albo na początku meczu, albo bezpośrednio po przegranej rozgrywce. Każda dobra passa kończy się albo z końcem meczu, albo bezpośrednio przed przegraną rozgrywką. Podaj łączną liczbę dobrych pass, które miały obie drużyny w meczu. Wyznacz długość najdłuższej dobrej passy i drużynę, która ją osiągnęła. Tylko jedna drużyna miała dobrą passę o tej długości. Podaj odpowiedź w kolejności: Liczba dobrych pass Drużyna Ilość rozgrywek
M2

22_1b

Dawno temu, w odległej galaktyce, rozegrano mecz w grę, która przypominała siatkówkę. W meczu wystąpiły dwie drużyny: drużyna A i drużyna B. Mecz składał się z 10 000 krótkich rozgrywek. Każda rozgrywka kończyła się wygraną jednej z dwóch drużyn, za którą zwycięska drużyna otrzymywała jeden punkt. Plik mecz.txt zawiera zapis wyników kolejnych rozgrywek – jeden wiersz z napisem złożonym z 10 000 znaków A i B. Znak A oznacza, że rozgrywkę wygrała drużyna A, natomiast znak B – że rozgrywkę wygrała drużyna B. Pierwszy set w meczu trwa do pierwszej rozgrywki, po której któraś z drużyn ma co najmniej 1000 punktów za wygranie dotychczasowych rozgrywek, natomiast drużyna przeciwna ma co najmniej 3 punkty mniej. Drużyna, która zdobywa w secie więcej punktów od przeciwnej, wygrywa pierwszego seta. Przykład: pierwszy set może się zakończyć wynikami: 1000:500, 997:1000, 1500:1497. Wyniki 900:100, 999:1000, 1500:1500 nie kończą seta. Podaj, która drużyna wygrała pierwszego seta, oraz ilość zwycięskich rozgrywek tej drużyny
M2

22_1a

Dawno temu, w odległej galaktyce, rozegrano mecz w grę, która przypominała siatkówkę. W meczu wystąpiły dwie drużyny: drużyna A i drużyna B. Mecz składał się z 10 000 krótkich rozgrywek. Każda rozgrywka kończyła się wygraną jednej z dwóch drużyn, za którą zwycięska drużyna otrzymywała jeden punkt. Plik mecz.txt zawiera zapis wyników kolejnych rozgrywek – jeden wiersz z napisem złożonym z 10 000 znaków A i B. Znak A oznacza, że rozgrywkę wygrała drużyna A, natomiast znak B – że rozgrywkę wygrała drużyna B. Oblicz, ile razy nastąpiła sytuacja, w której rozgrywkę wygrała inna drużyna niż rozgrywkę poprzednią (tzn. dwa kolejne znaki A lub B w opisie meczu się różnią).
M2

23_7d

Pewien serwis internetowy prowadzi ranking gier planszowych. Baza serwisu została zapisana w trzech plikach: gry.txt, gracze.txt, oceny.txt W ocenianiu gier planszowych uczestniczą osoby w wieku od 10 do 99 lat. Osoby oceniające gry podzielono na trzy kategorie wiekowe: juniorzy (do 19 lat), seniorzy (od 20 do 49 lat) oraz weterani (od 50 lat). Wykonaj zestawienie, w którym dla każdej kategorii wiekowej podasz największą liczbę ocen wystawionych jednej grze przez użytkowników z tej kategorii wiekowej oraz nazwy gier z tą liczbą ocen. Jeżeli gier, które otrzymały taką samą największą liczbę ocen od użytkowników z danej kategorii wiekowej, jest więcej niż jedna – podaj tytuły ich wszystkich. W odpowiedzi podaj ilość ocen dla kategorii weterani
M2

23_6d

W pliku owoce.txt zapisano informacje o dostawach owoców do przetwórni w okresie od 01.05.2020 do 30.09.2020. W każdym wierszu podane są: data dostawy (dd.mm.rrrr), liczba kilogramów dostarczonych malin, liczba kilogramów dostarczonych truskawek i liczba kilogramów dostarczonych porzeczek, oddzielone znakiem tabulacji. Dostawy odbywały się każdego dnia w wymienionym okresie. Przetwórnia produkuje konfitury: malinowo-truskawkowe, malinowo-porzeczkowe oraz truskawkowo-porzeczkowe (zawsze w proporcji owoców 1:1 oraz z wykorzystaniem maksymalnej dostępnej ilości owoców). Decyzja, jaka konfitura w danym dniu będzie produkowana, zależy od ilości owoców w przetwórni. Owoce są dostarczane do przetwórni rano, przed rozpoczęciem produkcji. W danym dniu jest produkowany tylko jeden rodzaj konfitur. Do produkcji są brane owoce, których jest najwięcej w przetwórni (dla danych w pliku owoce.txt nie występuje przypadek, gdy ilość różnych owoców jest taka sama). Owoce niewykorzystane do produkcji są przechowywane w chłodni do następnego dnia. W następnym dniu podejmuje się decyzję o produkcji na ten dzień na podstawie łącznej ilości owoców pozostałych z poprzedniego dnia oraz dostarczonych rano. Przykład: Jeżeli 01.05.2020 dostarczono 211 kg malin, 281 kg truskawek i 88 kg porzeczek, to w tym dniu będzie produkowana konfitura malinowo-truskawkowa. Do produkcji wykorzystane zostanie 211 kg malin i 211 kg truskawek. Reszta truskawek i wszystkie porzeczki będą przechowywane w chłodni do następnego dnia. Na wyprodukowanie 1 kg konfitur dwuowocowych potrzeba po 1 kg każdego owocu. Podaj, ile kilogramów konfitur każdego rodzaju wyprodukowano w okresie od 01.05.2020 do 30.09.2020. W odpowiedzi w kolejności: malinowo-porzeczkowe, malinowo-truskawkowe, truskawkowo-porzeczkowe
M2

23_6c

W pliku owoce.txt zapisano informacje o dostawach owoców do przetwórni w okresie od 01.05.2020 do 30.09.2020. W każdym wierszu podane są: data dostawy (dd.mm.rrrr), liczba kilogramów dostarczonych malin, liczba kilogramów dostarczonych truskawek i liczba kilogramów dostarczonych porzeczek, oddzielone znakiem tabulacji. Dostawy odbywały się każdego dnia w wymienionym okresie. Przetwórnia produkuje konfitury: malinowo-truskawkowe, malinowo-porzeczkowe oraz truskawkowo-porzeczkowe (zawsze w proporcji owoców 1:1 oraz z wykorzystaniem maksymalnej dostępnej ilości owoców). Decyzja, jaka konfitura w danym dniu będzie produkowana, zależy od ilości owoców w przetwórni. Owoce są dostarczane do przetwórni rano, przed rozpoczęciem produkcji. W danym dniu jest produkowany tylko jeden rodzaj konfitur. Do produkcji są brane owoce, których jest najwięcej w przetwórni (dla danych w pliku owoce.txt nie występuje przypadek, gdy ilość różnych owoców jest taka sama). Owoce niewykorzystane do produkcji są przechowywane w chłodni do następnego dnia. W następnym dniu podejmuje się decyzję o produkcji na ten dzień na podstawie łącznej ilości owoców pozostałych z poprzedniego dnia oraz dostarczonych rano. Przykład: Jeżeli 01.05.2020 dostarczono 211 kg malin, 281 kg truskawek i 88 kg porzeczek, to w tym dniu będzie produkowana konfitura malinowo-truskawkowa. Do produkcji wykorzystane zostanie 211 kg malin i 211 kg truskawek. Reszta truskawek i wszystkie porzeczki będą przechowywane w chłodni do następnego dnia. Podaj, ile razy, w okresie od 01.05.2020 do 30.09.2020, produkowano konfitury poszczególnych rodzajów. W odpowiedzi podaj otrzymane wyniki w kolejności: malinowo-porzeczkowe, malinowo-truskawkowe, truskawkowo-porzeczkowe
M2

23_6a

W pliku owoce.txt zapisano informacje o dostawach owoców do przetwórni w okresie od 01.05.2020 do 30.09.2020. W każdym wierszu podane są: data dostawy (dd.mm.rrrr), liczba kilogramów dostarczonych malin, liczba kilogramów dostarczonych truskawek i liczba kilogramów dostarczonych porzeczek, oddzielone znakiem tabulacji. Dostawy odbywały się każdego dnia w wymienionym okresie. Dla każdego miesiąca pracy przetwórni (od maja do września) wykonaj zestawienie liczby dostarczonych kilogramów malin, liczby dostarczonych kilogramów truskawek i liczby dostarczonych kilogramów porzeczek. Na podstawie wykonanego zestawienia utwórz wykres kolumnowy. W odpowiedzi podaj ilość dostarczonych truskawek w lipcu
TEXT

T16

text='AND SO I LIVED ALONE, WITH NO ONE REALLY TO TALK TO, UNTIL A BREAKDOWN IN THE SAHARAN DESERT, SIX YEARS AGO. SOMETHING HAD FAILED IN MY ENGINE. AS I HAD NEITHER PASSENGERS NOR A MECHANIC, I WAS GETTING READY TO ATTEMPT, ALL ON MY OWN, SOME DIFFICULT REPAIRS. IT WAS A MATTER OF LIFE OR DEATH. I HAD SCARCELY ENOUGH DRINKING WATER TO LAST EIGHT DAYS. THAT FIRST NIGHT I WENT TO SLEEP ON THE SAND A THOUSAND MILES FROM ANY HUMAN DWELLING. I WAS MUCH MORE ALONE THAN A PERSON SHIPWRECKED ON A RAFT IN THE MIDDLE OF THE OCEAN. SO YOU CAN IMAGINE MY SURPRISE WHEN, AT SUNRISE, A STRANGE LITTLE VOICE WOKE ME' Napisz program, który zliczy wyrazy w tekście.
TEXT

T15

text='AND SO I LIVED ALONE, WITH NO ONE REALLY TO TALK TO, UNTIL A BREAKDOWN IN THE SAHARAN DESERT, SIX YEARS AGO. SOMETHING HAD FAILED IN MY ENGINE. AS I HAD NEITHER PASSENGERS NOR A MECHANIC, I WAS GETTING READY TO ATTEMPT, ALL ON MY OWN, SOME DIFFICULT REPAIRS. IT WAS A MATTER OF LIFE OR DEATH. I HAD SCARCELY ENOUGH DRINKING WATER TO LAST EIGHT DAYS. THAT FIRST NIGHT I WENT TO SLEEP ON THE SAND A THOUSAND MILES FROM ANY HUMAN DWELLING. I WAS MUCH MORE ALONE THAN A PERSON SHIPWRECKED ON A RAFT IN THE MIDDLE OF THE OCEAN. SO YOU CAN IMAGINE MY SURPRISE WHEN, AT SUNRISE, A STRANGE LITTLE VOICE WOKE ME' Napisz program wyznaczający ilość spółgłosek w powyższym tekście.
TEXT

T14

text='AND SO I LIVED ALONE, WITH NO ONE REALLY TO TALK TO, UNTIL A BREAKDOWN IN THE SAHARAN DESERT, SIX YEARS AGO. SOMETHING HAD FAILED IN MY ENGINE. AS I HAD NEITHER PASSENGERS NOR A MECHANIC, I WAS GETTING READY TO ATTEMPT, ALL ON MY OWN, SOME DIFFICULT REPAIRS. IT WAS A MATTER OF LIFE OR DEATH. I HAD SCARCELY ENOUGH DRINKING WATER TO LAST EIGHT DAYS. THAT FIRST NIGHT I WENT TO SLEEP ON THE SAND A THOUSAND MILES FROM ANY HUMAN DWELLING. I WAS MUCH MORE ALONE THAN A PERSON SHIPWRECKED ON A RAFT IN THE MIDDLE OF THE OCEAN. SO YOU CAN IMAGINE MY SURPRISE WHEN, AT SUNRISE, A STRANGE LITTLE VOICE WOKE ME' Napisz program wyznaczający ilość samogłosek w powyższym tekście.
TEXT

T13

text='AND SO I LIVED ALONE, WITH NO ONE REALLY TO TALK TO, UNTIL A BREAKDOWN IN THE SAHARAN DESERT, SIX YEARS AGO. SOMETHING HAD FAILED IN MY ENGINE. AS I HAD NEITHER PASSENGERS NOR A MECHANIC, I WAS GETTING READY TO ATTEMPT, ALL ON MY OWN, SOME DIFFICULT REPAIRS. IT WAS A MATTER OF LIFE OR DEATH. I HAD SCARCELY ENOUGH DRINKING WATER TO LAST EIGHT DAYS. THAT FIRST NIGHT I WENT TO SLEEP ON THE SAND A THOUSAND MILES FROM ANY HUMAN DWELLING. I WAS MUCH MORE ALONE THAN A PERSON SHIPWRECKED ON A RAFT IN THE MIDDLE OF THE OCEAN. SO YOU CAN IMAGINE MY SURPRISE WHEN, AT SUNRISE, A STRANGE LITTLE VOICE WOKE ME' Napisz program wyznaczający litery, które występują tylko raz.
SQL

SQL 99

Zadanie należy rozwiązać wykorzystując stronę: sql.idsl.pl % zastępuje dowolny ciąg znaków _ zastępuje dowolny pojedynczy znak Istnieją marki, których wszystkie perfumy należą do tylko jednej rodziny zapachów. Podaj listę wszystkich nazw takich marek. Lista powinna zawierać nazwy marek i nazwy odpowiednich rodzin zapachów. Zastosuj instrukcję DISTINCT oraz zagnieżdżanie instrukcji SELECT (można korzystać z Internetu) W odpowiedzi podaj ilość otrzymanych rekordów.
Excel

Matura 02d

Plik o nazwie soki.txt zawiera informacje o zamówieniach butelkowanego soku owocowego składanych w pewnym zakładzie przez cztery magazyny (Gniezno, Malbork, Ogrodzieniec i Przemyśl). Dane w pliku uporządkowano według kolejności zamówień. W każdym wierszu pliku znajdują się następujące dane: numer zamówienia, data zamówienia, magazyn (który składał dane zamówienie) oraz wielkość zamówienia (liczba butelek soku). Zakład przyjmuje zamówienia codziennie. Z każdego magazynu spływa maksymalnie jedno zamówienie dziennie. Pierwszy wiersz pliku jest wierszem nagłówkowym, a dane w wierszach rozdzielono znakami tabulacji. •Sok był produkowany w zakładzie głównym i jego filii. •Każdego dnia roboczego (od poniedziałku do piątku) w zakładzie głównym wytwarzano 12000 butelek soku, natomiast w soboty i w niedziele – po 5000 butelek soku. •Każdego dnia, po zakończeniu dziennej produkcji, zakład wysyłał do magazynów butelki soku zgodnie z zamówieniem z danego dnia (to oznacza, że każde zamówienie było realizowane w tym samym dniu, w którym było złożone przez magazyn). •Zamówienia były wysyłane w takiej kolejności, w jakiej zostały złożone przez magazyny (czyli zgodnie z ich numeracją zapisaną w pliku soki.txt). •Każde zamówienie realizowano zawsze w całości. Gdy do wykonania całości danego zamówienia w zakładzie głównym zabrakło butelek soku, to realizacja całości tego zamówienia przekazywana była do filii (na potrzeby zadania zakładamy, że w filii nigdy nie zabraknie soku). •Przyjmujemy, że w dniu 2.01.2021 rano (przed produkcją) w zakładzie głównym znajdowało się 30 000 butelek soku. Podaj, ile najmniej butelek (liczba całkowita) powinien produkować w dni robocze zakład główny (przy niezmienionej produkcji w soboty i w niedziele), przy podanych zamówieniach, aby zrealizować wszystkie zamówienia samodzielnie.
Excel

Matura 02c

Plik o nazwie soki.txt zawiera informacje o zamówieniach butelkowanego soku owocowego składanych w pewnym zakładzie przez cztery magazyny (Gniezno, Malbork, Ogrodzieniec i Przemyśl). Dane w pliku uporządkowano według kolejności zamówień. W każdym wierszu pliku znajdują się następujące dane: numer zamówienia, data zamówienia, magazyn (który składał dane zamówienie) oraz wielkość zamówienia (liczba butelek soku). Zakład przyjmuje zamówienia codziennie. Z każdego magazynu spływa maksymalnie jedno zamówienie dziennie. Pierwszy wiersz pliku jest wierszem nagłówkowym, a dane w wierszach rozdzielono znakami tabulacji. • Sok był produkowany w zakładzie głównym i jego filii. • Każdego dnia roboczego (od poniedziałku do piątku) w zakładzie głównym wytwarzano 12000 butelek soku, natomiast w soboty i w niedziele – po 5000 butelek soku. • Każdego dnia, po zakończeniu dziennej produkcji, zakład wysyłał do magazynów butelki soku zgodnie z zamówieniem z danego dnia (to oznacza, że każde zamówienie było realizowane w tym samym dniu, w którym było złożone przez magazyn). • Zamówienia były wysyłane w takiej kolejności, w jakiej zostały złożone przez magazyny (czyli zgodnie z ich numeracją zapisaną w pliku soki.txt). • Każde zamówienie realizowano zawsze w całości. Gdy do wykonania całości danego zamówienia w zakładzie głównym zabrakło butelek soku, to realizacja całości tego zamówienia przekazywana była do filii (na potrzeby zadania zakładamy, że w filii nigdy nie zabraknie soku). • Przyjmujemy, że w dniu 2.01.2021 rano (przed produkcją) w zakładzie głównym znajdowało się 30 000 butelek soku. Podaj, ile zamówień w ciągu całego roku zostało przekazanych do filii
M2

23_3e

Skończony co najmniej 4-elementowy ciąg liczb (a<SUB>1</SUB>, a<SUB>2</SUB>, …, a<SUB>n</SUB>) jest rosnąco-malejący, jeśli można podzielić go na dwa ciągi, z których pierwszy jest rosnący, a drugi – malejący, tzn. jeśli istnieje takie k ∈ {2, 3, …, n – 2}, że a<SUB>1</SUB> < a<SUB>2</SUB> < … < a<SUB>k</SUB> oraz a<SUB>k+1</SUB> > a<SUB>k+2</SUB> > … > a<SUB>n</SUB>. Przykład: Ciąg (2, 5, 7, 9, 8, 3, 1) jest rosnąco-malejący, bo można go podzielić na dwa ciągi: rosnący (2, 5, 7) i malejący (9, 8, 3, 1) lub – odpowiednio – (2, 5, 7, 9) i (8, 3, 1). Ciąg (5, 9, 9, 4,1) także jest rosnąco-malejący. Przykłady ciągów, które nie są rosnąco-malejące, to: (2, 5, 8, 4, 3, 4, 5), (1, 2, 3, 4), (5, 5, 3, 2, 1). Znajdź najdłuższy ciąg kolejnych cyfr z pliku pi.txt, który jest rosnąco-malejący. W pliku pi.txt jest tylko jeden taki ciąg o największej długości.
M2

23_3d

Skończony co najmniej 4-elementowy ciąg liczb (a<SUB>1</SUB>, a<SUB>2</SUB>, …, a<SUB>n</SUB>) jest rosnąco-malejący, jeśli można podzielić go na dwa ciągi, z których pierwszy jest rosnący, a drugi – malejący, tzn. jeśli istnieje takie k ∈ {2, 3, …, n – 2}, że a<SUB>1</SUB> < a<SUB>2</SUB> < … < a<SUB>k</SUB> oraz a<SUB>k+1</SUB> > a<SUB>k+2</SUB> > … > a<SUB>n</SUB>. Przykład: Ciąg (2, 5, 7, 9, 8, 3, 1) jest rosnąco-malejący, bo można go podzielić na dwa ciągi: rosnący (2, 5, 7) i malejący (9, 8, 3, 1) lub – odpowiednio – (2, 5, 7, 9) i (8, 3, 1). Ciąg (5, 9, 9, 4,1) także jest rosnąco-malejący. Przykłady ciągów, które nie są rosnąco-malejące, to: (2, 5, 8, 4, 3, 4, 5), (1, 2, 3, 4), (5, 5, 3, 2, 1). Podaj, ile jest wszystkich rosnąco-malejących ciągów złożonych z dokładnie sześciu kolejnych cyfr zapisanych w pliku pi.txt.
M2

23_3c

Pewien matematyk jest zafascynowany liczbą π ≈ 3,14159265... do tego stopnia, że zapisał jej rozwinięcie dziesiętne z dokładnością do 10 000 cyfr po przecinku. Wszystkie cyfry po przecinku zapisał w pliku tekstowym pi.txt. Plik pi.txt zawiera 10 000 wierszy, każdy wiersz zawiera jedną cyfrę. Matematyk zastanawia się, jakiego rodzaju regularności można zaobserwować w zebranych danych. Znajdź fragment 2-cyfrowy, którego liczba wystąpień w pliku pi.txt jest największa
M2

23_3b

Pewien matematyk jest zafascynowany liczbą π ≈ 3,14159265... do tego stopnia, że zapisał jej rozwinięcie dziesiętne z dokładnością do 10 000 cyfr po przecinku. Wszystkie cyfry po przecinku zapisał w pliku tekstowym pi.txt. Plik pi.txt zawiera 10 000 wierszy, każdy wiersz zawiera jedną cyfrę. Matematyk zastanawia się, jakiego rodzaju regularności można zaobserwować w zebranych danych. Znajdź fragment 2-cyfrowy, którego liczba wystąpień w pliku pi.txt jest najmniejsza
M2

23_3a

Pewien matematyk jest zafascynowany liczbą π ≈ 3,14159265... do tego stopnia, że zapisał jej rozwinięcie dziesiętne z dokładnością do 10 000 cyfr po przecinku. Wszystkie cyfry po przecinku zapisał w pliku tekstowym pi.txt. Plik pi.txt zawiera 10 000 wierszy, każdy wiersz zawiera jedną cyfrę. Matematyk zastanawia się, jakiego rodzaju regularności można zaobserwować w zebranych danych. Fragmentem 2-cyfrowym nazywamy dwie następujące po sobie cyfry w pliku pi.txt. Wszystkich fragmentów 2-cyfrowych zapisanych w tym pliku jest 9 999. Ostatni rozpoczyna się w wierszu nr 9 999. Znajdź liczbę wszystkich fragmentów 2-cyfrowych, które są zapisami dziesiętnymi liczb o wartościach większych od 90.
M2

23_2d

Dla nieujemnych liczb całkowitych a i b wynikiem operacji a XOR b jest liczba, której kolejne bity są wyliczane na podstawie poniższej tabelki z odpowiadających sobie bitów w zapisie binarnym liczb a i b. Jeśli jeden zapis jest krótszy od drugiego, to uzupełniamy go zerami z lewej strony (na najbardziej znaczących pozycjach). p q p XOR q 1 XOR 1 = 0 1 XOR 0 = 1 0 XOR 1 = 1 0 XOR 0 = 0 np. 4<SUB>10</SUB> XOR 7<SUB>10</SUB> = 100<SUB>2</SUB> XOR 111<SUB>2</SUB> = 011<SUB>2</SUB> = 3<SUB>10</SUB> Oblicz (123<SUB>10</SUB> XOR 101101<SUB>2</SUB>) XOR 2D<SUB>16</SUB> . Wynik podaj w systemie dziesiętnym.
M2

23_2c

Blokiem w zapisie binarnym liczby nazywamy każdy niepusty, maksymalny ciąg kolejnych takich samych cyfr w tym zapisie. Przykład: Liczba binarna 111110000110111 składa się z pięciu bloków – trzech bloków złożonych z jedynek (11111, 11 i 111) i dwóch bloków złożonych z zer (0000 i 0). Uwaga: W zapisie algorytmu możesz korzystać tylko z instrukcji sterujących, operatorów arytmetycznych: dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, dzielenia całkowitego i reszty z dzielenia; operatorów logicznych, porównań, instrukcji przypisania lub samodzielnie napisanych funkcji i procedur wykorzystujących powyższe operacje. Zabronione jest używanie funkcji wbudowanych oraz operatorów innych niż wymienione, dostępnych w językach programowania, w tym zwłaszcza funkcji zamiany między systemami pozycyjnymi i konwersji między typami danych. W pliku bin.txt znajduje się 100 wierszy. Każdy wiersz zawiera zapis binarny dodatniej liczby całkowitej składający się z co najwyżej dwudziestu cyfr (0 lub 1). Wypisz największą z liczb zapisanych w pliku bin.txt.
M2

23_2b

Blokiem w zapisie binarnym liczby nazywamy każdy niepusty, maksymalny ciąg kolejnych takich samych cyfr w tym zapisie. Przykład: Liczba binarna 111110000110111 składa się z pięciu bloków – trzech bloków złożonych z jedynek (11111, 11 i 111) i dwóch bloków złożonych z zer (0000 i 0). Uwaga: W zapisie algorytmu możesz korzystać tylko z instrukcji sterujących, operatorów arytmetycznych: dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, dzielenia całkowitego i reszty z dzielenia; operatorów logicznych, porównań, instrukcji przypisania lub samodzielnie napisanych funkcji i procedur wykorzystujących powyższe operacje. Zabronione jest używanie funkcji wbudowanych oraz operatorów innych niż wymienione, dostępnych w językach programowania, w tym zwłaszcza funkcji zamiany między systemami pozycyjnymi i konwersji między typami danych. W pliku bin.txt znajduje się 100 wierszy. Każdy wiersz zawiera zapis binarny dodatniej liczby całkowitej składający się z co najwyżej dwudziestu cyfr (0 lub 1). Podaj, ile liczb w pliku bin.txt składa się z co najwyżej dwóch bloków (zgodnie z definicją bloku podaną wcześniej).
M2

23_2a

Blokiem w zapisie binarnym liczby nazywamy każdy niepusty, maksymalny ciąg kolejnych takich samych cyfr w tym zapisie. Przykład: Liczba binarna 111110000110111 składa się z pięciu bloków – trzech bloków złożonych z jedynek (11111, 11 i 111) i dwóch bloków złożonych z zer (0000 i 0). Zapisz w pseudokodzie lub w wybranym języku programowania algorytm, który dla danej dodatniej całkowitej liczby n obliczy liczbę bloków w jej zapisie binarnym. Uwaga: W zapisie algorytmu możesz korzystać tylko z instrukcji sterujących, operatorów arytmetycznych: dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, dzielenia całkowitego i reszty z dzielenia; operatorów logicznych, porównań, instrukcji przypisania lub samodzielnie napisanych funkcji i procedur wykorzystujących powyższe operacje. Zabronione jest używanie funkcji wbudowanych oraz operatorów innych niż wymienione, dostępnych w językach programowania, w tym zwłaszcza funkcji zamiany między systemami pozycyjnymi i konwersji między typami danych. W odpowiedzi podaj ilość bloków dla n=245
A2

Matura17d

Parking podziemny działa według następujących zasad: Czynny jest 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu. Płaci się za każdą pełną godzinę postoju na parkingu (a więc postój poniżej godziny jest bezpłatny). Cena wynosi 4 zł za godzinę, zaś dla posiadaczy karnetu wynosi 3 zł za godzinę. Płatność następuje przy wyjeździe z parkingu. Za dochód parkingu uważa się wyłącznie sumy które już wpłynęły do kasy. Za parkowanie uważa się każdy wjazd na teren parkingu. Pliki danych obejmują samochody i ich postoje na parkingu od 1 sierpnia 2018 do 1 września 2018 włącznie. Czasy wjazdu i wyjazdu są notowane przez system obsługi parkingu z dokładnością do minuty. W pliku Samochody.txt zapisano dane samochodów stałych klientów: marka samochodu, typ samochodu, numer rejestracyjny, karnet (T – samochód posiada karnet, N – samochód nie posiada karnetu) W pliku Parkowania.txt zapisano dane o poszczególnych parkowaniach – numer rejestracyjny samochodu, czas wjazdu, czas wyjazdu. Jaki był dochód parkingu w miesiącu sierpniu?
A2

Matura17e

Parking podziemny działa według następujących zasad: Czynny jest 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu. Płaci się za każdą pełną godzinę postoju na parkingu (a więc postój poniżej godziny jest bezpłatny). Cena wynosi 4 zł za godzinę, zaś dla posiadaczy karnetu wynosi 3 zł za godzinę. Płatność następuje przy wyjeździe z parkingu. Za dochód parkingu uważa się wyłącznie sumy które już wpłynęły do kasy. Za parkowanie uważa się każdy wjazd na teren parkingu. Pliki danych obejmują samochody i ich postoje na parkingu od 1 sierpnia 2018 do 1 września 2018 włącznie. Czasy wjazdu i wyjazdu są notowane przez system obsługi parkingu z dokładnością do minuty. W pliku Samochody.txt zapisano dane samochodów stałych klientów: marka samochodu, typ samochodu, numer rejestracyjny, karnet (T – samochód posiada karnet, N – samochód nie posiada karnetu) W pliku Parkowania.txt zapisano dane o poszczególnych parkowaniach – numer rejestracyjny samochodu, czas wjazdu, czas wyjazdu. Ile samochodów zarejestrowanych w systemie w ogóle nie korzystało z parkingu w raportowanym okresie?
A2

Matura17c

Parking podziemny działa według następujących zasad: Czynny jest 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu. Płaci się za każdą pełną godzinę postoju na parkingu (a więc postój poniżej godziny jest bezpłatny). Cena wynosi 4 zł za godzinę, zaś dla posiadaczy karnetu wynosi 3 zł za godzinę. Płatność następuje przy wyjeździe z parkingu. Za dochód parkingu uważa się wyłącznie sumy które już wpłynęły do kasy. Za parkowanie uważa się każdy wjazd na teren parkingu. Pliki danych obejmują samochody i ich postoje na parkingu od 1 sierpnia 2018 do 1 września 2018 włącznie. Czasy wjazdu i wyjazdu są notowane przez system obsługi parkingu z dokładnością do minuty. W pliku Samochody.txt zapisano dane samochodów stałych klientów: marka samochodu, typ samochodu, numer rejestracyjny, karnet (T – samochód posiada karnet, N – samochód nie posiada karnetu) W pliku Parkowania.txt zapisano dane o poszczególnych parkowaniach – numer rejestracyjny samochodu, czas wjazdu, czas wyjazdu. Które z samochodów przebywały na parkingu choć raz krócej niż 45 minut? Podaj numery rejestracyjne, markę i typ samochodów, posortowane rosnąco ze względu na numer rejestracyjny. W odpowiedzi podaj ilość samochodów
A2

Matura17b

Parking podziemny działa według następujących zasad: Czynny jest 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu. Płaci się za każdą pełną godzinę postoju na parkingu (a więc postój poniżej godziny jest bezpłatny). Cena wynosi 4 zł za godzinę, zaś dla posiadaczy karnetu wynosi 3 zł za godzinę. Płatność następuje przy wyjeździe z parkingu. Za dochód parkingu uważa się wyłącznie sumy które już wpłynęły do kasy. Za parkowanie uważa się każdy wjazd na teren parkingu. Pliki danych obejmują samochody i ich postoje na parkingu od 1 sierpnia 2018 do 1 września 2018 włącznie. Czasy wjazdu i wyjazdu są notowane przez system obsługi parkingu z dokładnością do minuty. W pliku Samochody.txt zapisano dane samochodów stałych klientów: marka samochodu, typ samochodu, numer rejestracyjny, karnet (T – samochód posiada karnet, N – samochód nie posiada karnetu) W pliku Parkowania.txt zapisano dane o poszczególnych parkowaniach – numer rejestracyjny samochodu, czas wjazdu, czas wyjazdu. Podaj numer rejestracyjny, markę i typ samochodów oraz liczbę parkowań dla samochodów, które najczęściej korzystały z parkingu. Wyniki, zawierające tylko samochody o jednej, największej ilości parkowań, posortuj rosnąco ze względu na numer rejestracyjny. W odpowiedzi podaj ilość samochodów
A2

Matura17a

Parking podziemny działa według następujących zasad: Czynny jest 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu. Płaci się za każdą pełną godzinę postoju na parkingu (a więc postój poniżej godziny jest bezpłatny). Cena wynosi 4 zł za godzinę, zaś dla posiadaczy karnetu wynosi 3 zł za godzinę. Płatność następuje przy wyjeździe z parkingu. Za dochód parkingu uważa się wyłącznie sumy które już wpłynęły do kasy. Za parkowanie uważa się każdy wjazd na teren parkingu. Pliki danych obejmują samochody i ich postoje na parkingu od 1 sierpnia 2018 do 1 września 2018 włącznie. Czasy wjazdu i wyjazdu są notowane przez system obsługi parkingu z dokładnością do minuty. W pliku Samochody.txt zapisano dane samochodów stałych klientów: marka samochodu, typ samochodu, numer rejestracyjny, karnet (T – samochód posiada karnet, N – samochód nie posiada karnetu) W pliku Parkowania.txt zapisano dane o poszczególnych parkowaniach – numer rejestracyjny samochodu, czas wjazdu, czas wyjazdu. Ile i jakie (numer rejestracyjny, marka, typ) samochody znajdowały się na parkingu o północy z 9 na 10 sierpnia? Wyniki posortuj rosnąco ze względu na numer rejestracyjny. W odpowiedzi podaj ilość samochodów
Excel

Matura 18e

Rzeka Wirka co roku wylewała. Aby temu zapobiec, wybudowano na rzece zbiornik retencyjny. W kolejnych wierszach pliku woda.txt znajdują się dane dotyczące dziennego dopływu wody z rzeki Wirki do zbiornika retencyjnego w kolejnych dniach z lat 2008–2017. Plik zawiera 3 653 wiersze. W każdym wierszu podane są dane: data (rrrr-mm-dd) oraz liczba metrów sześciennych wody, jaka dopływała do zbiornika w ciągu doby. Poniżej opisano cykl pracy zbiornika retencyjnego. 1) Na początku doby, zaraz po północy, wykonywany jest pomiar objętości wody w zbiorniku i na jego podstawie realizuje się pozostałe działania. 2) Codziennie rano (o godzinie 8) ze zbiornika wypuszcza się 2% objętości wody wykazanej przez pomiar zaraz po północy. Ilość wypuszczanej wody zaokrągla się w górę do pełnych metrów sześciennych. Uwzględnij opisany cykl pracy zbiornika retencyjnego oraz codzienne dopływy wody z Wirki i przyjmij, że pomiar w dniu 2008-01-01 wskazywał 500 000 m3 wody. Podaj stan zbiornika na dzień: 2009-03-01 dzień (Przykładowa odpowiedź: 2023-03-02).
Excel

Matura 18a

Rzeka Wirka co roku wylewała. Aby temu zapobiec, wybudowano na rzece zbiornik retencyjny. W kolejnych wierszach pliku woda.txt znajdują się dane dotyczące dziennego dopływu wody z rzeki Wirki do zbiornika retencyjnego w kolejnych dniach z lat 2008–2017. Plik zawiera 3 653 wiersze. W każdym wierszu podane są dane: data (rrrr-mm-dd) oraz liczba metrów sześciennych wody, jaka dopływała do zbiornika w ciągu doby. Poda ile razy retencja była liczbą podzielną przez 3
M1

Matura 91e

W pliku szachy.txt znajduje się zapis partii szachów, jaką w 2020 roku rozegrali polski arcymistrz Jan Krzysztof Duda oraz mistrz świata Magnus Carlssen. Zapis partii składa się z opisów 125 plansz przedstawiających stany gry (położenie bierek na szachownicy) po kolejnych posunięciach każdego z graczy. Opis każdej planszy składa się z: • 8 wierszy tekstu po 8 znaków w każdym wierszu • kolejne znaki w wierszach oznaczają: − znak '.' − puste pole − wielkie litery − białe bierki (czyli białe figury i pionki) − małe litery − czarne bierki − oznaczenia bierek to: K/k − król, H/h − hetman, W/w − wieża, G/g − goniec, S/s − skoczek, P/p − pionek. Dla zachowania czytelności, po każdym opisie następuje pojedynczy pusty wiersz. <P style="font-family:Courier;">Przykład: wsghkgsw pppppppp ........ ........ ....P... ........ PPPP.PPP WSGHKGSW<BR> wsghkgsw pp.ppppp ..p..... ........ ....P... ........ PPPP.PPP WSGHKGSW </P> Wieża szachuje króla przeciwnego gracza, jeśli znajduje się w tym samym wierszu lub w tej samej kolumnie co król i pomiędzy nimi nie ma żadnej innej bierki. Podaj na ilu planszach czarna wieża szachuje białego króla.
M1

Matura 91c

W pliku szachy.txt znajduje się zapis partii szachów, jaką w 2020 roku rozegrali polski arcymistrz Jan Krzysztof Duda oraz mistrz świata Magnus Carlssen. Zapis partii składa się z opisów 125 plansz przedstawiających stany gry (położenie bierek na szachownicy) po kolejnych posunięciach każdego z graczy. Opis każdej planszy składa się z: • 8 wierszy tekstu po 8 znaków w każdym wierszu • kolejne znaki w wierszach oznaczają: − znak '.' − puste pole − wielkie litery − białe bierki (czyli białe figury i pionki) − małe litery − czarne bierki − oznaczenia bierek to: K/k − król, H/h − hetman, W/w − wieża, G/g − goniec, S/s − skoczek, P/p − pionek. Dla zachowania czytelności, po każdym opisie następuje pojedynczy pusty wiersz. <P style="font-family:Courier;">Przykład: wsghkgsw pppppppp ........ ........ ....P... ........ PPPP.PPP WSGHKGSW<BR> wsghkgsw pp.ppppp ..p..... ........ ....P... ........ PPPP.PPP WSGHKGSW </P> Podaj najmniejszą liczbę bierek (łącznie białych i czarnych) na planszy w stanie równowagi. Przykład:<P style="font-family:Courier;"> A: .k...... ........ ........ ....s... ....S... ........ ........ .......K<BR> B: .p...... ........ ........ ....s... ....S... ........ ........ .......K </P> Plansza A jest w równowadze, a plansza B nie jest w równowadze (czarne i białe nie mają takich samych bierek).
M1

Matura 22e

W pliku liczby.txt danych jest 200 różnych liczb całkowitych z zakresu [10, 100_000]. Każda z tych liczb zapisana jest w osobnym wierszu. Trójka (x, y, z) jest dobra, jeśli y jest wielokrotnością x, natomiast z jest wielokrotnością y (czyli x dzieli y, a y dzieli z) oraz x, y, z są różne. Przykład: trójka (2, 6, 12) jest dobra, ponieważ 2 dzieli 6, a 6 dzieli 12. Trójka (2, 10, 12) nie jest dobra, ponieważ 10 nie dzieli 12. Analogicznie możemy zdefiniować dobrą piątkę liczb – piątka (u, w, x, y, z) jest dobra, jeśli każda z liczb, poza pierwszą, jest podzielna przez poprzednią liczbę z piątki (u dzieli w, w dzieli x, x dzieli y oraz y dzieli z) oraz wszystkie liczby z piątki są różne. Podaj, ile jest dobrych piątek wśród liczb występujących w pliku liczby.txt. Uwaga: Liczby z piątki nie muszą występować w pliku liczby.txt w kolejnych wierszach, a ich kolejność w tym pliku może być dowolna.
M1

Matura 22d

W pliku liczby.txt danych jest 200 różnych liczb całkowitych z zakresu [10, 100_000]. Każda z tych liczb zapisana jest w osobnym wierszu. Trójka (x, y, z) jest dobra, jeśli y jest wielokrotnością x, natomiast z jest wielokrotnością y (czyli x dzieli y, a y dzieli z) oraz x, y, z są różne. Przykład: trójka (2, 6, 12) jest dobra, ponieważ 2 dzieli 6, a 6 dzieli 12. Trójka (2, 10, 12) nie jest dobra, ponieważ 10 nie dzieli 12. Analogicznie możemy zdefiniować dobrą piątkę liczb – piątka (u, w, x, y, z) jest dobra, jeśli każda z liczb, poza pierwszą, jest podzielna przez poprzednią liczbę z piątki (u dzieli w, w dzieli x, x dzieli y oraz y dzieli z) oraz wszystkie liczby z piątki są różne. Podaj, ile jest dobrych trójek wśród liczb występujących w pliku liczby.txt. Dodatkowo zapisz wszystkie dobre trójki do pliku trojki.txt, każdą w osobnym wierszu. Uwaga: Liczby z trójki nie muszą występować w pliku liczby.txt w kolejnych wierszach, a ich kolejność w tym pliku może być dowolna.
M1

Matura 91d

W pliku szachy.txt znajduje się zapis partii szachów, jaką w 2020 roku rozegrali polski arcymistrz Jan Krzysztof Duda oraz mistrz świata Magnus Carlssen. Zapis partii składa się z opisów 125 plansz przedstawiających stany gry (położenie bierek na szachownicy) po kolejnych posunięciach każdego z graczy. Opis każdej planszy składa się z: • 8 wierszy tekstu po 8 znaków w każdym wierszu • kolejne znaki w wierszach oznaczają: − znak '.' − puste pole − wielkie litery − białe bierki (czyli białe figury i pionki) − małe litery − czarne bierki − oznaczenia bierek to: K/k − król, H/h − hetman, W/w − wieża, G/g − goniec, S/s − skoczek, P/p − pionek. Dla zachowania czytelności, po każdym opisie następuje pojedynczy pusty wiersz. <P style="font-family:Courier;">Przykład: wsghkgsw pppppppp ........ ........ ....P... ........ PPPP.PPP WSGHKGSW<BR> wsghkgsw pp.ppppp ..p..... ........ ....P... ........ PPPP.PPP WSGHKGSW </P> Wieża szachuje króla przeciwnego gracza, jeśli znajduje się w tym samym wierszu lub w tej samej kolumnie co król i pomiędzy nimi nie ma żadnej innej bierki. Podaj na ilu planszach biała wieża szachuje czarnego króla
M1

Matura 91b

W pliku szachy.txt znajduje się zapis partii szachów, jaką w 2020 roku rozegrali polski arcymistrz Jan Krzysztof Duda oraz mistrz świata Magnus Carlssen. Zapis partii składa się z opisów 125 plansz przedstawiających stany gry (położenie bierek na szachownicy) po kolejnych posunięciach każdego z graczy. Opis każdej planszy składa się z: • 8 wierszy tekstu po 8 znaków w każdym wierszu • kolejne znaki w wierszach oznaczają: − znak '.' − puste pole − wielkie litery − białe bierki (czyli białe figury i pionki) − małe litery − czarne bierki − oznaczenia bierek to: K/k − król, H/h − hetman, W/w − wieża, G/g − goniec, S/s − skoczek, P/p − pionek. Dla zachowania czytelności, po każdym opisie następuje pojedynczy pusty wiersz. <P style="font-family:Courier;">Przykład: wsghkgsw pppppppp ........ ........ ....P... ........ PPPP.PPP WSGHKGSW<BR> wsghkgsw pp.ppppp ..p..... ........ ....P... ........ PPPP.PPP WSGHKGSW </P> Podaj ile razy w trakcie gry (inaczej: na ilu planszach zapisanych w pliku szachy.txt) nastąpiła sytuacja, w której jest równowaga – jest tyle samo i takich samych czarnych bierek, ile białych. Przykład:<P style="font-family:Courier;"> A: .k...... ........ ........ ....s... ....S... ........ ........ .......K<BR> B: .p...... ........ ........ ....s... ....S... ........ ........ .......K </P> Plansza A jest w równowadze, a plansza B nie jest w równowadze (czarne i białe nie mają takich samych bierek).
M1

Matura 91a

W pliku szachy.txt znajduje się zapis partii szachów, jaką w 2020 roku rozegrali polski arcymistrz Jan Krzysztof Duda oraz mistrz świata Magnus Carlssen. Zapis partii składa się z opisów 125 plansz przedstawiających stany gry (położenie bierek na szachownicy) po kolejnych posunięciach każdego z graczy. Opis każdej planszy składa się z: • 8 wierszy tekstu po 8 znaków w każdym wierszu • kolejne znaki w wierszach oznaczają: − znak '.' − puste pole − wielkie litery − białe bierki (czyli białe figury i pionki) − małe litery − czarne bierki − oznaczenia bierek to: K/k − król, H/h − hetman, W/w − wieża, G/g − goniec, S/s − skoczek, P/p − pionek. Dla zachowania czytelności, po każdym opisie następuje pojedynczy pusty wiersz. <P style="font-family:Courier;">Przykład: wsghkgsw pppppppp ........ ........ ....P... ........ PPPP.PPP WSGHKGSW<BR> wsghkgsw pp.ppppp ..p..... ........ ....P... ........ PPPP.PPP WSGHKGSW </P> a) Oblicz, na ilu planszach znajduje się przynajmniej jedna pusta kolumna, czyli taka, na polach której nie stoi żadna bierka. b) Oblicz także największą liczbę pustych kolumn na jednej z tych plansz. W odpowiedzi podaj sumę z punktów a i b
M1

Matura 90c

W pliku liczby.txt jest 1 000 wierszy, w każdym − po trzy nieujemne liczby całkowite, kolejno M, a, b, oddzielone pojedynczymi spacjami. Liczby w pliku są nie większe niż 10 000, a ponadto wszystkie liczby M i a są większe bądź równe 2. Dla każdej trójki liczb (M, a, b) zapisanej w jednym wierszu pliku rozstrzygnij, czy możliwe jest znalezienie takiego x z przedziału [0..M – 1], dla którego a<SUP>x</SUP> mod M = b. Podaj, dla ilu trójek zachodzi taka sytuacja. Uwaga: W zapisie algorytmu możesz wykorzystać tylko operacje arytmetyczne: dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie, dzielenie całkowite, resztę z dzielenia, oraz porównywanie liczb; instrukcje sterujące i przypisania do zmiennych lub samodzielnie napisane funkcje zawierające wyżej wymienione operacje.
Excel

Matura 11c

Firma „Zielone Miasto” podpisała umowę na utrzymanie trawników dużej aglomeracji od dnia 1 kwietnia do 30 października 2011 roku. Zadaniem firmy jest: - wywożenie z miasta skoszonej trawy, - koszenie trawników. 1 kwietnia 2011 roku rano zgromadzone było 10 000 m3 skoszonej trawy. Firma dysponuje 30 samochodami do wywozu skoszonej trawy z miasta. Objętość zgromadzonej trawy zmienia się codziennie w następujący sposób: Przed południem (zaczynając od 1 kwietnia) każdy samochód firmowy wywozi 15 m3 skoszonej trawy z miasta, w ciągu każdego dnia kosi się 600 m3 trawy, w nocy objętość zgromadzonej trawy zmniejsza się o 3%. Ubytek trawy zaokrąglamy w dół do całkowitej liczby m3. Na przykład, jeśli wieczorem zgromadzono 60 m3 trawy, to w nocy jej objętość zmniejszy się o 1 m3, co odpowiada liczbie 3% 60 ⋅ m3 zaokrąglonej w dół do liczby całkowitej. Wskaż, poprzez wstawienie znaku X w odpowiednich wierszach, które z poniższych zdań staną się prawdziwe, po uzupełnieniu ich odpowiednimi liczbami. Zdania prawdziwe uzupełnij. Podaj datę gdzie objętość zgromadzonej trawy rano wyniesie po raz pierwszy tyle samo, co dnia poprzedniego o tej samej porze. (Np. 2011-09-23)
Excel

Matura 11b

Firma „Zielone Miasto” podpisała umowę na utrzymanie trawników dużej aglomeracji od dnia 1 kwietnia do 30 października 2011 roku. Zadaniem firmy jest: - wywożenie z miasta skoszonej trawy, - koszenie trawników. 1 kwietnia 2011 roku rano zgromadzone było 10 000 m3 skoszonej trawy. Firma dysponuje 30 samochodami do wywozu skoszonej trawy z miasta. Objętość zgromadzonej trawy zmienia się codziennie w następujący sposób: Przed południem (zaczynając od 1 kwietnia) każdy samochód firmowy wywozi 15 m3 skoszonej trawy z miasta, w ciągu każdego dnia kosi się 600 m3 trawy, w nocy objętość zgromadzonej trawy zmniejsza się o 3%. Ubytek trawy zaokrąglamy w dół do całkowitej liczby m3. Na przykład, jeśli wieczorem zgromadzono 60 m3 trawy, to w nocy jej objętość zmniejszy się o 1 m3, co odpowiada liczbie 3% 60 ⋅ m3 zaokrąglonej w dół do liczby całkowitej. Wskaż, poprzez wstawienie znaku X w odpowiednich wierszach, które z poniższych zdań staną się prawdziwe, po uzupełnieniu ich odpowiednimi liczbami. Zdania prawdziwe uzupełnij. Po ilu dniach objętość zgromadzonej trawy rano wyniesie po raz pierwszy tyle samo, co dnia poprzedniego o tej samej porze.
A2

Matura21e

W internetowej grze Bitwa o Kamienną Bramę bierze udział wielu graczy z całego świata. Każdy gracz może budować różnego rodzaju jednostki (np. robotników, piechurów, łuczników, szpiegów lub magów), które może wykorzystać do budowy wirtualnego księstwa lub wystawić do bitwy. Polem gry jest duża plansza, na której każda jednostka zajmuje pewne miejsce. Każdy gracz może mieć wiele jednostek, np. kilku robotników, drwali, balist i innych. W plikach gracze.txt, klasy.txt oraz jednostki.txt podano aktualny stan wirtualnej planszy. Dane w tych plikach podane są w kolejnych wierszach, w każdym wierszu pola oddzielono znakiem tabulacji. Pierwszy wiersz każdego z plików jest wierszem nagłówkowym. Plik gracze.txt zawiera informację o graczach: • unikatowy identyfikator będący liczbą całkowitą, numer gracza (id_gracza) • kraj pochodzenia (kraj) • datę dołączenia do gry (data_dolaczenia) w formacie rrrr-mm-dd id_ gracza kraj data_dolaczenia 1 Japonia 2018-02-15 2 Indie 2017-06-08 3 Stany Zjednoczone 2019-06-10 W pliku klasy.txt podano klasy jednostek, jakie gracz może budować. Każda klasa jest opisana przez następujące parametry: • nazwę klasy jednostek (nazwa) • siłę (sila), strzał (strzal) oraz magię (magia) – trzy atrybuty określające zdolnościjednostek tej klasy • szybkość (szybkosc) – prędkość poruszania się jednostek tej klasy nazwa sila strzal magia szybkosc zwiadowca 8 5 0 25 lucznik 5 10 0 12 mag ognia 5 0 15 10 paladyn 20 0 5 20 W pliku jednostki.txt podano stan planszy, czyli wszystkie jednostki zbudowane przez graczy. Jeden wiersz pliku opisuje jedną jednostkę za pomocą następujących informacji: • unikatowy identyfikator będący liczbą naturalną (id_jednostki) • identyfikator gracza, do którego należy jednostka (id_gracza) • nazwę klasy, do której należy jednostka (nazwa) • miejsce jednostki na planszy – jej współrzędne x i y (lok_x, lok_y) id_jednostki id_gracza nazwa lok_x lok_y 1 153 piechur 166 30 2 60 topornik 36 44 3 88 drwal 134 88 4 182 kusznik 3 196 Jeśli w pewnej lokalizacji znajdują się jednostki więcej niż jednego gracza, toczy się tam (jedna) bitwa. Oblicz ile bitew ma miejsce na planszy.
A2

Matura21d

W internetowej grze Bitwa o Kamienną Bramę bierze udział wielu graczy z całego świata. Każdy gracz może budować różnego rodzaju jednostki (np. robotników, piechurów, łuczników, szpiegów lub magów), które może wykorzystać do budowy wirtualnego księstwa lub wystawić do bitwy. Polem gry jest duża plansza, na której każda jednostka zajmuje pewne miejsce. Każdy gracz może mieć wiele jednostek, np. kilku robotników, drwali, balist i innych. W plikach gracze.txt, klasy.txt oraz jednostki.txt podano aktualny stan wirtualnej planszy. Dane w tych plikach podane są w kolejnych wierszach, w każdym wierszu pola oddzielono znakiem tabulacji. Pierwszy wiersz każdego z plików jest wierszem nagłówkowym. Plik gracze.txt zawiera informację o graczach: • unikatowy identyfikator będący liczbą całkowitą, numer gracza (id_gracza) • kraj pochodzenia (kraj) • datę dołączenia do gry (data_dolaczenia) w formacie rrrr-mm-dd id_ gracza kraj data_dolaczenia 1 Japonia 2018-02-15 2 Indie 2017-06-08 3 Stany Zjednoczone 2019-06-10 W pliku klasy.txt podano klasy jednostek, jakie gracz może budować. Każda klasa jest opisana przez następujące parametry: • nazwę klasy jednostek (nazwa) • siłę (sila), strzał (strzal) oraz magię (magia) – trzy atrybuty określające zdolnościjednostek tej klasy • szybkość (szybkosc) – prędkość poruszania się jednostek tej klasy nazwa sila strzal magia szybkosc zwiadowca 8 5 0 25 lucznik 5 10 0 12 mag ognia 5 0 15 10 paladyn 20 0 5 20 W pliku jednostki.txt podano stan planszy, czyli wszystkie jednostki zbudowane przez graczy. Jeden wiersz pliku opisuje jedną jednostkę za pomocą następujących informacji: • unikatowy identyfikator będący liczbą naturalną (id_jednostki) • identyfikator gracza, do którego należy jednostka (id_gracza) • nazwę klasy, do której należy jednostka (nazwa) • miejsce jednostki na planszy – jej współrzędne x i y (lok_x, lok_y) id_jednostki id_gracza nazwa lok_x lok_y 1 153 piechur 166 30 2 60 topornik 36 44 3 88 drwal 134 88 4 182 kusznik 3 196 Jeden krok jednostki to przejście o 1 w dowolnym z czterech kierunków (północ, południe, wschód lub zachód). W jednej turze jednostka może wykonać co najwyżej tyle kroków, ile wynosi jej szybkosc. Innymi słowy jednostka w ciągu jednej tury może przemieścić się z punktu (x,y) do punktu (x1,y1), jeśli |x – x1| + |y – y1| ≤ szybkosc. Tytułowa Kamienna Brama znajduje się w miejscu (100,100). Wyszukaj klasę która ma najwięcej jednostek mogących dojść do bramy w 1 turze.
A2

Matura21c

W internetowej grze Bitwa o Kamienną Bramę bierze udział wielu graczy z całego świata. Każdy gracz może budować różnego rodzaju jednostki (np. robotników, piechurów, łuczników, szpiegów lub magów), które może wykorzystać do budowy wirtualnego księstwa lub wystawić do bitwy. Polem gry jest duża plansza, na której każda jednostka zajmuje pewne miejsce. Każdy gracz może mieć wiele jednostek, np. kilku robotników, drwali, balist i innych. W plikach gracze.txt, klasy.txt oraz jednostki.txt podano aktualny stan wirtualnej planszy. Dane w tych plikach podane są w kolejnych wierszach, w każdym wierszu pola oddzielono znakiem tabulacji. Pierwszy wiersz każdego z plików jest wierszem nagłówkowym. Plik gracze.txt zawiera informację o graczach: • unikatowy identyfikator będący liczbą całkowitą, numer gracza (id_gracza) • kraj pochodzenia (kraj) • datę dołączenia do gry (data_dolaczenia) w formacie rrrr-mm-dd id_ gracza kraj data_dolaczenia 1 Japonia 2018-02-15 2 Indie 2017-06-08 3 Stany Zjednoczone 2019-06-10 W pliku klasy.txt podano klasy jednostek, jakie gracz może budować. Każda klasa jest opisana przez następujące parametry: • nazwę klasy jednostek (nazwa) • siłę (sila), strzał (strzal) oraz magię (magia) – trzy atrybuty określające zdolnościjednostek tej klasy • szybkość (szybkosc) – prędkość poruszania się jednostek tej klasy nazwa sila strzal magia szybkosc zwiadowca 8 5 0 25 lucznik 5 10 0 12 mag ognia 5 0 15 10 paladyn 20 0 5 20 W pliku jednostki.txt podano stan planszy, czyli wszystkie jednostki zbudowane przez graczy. Jeden wiersz pliku opisuje jedną jednostkę za pomocą następujących informacji: • unikatowy identyfikator będący liczbą naturalną (id_jednostki) • identyfikator gracza, do którego należy jednostka (id_gracza) • nazwę klasy, do której należy jednostka (nazwa) • miejsce jednostki na planszy – jej współrzędne x i y (lok_x, lok_y) id_jednostki id_gracza nazwa lok_x lok_y 1 153 piechur 166 30 2 60 topornik 36 44 3 88 drwal 134 88 4 182 kusznik 3 196 Podaj ile jest graczy, którzy nie mają artylerzystów (jednostek o nazwie artylerzysta).
A2

Matura21b

W internetowej grze Bitwa o Kamienną Bramę bierze udział wielu graczy z całego świata. Każdy gracz może budować różnego rodzaju jednostki (np. robotników, piechurów, łuczników, szpiegów lub magów), które może wykorzystać do budowy wirtualnego księstwa lub wystawić do bitwy. Polem gry jest duża plansza, na której każda jednostka zajmuje pewne miejsce. Każdy gracz może mieć wiele jednostek, np. kilku robotników, drwali, balist i innych. W plikach gracze.txt, klasy.txt oraz jednostki.txt podano aktualny stan wirtualnej planszy. Dane w tych plikach podane są w kolejnych wierszach, w każdym wierszu pola oddzielono znakiem tabulacji. Pierwszy wiersz każdego z plików jest wierszem nagłówkowym. Plik gracze.txt zawiera informację o graczach: • unikatowy identyfikator będący liczbą całkowitą, numer gracza (id_gracza) • kraj pochodzenia (kraj) • datę dołączenia do gry (data_dolaczenia) w formacie rrrr-mm-dd id_ gracza kraj data_dolaczenia 1 Japonia 2018-02-15 2 Indie 2017-06-08 3 Stany Zjednoczone 2019-06-10 W pliku klasy.txt podano klasy jednostek, jakie gracz może budować. Każda klasa jest opisana przez następujące parametry: • nazwę klasy jednostek (nazwa) • siłę (sila), strzał (strzal) oraz magię (magia) – trzy atrybuty określające zdolnościjednostek tej klasy • szybkość (szybkosc) – prędkość poruszania się jednostek tej klasy nazwa sila strzal magia szybkosc zwiadowca 8 5 0 25 lucznik 5 10 0 12 mag ognia 5 0 15 10 paladyn 20 0 5 20 W pliku jednostki.txt podano stan planszy, czyli wszystkie jednostki zbudowane przez graczy. Jeden wiersz pliku opisuje jedną jednostkę za pomocą następujących informacji: • unikatowy identyfikator będący liczbą naturalną (id_jednostki) • identyfikator gracza, do którego należy jednostka (id_gracza) • nazwę klasy, do której należy jednostka (nazwa) • miejsce jednostki na planszy – jej współrzędne x i y (lok_x, lok_y) id_jednostki id_gracza nazwa lok_x lok_y 1 153 piechur 166 30 2 60 topornik 36 44 3 88 drwal 134 88 4 182 kusznik 3 196 Podaj sumę wartości pola strzał (strzal) dla ciemnego elfa.
A2

Matura21a

W internetowej grze Bitwa o Kamienną Bramę bierze udział wielu graczy z całego świata. Każdy gracz może budować różnego rodzaju jednostki (np. robotników, piechurów, łuczników, szpiegów lub magów), które może wykorzystać do budowy wirtualnego księstwa lub wystawić do bitwy. Polem gry jest duża plansza, na której każda jednostka zajmuje pewne miejsce. Każdy gracz może mieć wiele jednostek, np. kilku robotników, drwali, balist i innych. W plikach gracze.txt, klasy.txt oraz jednostki.txt podano aktualny stan wirtualnej planszy. Dane w tych plikach podane są w kolejnych wierszach, w każdym wierszu pola oddzielono znakiem tabulacji. Pierwszy wiersz każdego z plików jest wierszem nagłówkowym. Plik gracze.txt zawiera informację o graczach: • unikatowy identyfikator będący liczbą całkowitą, numer gracza (id_gracza) • kraj pochodzenia (kraj) • datę dołączenia do gry (data_dolaczenia) w formacie rrrr-mm-dd id_ gracza kraj data_dolaczenia 1 Japonia 2018-02-15 2 Indie 2017-06-08 3 Stany Zjednoczone 2019-06-10 W pliku klasy.txt podano klasy jednostek, jakie gracz może budować. Każda klasa jest opisana przez następujące parametry: • nazwę klasy jednostek (nazwa) • siłę (sila), strzał (strzal) oraz magię (magia) – trzy atrybuty określające zdolnościjednostek tej klasy • szybkość (szybkosc) – prędkość poruszania się jednostek tej klasy nazwa sila strzal magia szybkosc zwiadowca 8 5 0 25 lucznik 5 10 0 12 mag ognia 5 0 15 10 paladyn 20 0 5 20 W pliku jednostki.txt podano stan planszy, czyli wszystkie jednostki zbudowane przez graczy. Jeden wiersz pliku opisuje jedną jednostkę za pomocą następujących informacji: • unikatowy identyfikator będący liczbą naturalną (id_jednostki) • identyfikator gracza, do którego należy jednostka (id_gracza) • nazwę klasy, do której należy jednostka (nazwa) • miejsce jednostki na planszy – jej współrzędne x i y (lok_x, lok_y) id_jednostki id_gracza nazwa lok_x lok_y 1 153 piechur 166 30 2 60 topornik 36 44 3 88 drwal 134 88 4 182 kusznik 3 196 Podaj ile graczy z Polski zaczęło grać w Bitwa o Kamienną Bramę w 2018 roku.
A2

Matura18e

Pewna firma utrzymuje centrum danych, w którym znajduje się kilkaset pracującychkomputerów. Specjalny zespół pracowników odpowiada za wykrywanie i usuwanie awarii komputerów. Pliki komputery.txt, awarie.txt oraz naprawy.txt zawierają dane niezbędne do wykonania zadania. Plik komputery.txt zawiera opisy maszyn znajdujących się w centrum w 2015 roku, każdy wiersz tego pliku zawiera kolejno: – numer komputera (unikatową liczbę całkowitą) – Numer_komputera, – sekcję, w której znajduje się komputer (sekcje oznaczone są wielkimi literami alfabetu angielskiego: A, B, C, ...) – Sekcja. – pojemność dysku twardego (liczoną w gigabajtach, liczba całkowita) –Pojemnosc_dysku. Przykład: Numer_komputera Sekcja Pojemnosc_dysku 1 R 700 2 N 130 3 E 300 Plik awarie.txt zawiera informację o awariach komputerów w 2015 roku. Każdy wiersz tego pliku zawiera kolejno: – unikatowy numer zgłoszenia awarii – Numer_zgloszenia, – numer komputera, który uległ awarii – Numer_komputera, – datę i godzinę wystąpienia awarii z dokładnością do sekundy – Czas_awarii, – priorytet zgłoszenia – liczbę całkowitą określającą w skali od 1 do 10, jak krytyczna jest awaria – Priorytet. Przykład: Numer_zgloszenia Numer_komputera Czas_awarii Priorytet 1 365 2015-01-01 04:40:55 8 2 249 2015-01-01 06:08:24 3 3 312 2015-01-01 06:33:43 4 W pliku naprawy.txt zapisane zostały raporty z prac, jakie wykonał zespół w 2015 roku. Każdy wiersz tego pliku zawiera kolejno: – numer zgłoszenia, którego dotyczyła naprawa (mogło zdarzyć się, że jedno zgłoszenie awarii wymagało kilku napraw) – Numer_zgloszenia – datę i godzinę zakończenia naprawy z dokładnością do sekundy – Czas_naprawy, – rodzaj naprawy (słowo restart oznacza ponowne uruchomienie komputera, wymiana–wymianę jednego z podzespołów komputera)-Rodzaj. Przykład: Numer_zgloszenia Czas_naprawy Rodzaj 2 2015-01-01 20:08:15 restart 7 2015-01-02 16:30:15 restart 4 2015-01-02 19:37:03 wymiana Podaj liczbę komputerów, które nie uległy żadnej awarii o priorytecie większym lub równym 8 (wliczamy w to też komputery, które w ogóle nie uległy awarii).
A2

Matura18d

Pewna firma utrzymuje centrum danych, w którym znajduje się kilkaset pracującychkomputerów. Specjalny zespół pracowników odpowiada za wykrywanie i usuwanie awarii komputerów. Pliki komputery.txt, awarie.txt oraz naprawy.txt zawierają dane niezbędne do wykonania zadania. Plik komputery.txt zawiera opisy maszyn znajdujących się w centrum w 2015 roku, każdy wiersz tego pliku zawiera kolejno: – numer komputera (unikatową liczbę całkowitą) – Numer_komputera, – sekcję, w której znajduje się komputer (sekcje oznaczone są wielkimi literami alfabetu angielskiego: A, B, C, ...) – Sekcja. – pojemność dysku twardego (liczoną w gigabajtach, liczba całkowita) –Pojemnosc_dysku. Przykład: Numer_komputera Sekcja Pojemnosc_dysku 1 R 700 2 N 130 3 E 300 Plik awarie.txt zawiera informację o awariach komputerów w 2015 roku. Każdy wiersz tego pliku zawiera kolejno: – unikatowy numer zgłoszenia awarii – Numer_zgloszenia, – numer komputera, który uległ awarii – Numer_komputera, – datę i godzinę wystąpienia awarii z dokładnością do sekundy – Czas_awarii, – priorytet zgłoszenia – liczbę całkowitą określającą w skali od 1 do 10, jak krytyczna jest awaria – Priorytet. Przykład: Numer_zgloszenia Numer_komputera Czas_awarii Priorytet 1 365 2015-01-01 04:40:55 8 2 249 2015-01-01 06:08:24 3 3 312 2015-01-01 06:33:43 4 W pliku naprawy.txt zapisane zostały raporty z prac, jakie wykonał zespół w 2015 roku. Każdy wiersz tego pliku zawiera kolejno: – numer zgłoszenia, którego dotyczyła naprawa (mogło zdarzyć się, że jedno zgłoszenie awarii wymagało kilku napraw) – Numer_zgloszenia – datę i godzinę zakończenia naprawy z dokładnością do sekundy – Czas_naprawy, – rodzaj naprawy (słowo restart oznacza ponowne uruchomienie komputera, wymiana–wymianę jednego z podzespołów komputera)-Rodzaj. Przykład: Numer_zgloszenia Czas_naprawy Rodzaj 2 2015-01-01 20:08:15 restart 7 2015-01-02 16:30:15 restart 4 2015-01-02 19:37:03 wymiana Znajdź awarię, której usunięcie trwało najdłużej (czas liczymy od wystąpienia awarii do momentu zakończenia ostatniej z napraw, jakiej ta awaria wymagała). Podaj numer zgłoszenia, ostatniej naprawy.
A2

Matura18c

Pewna firma utrzymuje centrum danych, w którym znajduje się kilkaset pracującychkomputerów. Specjalny zespół pracowników odpowiada za wykrywanie i usuwanie awarii komputerów. Pliki komputery.txt, awarie.txt oraz naprawy.txt zawierają dane niezbędne do wykonania zadania. Plik komputery.txt zawiera opisy maszyn znajdujących się w centrum w 2015 roku, każdy wiersz tego pliku zawiera kolejno: – numer komputera (unikatową liczbę całkowitą) – Numer_komputera, – sekcję, w której znajduje się komputer (sekcje oznaczone są wielkimi literami alfabetu angielskiego: A, B, C, ...) – Sekcja. – pojemność dysku twardego (liczoną w gigabajtach, liczba całkowita) –Pojemnosc_dysku. Przykład: Numer_komputera Sekcja Pojemnosc_dysku 1 R 700 2 N 130 3 E 300 Plik awarie.txt zawiera informację o awariach komputerów w 2015 roku. Każdy wiersz tego pliku zawiera kolejno: – unikatowy numer zgłoszenia awarii – Numer_zgloszenia, – numer komputera, który uległ awarii – Numer_komputera, – datę i godzinę wystąpienia awarii z dokładnością do sekundy – Czas_awarii, – priorytet zgłoszenia – liczbę całkowitą określającą w skali od 1 do 10, jak krytyczna jest awaria – Priorytet. Przykład: Numer_zgloszenia Numer_komputera Czas_awarii Priorytet 1 365 2015-01-01 04:40:55 8 2 249 2015-01-01 06:08:24 3 3 312 2015-01-01 06:33:43 4 W pliku naprawy.txt zapisane zostały raporty z prac, jakie wykonał zespół w 2015 roku. Każdy wiersz tego pliku zawiera kolejno: – numer zgłoszenia, którego dotyczyła naprawa (mogło zdarzyć się, że jedno zgłoszenie awarii wymagało kilku napraw) – Numer_zgloszenia – datę i godzinę zakończenia naprawy z dokładnością do sekundy – Czas_naprawy, – rodzaj naprawy (słowo restart oznacza ponowne uruchomienie komputera, wymiana–wymianę jednego z podzespołów komputera)-Rodzaj. Przykład: Numer_zgloszenia Czas_naprawy Rodzaj 2 2015-01-01 20:08:15 restart 7 2015-01-02 16:30:15 restart 4 2015-01-02 19:37:03 wymiana Pewnego dnia nastąpiła awaria wszystkich komputerów w jednej z sekcji. Podaj symbol sekcji, w której nastąpiła awaria.
A2

Matura18b

Pewna firma utrzymuje centrum danych, w którym znajduje się kilkaset pracującychkomputerów. Specjalny zespół pracowników odpowiada za wykrywanie i usuwanie awarii komputerów. Pliki komputery.txt, awarie.txt oraz naprawy.txt zawierają dane niezbędne do wykonania zadania. Plik komputery.txt zawiera opisy maszyn znajdujących się w centrum w 2015 roku, każdy wiersz tego pliku zawiera kolejno: – numer komputera (unikatową liczbę całkowitą) – Numer_komputera, – sekcję, w której znajduje się komputer (sekcje oznaczone są wielkimi literami alfabetu angielskiego: A, B, C, ...) – Sekcja. – pojemność dysku twardego (liczoną w gigabajtach, liczba całkowita) –Pojemnosc_dysku. Przykład: Numer_komputera Sekcja Pojemnosc_dysku 1 R 700 2 N 130 3 E 300 Plik awarie.txt zawiera informację o awariach komputerów w 2015 roku. Każdy wiersz tego pliku zawiera kolejno: – unikatowy numer zgłoszenia awarii – Numer_zgloszenia, – numer komputera, który uległ awarii – Numer_komputera, – datę i godzinę wystąpienia awarii z dokładnością do sekundy – Czas_awarii, – priorytet zgłoszenia – liczbę całkowitą określającą w skali od 1 do 10, jak krytyczna jest awaria – Priorytet. Przykład: Numer_zgloszenia Numer_komputera Czas_awarii Priorytet 1 365 2015-01-01 04:40:55 8 2 249 2015-01-01 06:08:24 3 3 312 2015-01-01 06:33:43 4 W pliku naprawy.txt zapisane zostały raporty z prac, jakie wykonał zespół w 2015 roku. Każdy wiersz tego pliku zawiera kolejno: – numer zgłoszenia, którego dotyczyła naprawa (mogło zdarzyć się, że jedno zgłoszenie awarii wymagało kilku napraw) – Numer_zgloszenia – datę i godzinę zakończenia naprawy z dokładnością do sekundy – Czas_naprawy, – rodzaj naprawy (słowo restart oznacza ponowne uruchomienie komputera, wymiana–wymianę jednego z podzespołów komputera)-Rodzaj. Przykład: Numer_zgloszenia Czas_naprawy Rodzaj 2 2015-01-01 20:08:15 restart 7 2015-01-02 16:30:15 restart 4 2015-01-02 19:37:03 wymiana Podaj liczbe komputerów w sekcji A w ,których trzeba było wyminiać podzespoły 12 razy.
A2

Matura18a

Pewna firma utrzymuje centrum danych, w którym znajduje się kilkaset pracującychkomputerów. Specjalny zespół pracowników odpowiada za wykrywanie i usuwanie awarii komputerów. Pliki komputery.txt, awarie.txt oraz naprawy.txt zawierają dane niezbędne do wykonania zadania. Plik komputery.txt zawiera opisy maszyn znajdujących się w centrum w 2015 roku, każdy wiersz tego pliku zawiera kolejno: – numer komputera (unikatową liczbę całkowitą) – Numer_komputera, – sekcję, w której znajduje się komputer (sekcje oznaczone są wielkimi literami alfabetu angielskiego: A, B, C, ...) – Sekcja. – pojemność dysku twardego (liczoną w gigabajtach, liczba całkowita) –Pojemnosc_dysku. Przykład: Numer_komputera Sekcja Pojemnosc_dysku 1 R 700 2 N 130 3 E 300 Plik awarie.txt zawiera informację o awariach komputerów w 2015 roku. Każdy wiersz tego pliku zawiera kolejno: – unikatowy numer zgłoszenia awarii – Numer_zgloszenia, – numer komputera, który uległ awarii – Numer_komputera, – datę i godzinę wystąpienia awarii z dokładnością do sekundy – Czas_awarii, – priorytet zgłoszenia – liczbę całkowitą określającą w skali od 1 do 10, jak krytyczna jest awaria – Priorytet. Przykład: Numer_zgloszenia Numer_komputera Czas_awarii Priorytet 1 365 2015-01-01 04:40:55 8 2 249 2015-01-01 06:08:24 3 3 312 2015-01-01 06:33:43 4 W pliku naprawy.txt zapisane zostały raporty z prac, jakie wykonał zespół w 2015 roku. Każdy wiersz tego pliku zawiera kolejno: – numer zgłoszenia, którego dotyczyła naprawa (mogło zdarzyć się, że jedno zgłoszenie awarii wymagało kilku napraw) – Numer_zgloszenia – datę i godzinę zakończenia naprawy z dokładnością do sekundy – Czas_naprawy, – rodzaj naprawy (słowo restart oznacza ponowne uruchomienie komputera, wymiana–wymianę jednego z podzespołów komputera)-Rodzaj. Przykład: Numer_zgloszenia Czas_naprawy Rodzaj 2 2015-01-01 20:08:15 restart 7 2015-01-02 16:30:15 restart 4 2015-01-02 19:37:03 wymiana Znajdź najczęściej występujący rodzaj (pojemność) dysku wśród komputerów w centrum.
Web

Strona1a

Utwórz stronę internetową wg wzorca: <B>Żółty prostokąt (zawiera pozostałe prostokąty):</B> szerokość: 800px; wysokość: 500px; Czerwone obramowanie, grubość:5px; zaokrąglone narożniki <B>Zielone prostokąty (8 sztuk w górnej części):</B> szerokość: ???px; wysokość: 50px; Pomarańczowe obramowanie, grubość:2px; <B>Biały prostokąt:</B> wysokość: 100px; czcionka: rozmiar:40px; kolor: bardzo ciemno czerwony Pozostałe prostokąty wg własnej definicji Przykład: <CENTER> <IMG src="files/79/1.jpg" width="40%"> </CENTER>
A2

Matura 20e

W plikach panstwa.txt, jezyki.txt i uzytkownicy.txt zawarte są informacje o 40 największych państwach świata, językach świata i ich użytkownikach. Pierwszy wiersz w każdym z plików jest wierszem nagłówkowym i zawiera nazwy pól. Znajdź państwa, w których co najmniej 30% populacji posługuje się językiem, który nie jest językiem urzędowym obowiązującym w tym państwie. Dla każdego takiego państwa podaj jego nazwę i język, którym posługuje się co najmniej 30% populacji, a który nie jest urzędowym językiem w tym państwie, oraz procent populacji posługującej się tym językiem. W odpowiedzi podaj ilość otrzymanych rekordów.
A2

Matura 20d

W plikach panstwa.txt, jezyki.txt i uzytkownicy.txt zawarte są informacje o 40 największych państwach świata, językach świata i ich użytkownikach. Pierwszy wiersz w każdym z plików jest wierszem nagłówkowym i zawiera nazwy pól. Znajdź 6 języków, którymi posługuje się łącznie najwięcej mieszkańców obu Ameryk („Ameryka Polnocna” i „Ameryka Poludniowa”), a które nie należą do rodziny indoeuropejskiej („indoeuropejska”). Dla każdego z nich podaj nazwę, rodzinę językową i liczbę użytkowników w obu Amerykach łącznie. W odpowiedzi podaj język który posługuje się najwięcej osób.
A2

Matura 20c

W plikach panstwa.txt, jezyki.txt i uzytkownicy.txt zawarte są informacje o 40 największych państwach świata, językach świata i ich użytkownikach. Pierwszy wiersz w każdym z plików jest wierszem nagłówkowym i zawiera nazwy pól. Podaj wszystkie języki, którymi posługują się użytkownicy na co najmniej czterech kontynentach. Uwaga: dla uproszczenia przyjmujemy, że państwo leży na tym kontynencie, na którym znajduje się jego stolica. W odpowiedzi podaj ilość otrzymanych rekordów.
A2

Matura 20b

W plikach panstwa.txt, jezyki.txt i uzytkownicy.txt zawarte są informacje o 40 największych państwach świata, językach świata i ich użytkownikach. Pierwszy wiersz w każdym z plików jest wierszem nagłówkowym i zawiera nazwy pól. Podaj liczbę języków, które nie są językami urzędowymi w żadnym państwie. Przy rozwiązywaniu zadania pamiętaj, że w jednym państwie może być kilka języków urzędowych oraz że dany język może być językiem urzędowym w jednym państwie, a w innym – nie.
A2

Matura 19e

W plikach: marki.txt, perfumy.txt, sklad.txt opisana jest oferta perfumerii „DlaWas”. W perfumerii dostępne są perfumy różnych marek. Perfumy składają się z kilku składników. Zestaw składników decyduje, do jakiej rodziny zapachów należą perfumy. Pierwszy wiersz w każdym z plików jest wierszem nagłówkowym i zawiera nazwy pól. Istnieją marki, których wszystkie perfumy należą do tylko jednej rodziny zapachów. Podaj listę wszystkich nazw takich marek. Lista powinna zawierać nazwy marek i nazwy odpowiednich rodzin zapachów. W odpowiedzi podaj ilość otrzymanych rekordów
A2

Matura 19d

W plikach: marki.txt, perfumy.txt, sklad.txt opisana jest oferta perfumerii „DlaWas”. W perfumerii dostępne są perfumy różnych marek. Perfumy składają się z kilku składników. Zestaw składników decyduje, do jakiej rodziny zapachów należą perfumy. Pierwszy wiersz w każdym z plików jest wierszem nagłówkowym i zawiera nazwy pól. Ceny wszystkich perfum marki Mou De Rosine z rodziny o nazwie „orientalno-drzewna” zostały obniżone o 15%. Podaj listę zawierającą wszystkie nazwy takich perfum i ich ceny po obniżce. Listę posortuj niemalejąco według ceny. W odpowiedzi podaj ilość otrzymanych rekordów
A2

Matura 19c

W plikach: marki.txt, perfumy.txt, sklad.txt opisana jest oferta perfumerii „DlaWas”. W perfumerii dostępne są perfumy różnych marek. Perfumy składają się z kilku składników. Zestaw składników decyduje, do jakiej rodziny zapachów należą perfumy. Pierwszy wiersz w każdym z plików jest wierszem nagłówkowym i zawiera nazwy pól. Utwórz uporządkowaną alfabetycznie listę wszystkich nazw marek, które nie zawierają w swoich perfumach żadnego składnika mającego w nazwie słowo „paczula”. W odpowiedzi podaj ilość otrzymanych rekordów
A2

Matura 19b

W plikach: marki.txt, perfumy.txt, sklad.txt opisana jest oferta perfumerii „DlaWas”. W perfumerii dostępne są perfumy różnych marek. Perfumy składają się z kilku składników. Zestaw składników decyduje, do jakiej rodziny zapachów należą perfumy. Pierwszy wiersz w każdym z plików jest wierszem nagłówkowym i zawiera nazwy pól. Utwórz listę różnych rodzin zapachów. Dla każdej rodziny podaj cenę najtańszych perfum z tej rodziny W odpowiedzi podaj cenę dla rodziny drzewnej
A2

Matura 19a

W plikach: marki.txt, perfumy.txt, sklad.txt opisana jest oferta perfumerii „DlaWas”. W perfumerii dostępne są perfumy różnych marek. Perfumy składają się z kilku składników. Zestaw składników decyduje, do jakiej rodziny zapachów należą perfumy. Pierwszy wiersz w każdym z plików jest wierszem nagłówkowym i zawiera nazwy pól. Utwórz listę wszystkich nazw perfum, których jednym ze składników jest „absolut jasminu”. W odpowiedzi podaj ilość otrzymanych rekordów.
Excel

Matura 17d

Firma Słodzik zajmuje się sprzedażą cukru. W pliku cukier.txt znajdują się 2162 wiersze z danymi dotyczącymi sprzedaży w latach 2005–2014. W każdym wierszu podane są dane opisujące jedną transakcję sprzedaży, oddzielone pojedynczymi znakami tabulacji: data sprzedaży (rrrr-mm-dd), numer NIP klienta (13-znakowy tekst) i ilość sprzedanego cukru w kg (co najwyżej 3-cyfrowa liczba całkowita dodatnia). Transakcje są uporządkowane niemalejąco według daty. Przykład: 2005-01-01 872-13-44-365 10 2005-01-04 369-43-03-176 2 2005-01-05 408-24-90-350 2 2005-01-10 944-16-93-033 5 2005-01-11 645-32-78-780 14 2005-01-13 594-18-15-403 436 Firma Słodzik ustala cenę sprzedaży w złotych na początku roku. Ustalona cena obowiązuje przez cały rok. W pliku cennik.txt przedstawiono ceny sprzedaży 1 kg cukru ustalone przez firmę Słodzik w latach 2005–2014. Przykład: 2005 2,00 2006 2,05 2007 2,09 Firma Słodzik chce, aby w magazynie na początku każdego miesiąca znajdowało się nie mniej niż 5000 kg cukru. Po podsumowaniu miesięcznej sprzedaży uzupełnia stan magazynu: zakupuje towar u producenta. Producent sprzedaje cukier w paletach po 1000 kg. Nie można zakupić niepełnej palety. Firma Słodzik kupuje tylko tyle palet, żeby uzupełnić stan do co najmniej 5000 kg. Zakup towaru u producenta odbywa się ostatniego dnia miesiąca przed północą. W dniu 2005-01-01, przed rozpoczęciem sprzedaży, w magazynie znajdowało się 5000 kg cukru. Podaj, ile razy na koniec miesiąca (już po ostatniej sprzedaży w tym miesiącu) firma Słodzik w latach 2005–2014 dokupywała co najmniej 4000 kg cukru. Uwaga: bywają dni, gdy nie jest zawierana żadna transakcja sprzedaży, bywają też dni, gdy transakcji jest więcej niż jedna.
Excel

Matura 17c

Firma Słodzik zajmuje się sprzedażą cukru. W pliku cukier.txt znajdują się 2162 wiersze z danymi dotyczącymi sprzedaży w latach 2005–2014. W każdym wierszu podane są dane opisujące jedną transakcję sprzedaży, oddzielone pojedynczymi znakami tabulacji: data sprzedaży (rrrr-mm-dd), numer NIP klienta (13-znakowy tekst) i ilość sprzedanego cukru w kg (co najwyżej 3-cyfrowa liczba całkowita dodatnia). Transakcje są uporządkowane niemalejąco według daty. Przykład: 2005-01-01 872-13-44-365 10 2005-01-04 369-43-03-176 2 2005-01-05 408-24-90-350 2 2005-01-10 944-16-93-033 5 2005-01-11 645-32-78-780 14 2005-01-13 594-18-15-403 436 Firma Słodzik ustala cenę sprzedaży w złotych na początku roku. Ustalona cena obowiązuje przez cały rok. W pliku cennik.txt przedstawiono ceny sprzedaży 1 kg cukru ustalone przez firmę Słodzik w latach 2005–2014. Przykład: 2005 2,00 2006 2,05 2007 2,09 Podaj ilość sprzedanego cukru w roku 2007.
Excel

Matura 17b

Firma Słodzik zajmuje się sprzedażą cukru. W pliku cukier.txt znajdują się 2162 wiersze z danymi dotyczącymi sprzedaży w latach 2005–2014. W każdym wierszu podane są dane opisujące jedną transakcję sprzedaży, oddzielone pojedynczymi znakami tabulacji: data sprzedaży (rrrr-mm-dd), numer NIP klienta (13-znakowy tekst) i ilość sprzedanego cukru w kg (co najwyżej 3-cyfrowa liczba całkowita dodatnia). Transakcje są uporządkowane niemalejąco według daty. Przykład: 2005-01-01 872-13-44-365 10 2005-01-04 369-43-03-176 2 2005-01-05 408-24-90-350 2 2005-01-10 944-16-93-033 5 2005-01-11 645-32-78-780 14 2005-01-13 594-18-15-403 436 Firma Słodzik ustala cenę sprzedaży w złotych na początku roku. Ustalona cena obowiązuje przez cały rok. W pliku cennik.txt przedstawiono ceny sprzedaży 1 kg cukru ustalone przez firmę Słodzik w latach 2005–2014. Przykład: 2005 2,00 2006 2,05 2007 2,09 Przychód z pojedynczej sprzedaży to cena sprzedaży pomnożona przez liczbę kilogramów sprzedanego cukru. Podaj łączny przychód firmy Słodzik w latach 2005–2014. Podaj tylko część całkowitą przychodu. Przykładowa odpowiedź: 987654
Excel

Matura 17a

Firma Słodzik zajmuje się sprzedażą cukru. W pliku cukier.txt znajdują się 2162 wiersze z danymi dotyczącymi sprzedaży w latach 2005–2014. W każdym wierszu podane są dane opisujące jedną transakcję sprzedaży, oddzielone pojedynczymi znakami tabulacji: data sprzedaży (rrrr-mm-dd), numer NIP klienta (13-znakowy tekst) i ilość sprzedanego cukru w kg (co najwyżej 3-cyfrowa liczba całkowita dodatnia). Transakcje są uporządkowane niemalejąco według daty. Przykład: 2005-01-01 872-13-44-365 10 2005-01-04 369-43-03-176 2 2005-01-05 408-24-90-350 2 2005-01-10 944-16-93-033 5 2005-01-11 645-32-78-780 14 2005-01-13 594-18-15-403 436 Firma Słodzik ustala cenę sprzedaży w złotych na początku roku. Ustalona cena obowiązuje przez cały rok. W pliku cennik.txt przedstawiono ceny sprzedaży 1 kg cukru ustalone przez firmę Słodzik w latach 2005–2014. Przykład: 2005 2,00 2006 2,05 2007 2,09 Podaj łączną liczbę kilogramów zakupionego cukru przez klienta, który w latach 2005–2014 kupił go najwięcej.
Excel

Matura 12c

Mateusz cały rok przygotowuje się do zawodów sportowych w skoku w dal. Codziennie trenuje, a wynik – długość najdłuższego skoku podaną w centymetrach – zapisuje w pliku tekstowym dziennik.txt. W pliku tym znajduje się 310 liczb odpowiadających długościom najlepszych skoków Mateusza w kolejnych dniach treningowych. Każda liczba jest zapisana w osobnym wierszu. Przykład: 436 571 569 435 Pozytywną serią treningową Mateusz nazywa każdy ciąg kolejnych dni treningowych, w czasie których uzyskuje on każdego następnego dnia treningu lepszy rezultat niż dnia poprzedniego i którego to ciągu nie można przedłużyć (jest to ostatni zanotowany wynik albo wynik z następnego dnia jest gorszy). Podaj, z ilu dni składała się jego najdłuższa pozytywna seria treningowa oraz o ile centymetrów poprawił w jej trakcie swój wynik.
Excel

Matura 16c

W kartezjańskim układzie współrzędnych na płaszczyźnie narysowano kwadrat o boku długości 400 i środku symetrii w punkcie (200;200). Boki kwadratu są równoległe do osi układu współrzędnych. W kwadrat wpisano koło. Następnie wylosowano 10 000 punktów należących do kwadratu. Współrzędne (x,y) punktów zostały zapisane w pliku punkty.txt, każdy punkt w osobnym wierszu. Wiersz ma postać dwóch liczb całkowitych z zakresu <0;400>, rozdzielonych pojedynczym znakiem odstępu. Korzystając z powyższych danych oraz dostępnych narzędzi informatycznych, wykonaj zadania. Błąd bezwzględny przybliżonej wartości liczby pi, wyznaczonej z n punktów, definiujemy następująco: $$ ε_n = |π – pi_n| $$ gdzie: π - wartość liczby pi, będąca wynikiem standardowej funkcji z narzędzia informatycznego, z którego korzystasz; pi<SUB>n</SUB> - przybliżona wartość liczby pi wyznaczona z n kolejnych punktów, poczynając od pierwszego punktu z pliku punkty.txt, np. pi<SUB>1000</SUB> – liczba wyznaczona z pierwszego tysiąca punktów. Oblicz wartość ε<SUB>1700</SUB> ε<SUB>n</SUB> dla n = 1,2,3, ...,1700 Zaokrąglij do czterech miejsc po przecinku. Przykładowa odpowiedź: 0,0987
Excel

Matura 12b

Mateusz cały rok przygotowuje się do zawodów sportowych w skoku w dal. Codziennie trenuje, a wynik – długość najdłuższego skoku podaną w centymetrach – zapisuje w pliku tekstowym dziennik.txt. W pliku tym znajduje się 310 liczb odpowiadających długościom najlepszych skoków Mateusza w kolejnych dniach treningowych. Każda liczba jest zapisana w osobnym wierszu. Przykład: 436 571 569 435 Pozytywną serią treningową Mateusz nazywa każdy ciąg kolejnych dni treningowych, w czasie których uzyskuje on każdego następnego dnia treningu lepszy rezultat niż dnia poprzedniego i którego to ciągu nie można przedłużyć (jest to ostatni zanotowany wynik albo wynik z następnego dnia jest gorszy). Ile wynoszą długości najdłuższego oraz najkrótszego skoku Mateusza?
Excel

Matura 12a

Mateusz cały rok przygotowuje się do zawodów sportowych w skoku w dal. Codziennie trenuje, a wynik – długość najdłuższego skoku podaną w centymetrach – zapisuje w pliku tekstowym dziennik.txt. W pliku tym znajduje się 310 liczb odpowiadających długościom najlepszych skoków Mateusza w kolejnych dniach treningowych. Każda liczba jest zapisana w osobnym wierszu. Przykład: 436 571 569 435 Pozytywną serią treningową Mateusz nazywa każdy ciąg kolejnych dni treningowych, w czasie których uzyskuje on każdego następnego dnia treningu lepszy rezultat niż dnia poprzedniego i którego to ciągu nie można przedłużyć (jest to ostatni zanotowany wynik albo wynik z następnego dnia jest gorszy). Ile Mateusz miał pozytywnych serii treningowych dłuższych niż 3 dni?
Excel

Matura 16b

W kartezjańskim układzie współrzędnych na płaszczyźnie narysowano kwadrat o boku długości 400 i środku symetrii w punkcie (200;200). Boki kwadratu są równoległe do osi układu współrzędnych. W kwadrat wpisano koło. Następnie wylosowano 10 000 punktów należących do kwadratu. Współrzędne (x,y) punktów zostały zapisane w pliku punkty.txt, każdy punkt w osobnym wierszu. Wiersz ma postać dwóch liczb całkowitych z zakresu <0;400>, rozdzielonych pojedynczym znakiem odstępu. Korzystając z powyższych danych oraz dostępnych narzędzi informatycznych, wykonaj zadania. Przy założeniu równomiernego rozkładu punktów w kwadracie, stosunek liczby punktów nk należących do koła do liczby punktów n należących do kwadratu jest w przybliżeniu równy stosunkowi pola koła P<SUB>k</SUB> do pola kwadratu P: $$ \frac{n_k}{n} = \frac{P_k}{P} $$ Dla przypomnienia: $$ P_k= π * r^2 $$ Wyznacz przybliżoną wartość liczby pi, biorąc pod uwagę wszystkie punkty z pliku punkty.txt. wynik zaokrąglij do 4 miejsc po przecinku. Informacja: Przybliżona wartość liczby pi dla pierwszych 100 punktów z pliku wynosi 3,2000. Przykładowa odpowiedź: 4,5678
Excel

Matura 21e

Wodociągi miejskie zamierzają wykonać analizę zużycia wody. W tym celu zgromadziły dane o poborze wody przez wszystkich swoich klientów za rok 2019. Dane są zapisane w pliku wodociagi.txt. W każdym wierszu zapisano informacje dotyczące gospodarstwa domowego jednego klienta: dziesięcioznakowy kod klienta oraz 12 liczb całkowitych oznaczających ilości zużytej wody w m3 przez kolejnych 12 miesięcy (od stycznia do grudnia). Kod klienta składa się z pięciocyfrowego numeru klienta, dwucyfrowej liczby oznaczającej liczbę osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym oraz trzyliterowego kodu dzielnicy miasta. Każdy kod jest unikatowy. Wodociągi miejskie zaplanowały inwestycję, która począwszy od 2021 roku corocznie w styczniu pozwoli na zwiększanie maksymalnego przepływu o 1000 m3. Podaj rok i miesiąc (w przykładowym formacie: styczeń 2004 roku), kiedy pierwszy raz zabraknie wody w mieście po uwzględnieniu tej inwestycji.
Excel

Matura 21d

Wodociągi miejskie zamierzają wykonać analizę zużycia wody. W tym celu zgromadziły dane o poborze wody przez wszystkich swoich klientów za rok 2019. Dane są zapisane w pliku wodociagi.txt. W każdym wierszu zapisano informacje dotyczące gospodarstwa domowego jednego klienta: dziesięcioznakowy kod klienta oraz 12 liczb całkowitych oznaczających ilości zużytej wody w m3 przez kolejnych 12 miesięcy (od stycznia do grudnia). Kod klienta składa się z pięciocyfrowego numeru klienta, dwucyfrowej liczby oznaczającej liczbę osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym oraz trzyliterowego kodu dzielnicy miasta. Każdy kod jest unikatowy. Dział inwestycji analizuje konieczność modernizacji sieci wodociągowej na podstawie danych za rok 2019. Jako podstawę obliczeń bierze sumaryczne zużycie wody w każdym z 12 miesięcy. Inżynierowie założyli, że sumaryczne miesięczne zużycie wody będzie rosło o 1% rok do roku każdego miesiąca (w m3 z zaokrągleniem w górę do najbliższej liczby całkowitej). Przykład: jeśli w styczniu 2019 roku sumaryczne zużycie wody w mieście wyniosło 53 545 m3, to w styczniu 2020 przewidywane zużycie wyniesie 54 081 m3. Uwaga: dla danych z zadania przewidywane zużycie wody w maju 2025 roku wyniesie 90 898 m3.p Obecnie maksymalny miesięczny przepływ (wydajność sieci) wynosi 160 000 m3. W odpowiedzi podaj rok i miesiąc (w przykładowym formacie: styczeń 2004 roku), w którym pierwszy raz zabraknie wody w mieście (przewidywane zużycie będzie większe niż maksymalny przepływ sieci). Sporządź zestawienie obrazujące przewidywane zużycie wody w każdym z kolejnych miesięcy od stycznia 2020 roku do grudnia 2030 roku. Narysuj wykres liniowy obrazujący przewidywane zużycie wody w każdym z kolejnych miesięcy w 2030 roku.
Excel

Matura 21c

Wodociągi miejskie zamierzają wykonać analizę zużycia wody. W tym celu zgromadziły dane o poborze wody przez wszystkich swoich klientów za rok 2019. Dane są zapisane w pliku wodociagi.txt. W każdym wierszu zapisano informacje dotyczące gospodarstwa domowego jednego klienta: dziesięcioznakowy kod klienta oraz 12 liczb całkowitych oznaczających ilości zużytej wody w m3 przez kolejnych 12 miesięcy (od stycznia do grudnia). Kod klienta składa się z pięciocyfrowego numeru klienta, dwucyfrowej liczby oznaczającej liczbę osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym oraz trzyliterowego kodu dzielnicy miasta. Każdy kod jest unikatowy. Dla każdej dzielnicy oblicz zużycie wody w każdym miesiącu łącznie przez wszystkich mieszkańców tej dzielnicy. Podaj maksymalne miesięczne zużycie wody w każdej z dzielnic. W odpowiedzi zapisz maksymalne miesięczne zużycie wody w dzielnicy WIL.
Excel

Matura 21b

Wodociągi miejskie zamierzają wykonać analizę zużycia wody. W tym celu zgromadziły dane o poborze wody przez wszystkich swoich klientów za rok 2019. Dane są zapisane w pliku wodociagi.txt. W każdym wierszu zapisano informacje dotyczące gospodarstwa domowego jednego klienta: dziesięcioznakowy kod klienta oraz 12 liczb całkowitych oznaczających ilości zużytej wody w m3 przez kolejnych 12 miesięcy (od stycznia do grudnia). Kod klienta składa się z pięciocyfrowego numeru klienta, dwucyfrowej liczby oznaczającej liczbę osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym oraz trzyliterowego kodu dzielnicy miasta. Każdy kod jest unikatowy. Dla każdej dzielnicy podaj całkowite roczne zużycie wody przez jej wszystkich mieszkańców. W odpowiedzi zapisz całkowite roczne zużycie wody w dzielnicy MOK.
Excel

Matura 21a

Wodociągi miejskie zamierzają wykonać analizę zużycia wody. W tym celu zgromadziły dane o poborze wody przez wszystkich swoich klientów za rok 2019. Dane są zapisane w pliku wodociagi.txt. W każdym wierszu zapisano informacje dotyczące gospodarstwa domowego jednego klienta: dziesięcioznakowy kod klienta oraz 12 liczb całkowitych oznaczających ilości zużytej wody w m3 przez kolejnych 12 miesięcy (od stycznia do grudnia). Kod klienta składa się z pięciocyfrowego numeru klienta, dwucyfrowej liczby oznaczającej liczbę osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym oraz trzyliterowego kodu dzielnicy miasta. Każdy kod jest unikatowy. Utwórz zestawienie zawierające pięciocyfrowe numery 10 klientów, którzy w ciągu roku zużyli w swoim gospodarstwie domowym średnio najwięcej wody na jedną osobę, oraz ich średnie zużycie wody na jedną osobę. Średnioroczne zużycie wody na jedną osobę zaokrąglij do dwóch miejsc po przecinku. Zestawienie, zawierające numery klientów i średnie zużycie wody na jedną osobę, uporządkuj nierosnąco według średniej. W odpowiedzi podaj pięciocyfrowy numer klienta, który zużył średnio najwięcej wody na jedną osobę.
Excel

Matura 20e2

Statek towarowy „Kormoran” pływał po Morzu Śródziemnym pomiędzy dziesięcioma portami, przewożąc pięć różnych rodzajów towarów (T1, T2, … , T5). Statek wypływał z portu zawsze tego samego dnia, w którym do tego portu przypłynął. W pliku statek.txt podano informacje o kursach wykonanych przez statek w okresie od 2016-01-01 do 2018-12-18. W każdym wierszu, oddzielone znakiem tabulacji, podane są: data – data przebywania statku w porcie (w formacie rrrr-mm-dd), port – nazwa portu, towar – rodzaj towaru, Z/W – informacja, czy to był załadunek (Z) czy wyładunek (W), ile ton – informacja, jaka masa (w tonach) towaru była wyładowana/załadowana, cena za tone w talarach – cena towaru w talarach za tonę. Kapitan przy załadunku płacił za towar, a przy wyładunku otrzymywał za niego zapłatę. Podaj, ile minimum talarów powinien mieć kapitan przed pierwszym rejsem, aby mógł wykonać wszystkie transakcje, tzn. zapłacić za każdy załadunek, każdego dnia.
Excel

Matura 16a

W kartezjańskim układzie współrzędnych na płaszczyźnie narysowano kwadrat o boku długości 400 i środku symetrii w punkcie (200;200). Boki kwadratu są równoległe do osi układu współrzędnych. W kwadrat wpisano koło. Następnie wylosowano 10 000 punktów należących do kwadratu. Współrzędne (x,y) punktów zostały zapisane w pliku punkty.txt, każdy punkt w osobnym wierszu. Wiersz ma postać dwóch liczb całkowitych z zakresu <0;400>, rozdzielonych pojedynczym znakiem odstępu. Korzystając z powyższych danych oraz dostępnych narzędzi informatycznych, wykonaj zadania. Podaj liczbę punktów należących do wnętrza koła (brzeg koła nie należy do wnętrza koła). Wskazówka: Równanie okręgu o środku w punkcie ܵS=(a,b) i promieniu r>0 ma postać: $$ (x - a)^2 + (y - b)^2 = r^2 $$ Informacja: W pliku wśród 100 pierwszych punktów 80 należy do wnętrza koła.
Excel

Matura 20e1

Statek towarowy „Kormoran” pływał po Morzu Śródziemnym pomiędzy dziesięcioma portami, przewożąc pięć różnych rodzajów towarów (T1, T2, … , T5). Statek wypływał z portu zawsze tego samego dnia, w którym do tego portu przypłynął. W pliku statek.txt podano informacje o kursach wykonanych przez statek w okresie od 2016-01-01 do 2018-12-18. W każdym wierszu, oddzielone znakiem tabulacji, podane są: data – data przebywania statku w porcie (w formacie rrrr-mm-dd), port – nazwa portu, towar – rodzaj towaru, Z/W – informacja, czy to był załadunek (Z) czy wyładunek (W), ile ton – informacja, jaka masa (w tonach) towaru była wyładowana/załadowana, cena za tone w talarach – cena towaru w talarach za tonę. Kapitan przy załadunku płacił za towar, a przy wyładunku otrzymywał za niego zapłatę. Przyjmij, że kapitan przed pierwszym rejsem miał w kasie 500 000 talarów. Oblicz, ile talarów miał 18 grudnia 2018 roku po zakończeniu wszystkich transakcji oraz znajdź dzień, w którym po wypłynięciu z portu stan kasy kapitana był największy – podaj ten dzień (przykładowy format odpowiedzi 2018-12-18) oraz stan kasy kapitana tego dnia. Każdą odpowiedź wpisz osobno.
Excel

Matura 20d

Statek towarowy „Kormoran” pływał po Morzu Śródziemnym pomiędzy dziesięcioma portami, przewożąc pięć różnych rodzajów towarów (T1, T2, … , T5). Statek wypływał z portu zawsze tego samego dnia, w którym do tego portu przypłynął. W pliku statek.txt podano informacje o kursach wykonanych przez statek w okresie od 2016-01-01 do 2018-12-18. W każdym wierszu, oddzielone znakiem tabulacji, podane są: data – data przebywania statku w porcie (w formacie rrrr-mm-dd), port – nazwa portu, towar – rodzaj towaru, Z/W – informacja, czy to był załadunek (Z) czy wyładunek (W), ile ton – informacja, jaka masa (w tonach) towaru była wyładowana/załadowana, cena za tone w talarach – cena towaru w talarach za tonę. Sporządź wykres kolumnowy przedstawiający, ile załadowano i ile wyładowano towaru T5 w każdym miesiącu od 1 stycznia 2016 r. do 18 grudnia 2018 r. Załadunek i wyładunek dla każdego miesiąca przedstaw w dwóch kolumnach. Pamiętaj o opisaniu obu osi (dla osi poziomej użyj formatu rrrr-mm) i o tytule wykresu. W odpowiedzi podaj ilość wyładowanego towaru z sierpnia 2016 roku.
Excel

Matura 20c

Statek towarowy „Kormoran” pływał po Morzu Śródziemnym pomiędzy dziesięcioma portami, przewożąc pięć różnych rodzajów towarów (T1, T2, … , T5). Statek wypływał z portu zawsze tego samego dnia, w którym do tego portu przypłynął. W pliku statek.txt podano informacje o kursach wykonanych przez statek w okresie od 2016-01-01 do 2018-12-18. W każdym wierszu, oddzielone znakiem tabulacji, podane są: data – data przebywania statku w porcie (w formacie rrrr-mm-dd), port – nazwa portu, towar – rodzaj towaru, Z/W – informacja, czy to był załadunek (Z) czy wyładunek (W), ile ton – informacja, jaka masa (w tonach) towaru była wyładowana/załadowana, cena za tone w talarach – cena towaru w talarach za tonę. W dniach 2016-02-01 i 2018-08-01 statek nie zawijał do portu. Dla każdego z tych dni podaj: • rodzaj i liczbę ton towaru, którego było najwięcej na statku, • rodzaj i liczbę ton towaru, którego było najmniej na statku (przyjmujemy, że towar był na statku, jeśli liczba ton tego towaru była większa od 0). W odpowiedzi podaj rodzaj i liczbę ton towaru, którego było najmniej na statku w dniu 2018-08-01.Odpowiedź podaj w formacie (np.T6,77).
Excel

Matura 20b

Statek towarowy „Kormoran” pływał po Morzu Śródziemnym pomiędzy dziesięcioma portami, przewożąc pięć różnych rodzajów towarów (T1, T2, … , T5). Statek wypływał z portu zawsze tego samego dnia, w którym do tego portu przypłynął. W pliku statek.txt podano informacje o kursach wykonanych przez statek w okresie od 2016-01-01 do 2018-12-18. W każdym wierszu, oddzielone znakiem tabulacji, podane są: data – data przebywania statku w porcie (w formacie rrrr-mm-dd), port – nazwa portu, towar – rodzaj towaru, Z/W – informacja, czy to był załadunek (Z) czy wyładunek (W), ile ton – informacja, jaka masa (w tonach) towaru była wyładowana/załadowana, cena za tone w talarach – cena towaru w talarach za tonę. Podaj, ile było kursów, w których statek spędził więcej niż 20 pełnych dni na morzu, bez zawijania do portów. Przykład: Jeśli statek wypłynął z jednego portu w dniu 2016-01-10 i wpłynął do następnego portu w dniu 2016-01-16, to spędził na morzu 5 pełnych dni (11.01, 12.01, 13.01, 14.01, 15.01).
Excel

Matura 15c2

W kolejnych wierszach pliku kraina.txt znajdują się dane demograficzne Edulandii, która składa się z 50 województw. Każde z województw znajduje się w jednym z 4 regionów: A, B, C lub D. Każdy wiersz zawiera oddzielone średnikami informacje o jednym województwie, w następującej kolejności: nazwa województwa, liczba kobiet w 2013 roku, liczba mężczyzn w 2013 roku, liczba kobiet w 2014 roku, liczba mężczyzn w 2014 roku. Przykład: w01D;1415007;1397195;1499070;1481105 w02D;1711390;1641773;1522030;1618733 w03C;1165105;1278732;1299953;1191621 w04D;949065;1026050;688027;723233 Nazwa każdego województwa zaczyna się literą „w”, za nią występuje dwucyfrowy numer województwa, a na końcu litera A, B, C lub D oznaczająca region, w którym to województwo się znajduje. Korzystając z dostępnych narzędzi informatycznych, podaj odpowiedzi do poniższych zadań. Prognozując zmiany demograficzne w Edulandii, przyjmujemy, że tempo wzrostu populacji w każdym województwie w kolejnych latach będzie takie samo jak w okresie 2013–2014. Tempo wzrostu w danym województwie to iloraz ludnosc(2014)/ludnosc(2013) , który zaokrąglamy w dół do 4 miejsc po przecinku – ludnosc (r) to ludność w tym województwie w roku r. Ludność dla roku r>2014 obliczamy wg wzoru: ludnosc (r) = ludnosc (r – 1) • tempo_wzrostu zaokrąglając w dół do liczby całkowitej. Jeżeli w jakimś województwie w danym roku ludność jest ponaddwukrotnie większa niż stan z roku 2013, to w tym województwie występuje efekt przeludnienia. Przyjmujemy wówczas, że począwszy od następnego roku ludność danego województwa nie będzie się zmieniać. Na przykład dla województwa w01D mamy: • Ludność w 2013 roku (mężczyzn i kobiet) wynosi 1 415 007 + 1 397 195 = 2 812 202 • Ludność w 2014 roku (mężczyzn i kobiet) wynosi 1 499 070 + 1 481 105 = 2 980 175 • Tempo wzrostu dla tego województwa jest równe 2 980 175/2 812 202 =1,0597 po zaokrągleniu w dół do 4 miejsc po przecinku. Liczba mieszkańców województwa w roku 2015 wyniesie: 2 980 175 * 1,0597 = 3 158 091 (po zaokrągleniu w dół do liczby całkowitej). Dla województwa w01D ludność w roku 2025 przekroczy ponaddwukrotnie ludność początkową (wyniesie 5 639 669) i od tego czasu nie będzie się w kolejnych latach zmieniać. Podaj liczbę województw, w których kiedykolwiek wystąpi efekt przeludnienia w latach 2014–2025 włącznie.
Excel

Matura 15c1

W kolejnych wierszach pliku kraina.txt znajdują się dane demograficzne Edulandii, która składa się z 50 województw. Każde z województw znajduje się w jednym z 4 regionów: A, B, C lub D. Każdy wiersz zawiera oddzielone średnikami informacje o jednym województwie, w następującej kolejności: nazwa województwa, liczba kobiet w 2013 roku, liczba mężczyzn w 2013 roku, liczba kobiet w 2014 roku, liczba mężczyzn w 2014 roku. Przykład: w01D;1415007;1397195;1499070;1481105 w02D;1711390;1641773;1522030;1618733 w03C;1165105;1278732;1299953;1191621 w04D;949065;1026050;688027;723233 Nazwa każdego województwa zaczyna się literą „w”, za nią występuje dwucyfrowy numer województwa, a na końcu litera A, B, C lub D oznaczająca region, w którym to województwo się znajduje. Korzystając z dostępnych narzędzi informatycznych, podaj odpowiedzi do poniższych zadań. Odpowiedzi zapisz w pliku wynik5.txt, a każdą odpowiedź poprzedź numerem oznaczającym to zadanie. Prognozując zmiany demograficzne w Edulandii, przyjmujemy, że tempo wzrostu populacji w każdym województwie w kolejnych latach będzie takie samo jak w okresie 2013–2014. Tempo wzrostu w danym województwie to iloraz ludnosc(2014)/ludnosc(2013) , który zaokrąglamy w dół do 4 miejsc po przecinku – ludnosc (r) to ludność w tym województwie w roku r. Ludność dla roku r>2014 obliczamy wg wzoru: ludnosc (r) = ludnosc (r – 1) • tempo_wzrostu zaokrąglając w dół do liczby całkowitej. Jeżeli w jakimś województwie w danym roku ludność jest ponaddwukrotnie większa niż stan z roku 2013, to w tym województwie występuje efekt przeludnienia. Przyjmujemy wówczas, że począwszy od następnego roku ludność danego województwa nie będzie się zmieniać. Na przykład dla województwa w01D mamy: • Ludność w 2013 roku (mężczyzn i kobiet) wynosi 1 415 007 + 1 397 195 = 2 812 202 • Ludność w 2014 roku (mężczyzn i kobiet) wynosi 1 499 070 + 1 481 105 = 2 980 175 • Tempo wzrostu dla tego województwa jest równe 2 980 175/2 812 202 =1,0597 po zaokrągleniu w dół do 4 miejsc po przecinku. Liczba mieszkańców województwa w roku 2015 wyniesie: 2 980 175 * 1,0597 = 3 158 091 (po zaokrągleniu w dół do liczby całkowitej). Dla województwa w01D ludność w roku 2025 przekroczy ponaddwukrotnie ludność początkową (wyniesie 5 639 669) i od tego czasu nie będzie się w kolejnych latach zmieniać. Podaj liczbę wszystkich mieszkańców Edulandii w 2025 roku.
Excel

Matura 20a

Statek towarowy „Kormoran” pływał po Morzu Śródziemnym pomiędzy dziesięcioma portami, przewożąc pięć różnych rodzajów towarów (T1, T2, … , T5). Statek wypływał z portu zawsze tego samego dnia, w którym do tego portu przypłynął. W pliku statek.txt podano informacje o kursach wykonanych przez statek w okresie od 2016-01-01 do 2018-12-18. W każdym wierszu, oddzielone znakiem tabulacji, podane są: data – data przebywania statku w porcie (w formacie rrrr-mm-dd), port – nazwa portu, towar – rodzaj towaru, Z/W – informacja, czy to był załadunek (Z) czy wyładunek (W), ile ton – informacja, jaka masa (w tonach) towaru była wyładowana/załadowana, cena za tone w talarach – cena towaru w talarach za tonę. Podaj, który towar był ładowany na statek najwięcej razy i jaka była łączna masa tych załadunków. Odpowiedź podaj w formacie (np.T6,777).
Excel

Matura 15b

W kolejnych wierszach pliku kraina.txt znajdują się dane demograficzne Edulandii, która składa się z 50 województw. Każde z województw znajduje się w jednym z 4 regionów: A, B, C lub D. Każdy wiersz zawiera oddzielone średnikami informacje o jednym województwie, w następującej kolejności: nazwa województwa, liczba kobiet w 2013 roku, liczba mężczyzn w 2013 roku, liczba kobiet w 2014 roku, liczba mężczyzn w 2014 roku. Przykład: w01D;1415007;1397195;1499070;1481105 w02D;1711390;1641773;1522030;1618733 w03C;1165105;1278732;1299953;1191621 w04D;949065;1026050;688027;723233 Nazwa każdego województwa zaczyna się literą „w”, za nią występuje dwucyfrowy numer województwa, a na końcu litera A, B, C lub D oznaczająca region, w którym to województwo się znajduje. Korzystając z dostępnych narzędzi informatycznych, podaj odpowiedzi do poniższych zadań. Podaj liczbę wszystkich takich województw, w których liczba kobiet w 2014 roku była większa niż w 2013 roku i jednocześnie liczba mężczyzn w 2014 roku była większa niż w 2013 roku.
Excel

Matura 19d3

Naukowcy śledzą zmiany pogody na odległej planecie. Chmury występujące na niebie tej planety podzielono na dwie kategorie, nazwane przez analogię do ziemskich cirrusami (C) i stratusami (S). W każdej z kategorii chmury są klasyfikowane względem wielkości od 1 do 5. Mamy zatem chmury dziesięciu rodzajów: C1, C2, C3, C4 i C5 oraz S1, S2, S3, S4 i S5. Na tej planecie w jednym dniu mogą występować chmury tylko jednego rodzaju. W każdym z 500 kolejnych dni stacja badawcza umiejscowiona na planecie mierzyła temperaturę w stopniach oraz określała rodzaj chmur. Dane te zawarte są w kolejnych wierszach pliku pogoda.txt. Każdy wiersz pliku pogoda.txt zawiera kolejno: • numer dnia (od 1 do 500), • zmierzoną temperaturę (z dokładnością do jednego miejsca po przecinku, temperatura nigdy nie spada poniżej zera), • wielkość opadu, jaki miał miejsce tego dnia (w milimetrach, zaokrąglony do liczby całkowitej), • kategorię chmur (C, S lub 0 – jeśli dzień był bezchmurny), • wielkość chmur (od 1 do 5 lub 0 – jeśli dzień był bezchmurny). W dniu 301. kamera na stacji badawczej się zepsuła i od tego dnia stacja raportowała wszystkie dni jako „bezchmurne”, temperatura i opady jednak dalej były poprawnie mierzone. Profesor George Nubis przedstawił teorię, według której chmury określonej wielkości i kategorii rozwijają się w następujący sposób: • jeśli w danym dniu nie ma chmur, nazajutrz na pewno pojawią się chmury o wielkości 1, • chmury po trzech dniach samoczynnie przechodzą w chmury o wyższym numerze, aż do numeru 5, • chmury o wielkości 5 zanikają wtedy, gdy spadnie w ciągu dnia co najmniej 20 mm deszczu, a wówczas następny dzień jest bezchmurny, • powstanie chmur kategorii C lub S zależy od temperatury powietrza w dniu ich tworzenia się. Jeśli temperatura w dniu pojawienia się chmur jest nie mniejsza niż 10 stopni, to powstają chmury kategorii C (o wielkości 1), w przeciwnym wypadku – chmury kategorii S (o wielkości 1). Uwaga: Przez pierwszych 20 dni teoria zgodziła się dokładnie z obserwacjami. Użyj tej informacji, aby sprawdzić swoje obliczenia. Załóż, że chmury rozwijałyby się przez cały czas (500 dni) według teorii profesora i że dzień pierwszy był bezchmurny (wielkość chmur 0). Dla pierwszych 300 dni pomiaru podaj, ile wśród nich było takich, w których teorię profesora Nubisa dotyczącą kategorii chmur potwierdzały odczyty z kamery.
Excel

Matura 19d2

Naukowcy śledzą zmiany pogody na odległej planecie. Chmury występujące na niebie tej planety podzielono na dwie kategorie, nazwane przez analogię do ziemskich cirrusami (C) i stratusami (S). W każdej z kategorii chmury są klasyfikowane względem wielkości od 1 do 5. Mamy zatem chmury dziesięciu rodzajów: C1, C2, C3, C4 i C5 oraz S1, S2, S3, S4 i S5. Na tej planecie w jednym dniu mogą występować chmury tylko jednego rodzaju. W każdym z 500 kolejnych dni stacja badawcza umiejscowiona na planecie mierzyła temperaturę w stopniach oraz określała rodzaj chmur. Dane te zawarte są w kolejnych wierszach pliku pogoda.txt. Każdy wiersz pliku pogoda.txt zawiera kolejno: • numer dnia (od 1 do 500), • zmierzoną temperaturę (z dokładnością do jednego miejsca po przecinku, temperatura nigdy nie spada poniżej zera), • wielkość opadu, jaki miał miejsce tego dnia (w milimetrach, zaokrąglony do liczby całkowitej), • kategorię chmur (C, S lub 0 – jeśli dzień był bezchmurny), • wielkość chmur (od 1 do 5 lub 0 – jeśli dzień był bezchmurny). W dniu 301. kamera na stacji badawczej się zepsuła i od tego dnia stacja raportowała wszystkie dni jako „bezchmurne”, temperatura i opady jednak dalej były poprawnie mierzone. Profesor George Nubis przedstawił teorię, według której chmury określonej wielkości i kategorii rozwijają się w następujący sposób: • jeśli w danym dniu nie ma chmur, nazajutrz na pewno pojawią się chmury o wielkości 1, • chmury po trzech dniach samoczynnie przechodzą w chmury o wyższym numerze, aż do numeru 5, • chmury o wielkości 5 zanikają wtedy, gdy spadnie w ciągu dnia co najmniej 20 mm deszczu, a wówczas następny dzień jest bezchmurny, • powstanie chmur kategorii C lub S zależy od temperatury powietrza w dniu ich tworzenia się. Jeśli temperatura w dniu pojawienia się chmur jest nie mniejsza niż 10 stopni, to powstają chmury kategorii C (o wielkości 1), w przeciwnym wypadku – chmury kategorii S (o wielkości 1). Uwaga: Przez pierwszych 20 dni teoria zgodziła się dokładnie z obserwacjami. Użyj tej informacji, aby sprawdzić swoje obliczenia. Załóż, że chmury rozwijałyby się przez cały czas (500 dni) według teorii profesora i że dzień pierwszy był bezchmurny (wielkość chmur 0). Dla pierwszych 300 dni pomiaru podaj, ile wśród nich było takich, w których teorię profesora Nubisa dotyczącą wielkości chmur potwierdzały odczyty z kamery.
Excel

Matura 19d1

Naukowcy śledzą zmiany pogody na odległej planecie. Chmury występujące na niebie tej planety podzielono na dwie kategorie, nazwane przez analogię do ziemskich cirrusami (C) i stratusami (S). W każdej z kategorii chmury są klasyfikowane względem wielkości od 1 do 5. Mamy zatem chmury dziesięciu rodzajów: C1, C2, C3, C4 i C5 oraz S1, S2, S3, S4 i S5. Na tej planecie w jednym dniu mogą występować chmury tylko jednego rodzaju. W każdym z 500 kolejnych dni stacja badawcza umiejscowiona na planecie mierzyła temperaturę w stopniach oraz określała rodzaj chmur. Dane te zawarte są w kolejnych wierszach pliku pogoda.txt. Każdy wiersz pliku pogoda.txt zawiera kolejno: • numer dnia (od 1 do 500), • zmierzoną temperaturę (z dokładnością do jednego miejsca po przecinku, temperatura nigdy nie spada poniżej zera), • wielkość opadu, jaki miał miejsce tego dnia (w milimetrach, zaokrąglony do liczby całkowitej), • kategorię chmur (C, S lub 0 – jeśli dzień był bezchmurny), • wielkość chmur (od 1 do 5 lub 0 – jeśli dzień był bezchmurny). W dniu 301. kamera na stacji badawczej się zepsuła i od tego dnia stacja raportowała wszystkie dni jako „bezchmurne”, temperatura i opady jednak dalej były poprawnie mierzone. Profesor George Nubis przedstawił teorię, według której chmury określonej wielkości i kategorii rozwijają się w następujący sposób: • jeśli w danym dniu nie ma chmur, nazajutrz na pewno pojawią się chmury o wielkości 1, • chmury po trzech dniach samoczynnie przechodzą w chmury o wyższym numerze, aż do numeru 5, • chmury o wielkości 5 zanikają wtedy, gdy spadnie w ciągu dnia co najmniej 20 mm deszczu, a wówczas następny dzień jest bezchmurny, • powstanie chmur kategorii C lub S zależy od temperatury powietrza w dniu ich tworzenia się. Jeśli temperatura w dniu pojawienia się chmur jest nie mniejsza niż 10 stopni, to powstają chmury kategorii C (o wielkości 1), w przeciwnym wypadku – chmury kategorii S (o wielkości 1). Uwaga: Przez pierwszych 20 dni teoria zgodziła się dokładnie z obserwacjami. Użyj tej informacji, aby sprawdzić swoje obliczenia. Załóż, że chmury rozwijałyby się przez cały czas (500 dni) według teorii profesora i że dzień pierwszy był bezchmurny (wielkość chmur 0). Podaj liczbę dni (spośród wszystkich 500) z chmurami wielkości 0, 1, 2, 3, 4 i 5 – dla każdej wielkości oddzielnie (przyjmij, że wielkość opadu w danym dniu jest taka, jaką zapisano w pliku z danymi). W odpowiedzi podaj liczbę dni chmur o wielkości 0.
Excel

Matura 19c

Naukowcy śledzą zmiany pogody na odległej planecie. Chmury występujące na niebie tej planety podzielono na dwie kategorie, nazwane przez analogię do ziemskich cirrusami (C) i stratusami (S). W każdej z kategorii chmury są klasyfikowane względem wielkości od 1 do 5. Mamy zatem chmury dziesięciu rodzajów: C1, C2, C3, C4 i C5 oraz S1, S2, S3, S4 i S5. Na tej planecie w jednym dniu mogą występować chmury tylko jednego rodzaju. W każdym z 500 kolejnych dni stacja badawcza umiejscowiona na planecie mierzyła temperaturę w stopniach oraz określała rodzaj chmur. Dane te zawarte są w kolejnych wierszach pliku pogoda.txt. Każdy wiersz pliku pogoda.txt zawiera kolejno: • numer dnia (od 1 do 500), • zmierzoną temperaturę (z dokładnością do jednego miejsca po przecinku, temperatura nigdy nie spada poniżej zera), • wielkość opadu, jaki miał miejsce tego dnia (w milimetrach, zaokrąglony do liczby całkowitej), • kategorię chmur (C, S lub 0 – jeśli dzień był bezchmurny), • wielkość chmur (od 1 do 5 lub 0 – jeśli dzień był bezchmurny). W dniu 301. kamera na stacji badawczej się zepsuła i od tego dnia stacja raportowała wszystkie dni jako „bezchmurne”, temperatura i opady jednak dalej były poprawnie mierzone. Dla pierwszych 300 dni pomiaru oblicz, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, średni opad dla każdego rodzaju chmur (kategoria + wielkość, czyli C1, C2, C3, C4, C5, S1, S2, S3, S4, S5). Przedstaw wyniki na wykresie kolumnowym, pamiętając o czytelnym opisie wykresu. W odpowiedzi podaj średni opad chmury S5.
Excel

Matura 19b

Naukowcy śledzą zmiany pogody na odległej planecie. Chmury występujące na niebie tej planety podzielono na dwie kategorie, nazwane przez analogię do ziemskich cirrusami (C) i stratusami (S). W każdej z kategorii chmury są klasyfikowane względem wielkości od 1 do 5. Mamy zatem chmury dziesięciu rodzajów: C1, C2, C3, C4 i C5 oraz S1, S2, S3, S4 i S5. Na tej planecie w jednym dniu mogą występować chmury tylko jednego rodzaju. W każdym z 500 kolejnych dni stacja badawcza umiejscowiona na planecie mierzyła temperaturę w stopniach oraz określała rodzaj chmur. Dane te zawarte są w kolejnych wierszach pliku pogoda.txt. Każdy wiersz pliku pogoda.txt zawiera kolejno: • numer dnia (od 1 do 500), • zmierzoną temperaturę (z dokładnością do jednego miejsca po przecinku, temperatura nigdy nie spada poniżej zera), • wielkość opadu, jaki miał miejsce tego dnia (w milimetrach, zaokrąglony do liczby całkowitej), • kategorię chmur (C, S lub 0 – jeśli dzień był bezchmurny), • wielkość chmur (od 1 do 5 lub 0 – jeśli dzień był bezchmurny). W dniu 301. kamera na stacji badawczej się zepsuła i od tego dnia stacja raportowała wszystkie dni jako „bezchmurne”, temperatura i opady jednak dalej były poprawnie mierzone. Znajdź najdłuższy ciąg kolejnych dni, w których temperatura zmierzona każdego dnia jest wyższa niż temperatura dnia poprzedniego. Jest tylko jeden taki ciąg. Podaj ilość dni tego ciągu.
Excel

Matura 15a

W kolejnych wierszach pliku kraina.txt znajdują się dane demograficzne Edulandii, która składa się z 50 województw. Każde z województw znajduje się w jednym z 4 regionów: A, B, C lub D. Każdy wiersz zawiera oddzielone średnikami informacje o jednym województwie, w następującej kolejności: nazwa województwa, liczba kobiet w 2013 roku, liczba mężczyzn w 2013 roku, liczba kobiet w 2014 roku, liczba mężczyzn w 2014 roku. Przykład: w01D;1415007;1397195;1499070;1481105 w02D;1711390;1641773;1522030;1618733 w03C;1165105;1278732;1299953;1191621 w04D;949065;1026050;688027;723233 Nazwa każdego województwa zaczyna się literą „w”, za nią występuje dwucyfrowy numer województwa, a na końcu litera A, B, C lub D oznaczająca region, w którym to województwo się znajduje. Korzystając z dostępnych narzędzi informatycznych, podaj odpowiedzi do poniższych zadań. Podaj liczbę wszystkich mieszkańców w regionie C w 2013 roku
Excel

Matura 11e

Firma „Zielone Miasto” podpisała umowę na utrzymanie trawników dużej aglomeracji od dnia 1 kwietnia do 30 października 2011 roku. Zadaniem firmy jest: - wywożenie z miasta skoszonej trawy, - koszenie trawników. 1 kwietnia 2011 roku rano zgromadzone było 10 000 m3 skoszonej trawy. Firma dysponuje 30 samochodami do wywozu skoszonej trawy z miasta. Objętość zgromadzonej trawy zmienia się codziennie w następujący sposób: Przed południem (zaczynając od 1 kwietnia) każdy samochód firmowy wywozi 15 m3 skoszonej trawy z miasta, w ciągu każdego dnia kosi się 600 m3 trawy, w nocy objętość zgromadzonej trawy zmniejsza się o 3%. Ubytek trawy zaokrąglamy w dół do całkowitej liczby m3. Na przykład, jeśli wieczorem zgromadzono 60 m3 trawy, to w nocy jej objętość zmniejszy się o 1 m3, co odpowiada liczbie 3% 60 ⋅ m3 zaokrąglonej w dół do liczby całkowitej. Wyznacz objętości zgromadzonej trawy po 100 dniach pracy firmy (rano, w 101 dniu, przed wywożeniem trawy) przy założeniu, że 1 kwietnia 2011 rano zgromadzone było odpowiednio 10 000 m3, 7 000 m3, 4 000 m3 skoszonej trawy. Sporządź wykres kolumnowy porównujący te wartości. Zadbaj o czytelność wykresu (pamiętaj o tytule i opisie danych). W odpowiedzi podaj jedną z otrzymanych wartości.
Excel

Matura 19a

Naukowcy śledzą zmiany pogody na odległej planecie. Chmury występujące na niebie tej planety podzielono na dwie kategorie, nazwane przez analogię do ziemskich cirrusami (C) i stratusami (S). W każdej z kategorii chmury są klasyfikowane względem wielkości od 1 do 5. Mamy zatem chmury dziesięciu rodzajów: C1, C2, C3, C4 i C5 oraz S1, S2, S3, S4 i S5. Na tej planecie w jednym dniu mogą występować chmury tylko jednego rodzaju. W każdym z 500 kolejnych dni stacja badawcza umiejscowiona na planecie mierzyła temperaturę w stopniach oraz określała rodzaj chmur. Dane te zawarte są w kolejnych wierszach pliku pogoda.txt. Każdy wiersz pliku pogoda.txt zawiera kolejno: • numer dnia (od 1 do 500), • zmierzoną temperaturę (z dokładnością do jednego miejsca po przecinku, temperatura nigdy nie spada poniżej zera), • wielkość opadu, jaki miał miejsce tego dnia (w milimetrach, zaokrąglony do liczby całkowitej), • kategorię chmur (C, S lub 0 – jeśli dzień był bezchmurny), • wielkość chmur (od 1 do 5 lub 0 – jeśli dzień był bezchmurny). W dniu 301. kamera na stacji badawczej się zepsuła i od tego dnia stacja raportowała wszystkie dni jako „bezchmurne”, temperatura i opady jednak dalej były poprawnie mierzone. Podaj liczbę dni o temperaturze większej lub równej 20 stopni i jednocześnie o opadzie mniejszym lub równym 5 mm.
Excel

Matura 14d

Pani Binarna została właścicielką kurzej fermy, na której znajduje się 200 kur niosek. Kilogram paszy kosztuje 1,9 zł, a jedna kura zjada przez cały dzień 0,2 kg paszy. Rozważamy okres hodowli trwający sto osiemdziesiąt dni. Dni są ponumerowaneod 1 do 180. Pierwsza niedziela przypada siódmego dnia. Codziennie w południe, z wyjątkiem niedziel, każda kura znosi 1 jajko i tego samego dnia pani Binarna sprzedaje wszystkie jajka w cenie 0,9 zł za sztukę. W okolicach fermy grasuje lis, który w każdy dzień o nieparzystym numerze, po zmroku (po posiłku kur, po zniesieniu i ewentualnym sprzedaniu jajek) zmniejsza liczbę kur o 2 sztuki naraz. Co 30 dni (tj. w dniu trzydziestym, sześćdziesiątym itd.) rano, przed posiłkiem kur, pani Binarna powiększa stado o 20%, kupując kolejne kury na giełdzie (liczbę kupionych kur zaokrąglamy w dół do liczby całkowitej) po 18 zł za sztukę. Biorąc pod uwagę podane założenia i wykorzystując dostępne narzędzia informatyczne, wykonaj poniższe polecenia. Odpowiedzi do podpunktów a), b), c) zapisz w kolejnych wierszach pliku tekstowego ZADANIE4.TXT. Wykres, o którym mowa w podpunkcie d), utwórz w oddzielnym pliku. Odpowiedź do każdego podpunktu poprzedź literą oznaczającą ten podpunkt. Na podstawie wykonanego wykresu liniowego porównującego dzienny przychód (wartość sprzedanych jaj) z dziennymi kosztami pani Binarnej w okresie 180 dni podaj ile razy dzienne koszty przekroczyły 500 zł
Excel

Matura 18h

Rzeka Wirka co roku wylewała. Aby temu zapobiec, wybudowano na rzece zbiornik retencyjny. W kolejnych wierszach pliku woda.txt znajdują się dane dotyczące dziennego dopływu wody z rzeki Wirki do zbiornika retencyjnego w kolejnych dniach z lat 2008–2017. Plik zawiera 3 653 wiersze. W każdym wierszu podane są dane: data (rrrr-mm-dd) oraz liczba metrów sześciennych wody, jaka dopływała do zbiornika w ciągu doby. Poniżej opisano cykl pracy zbiornika retencyjnego. 1) Na początku doby, zaraz po północy, wykonywany jest pomiar objętości wody w zbiorniku i na jego podstawie realizuje się pozostałe działania. 2) Jeśli pomiar wskazuje w zbiorniku więcej niż 1 000 000 m3 wody, to nastąpiło tzw. przepełnienie zbiornika. W takiej sytuacji, niezwłocznie po wykonaniu pomiaru i stwierdzeniu przepełnienia, nadmiar wody powyżej 1 000 000 m3 jest wypuszczany ze zbiornika. 3) Codziennie rano (o godzinie 8) ze zbiornika wypuszcza się 2% objętości wody wykazanej przez pomiar zaraz po północy. Ilość wypuszczanej wody zaokrągla się w górę do pełnych metrów sześciennych. Uwaga: pomiar wykonany po północy 2008-02-01 wskazał 338 406 m3 wody. Uwzględnij opisany cykl pracy zbiornika retencyjnego oraz codzienne dopływy wody z Wirki i przyjmij, że pomiar w dniu 2008-01-01 wskazywał 500 000 m3 wody. Podaj, ile najwięcej wody znalazłoby się w podanym okresie (tj. od 2008-01-01 do 2017-12-31) w zbiorniku (w momencie pomiaru), gdyby całkowicie zrezygnować z procedury wypuszczania nadmiaru wody powyżej 1 000 000 m3, a zbiornik miałby nieograniczoną pojemność (Przykładowa odpowiedź: 777 m3).
Excel

Matura 18g

Rzeka Wirka co roku wylewała. Aby temu zapobiec, wybudowano na rzece zbiornik retencyjny. W kolejnych wierszach pliku woda.txt znajdują się dane dotyczące dziennego dopływu wody z rzeki Wirki do zbiornika retencyjnego w kolejnych dniach z lat 2008–2017. Plik zawiera 3 653 wiersze. W każdym wierszu podane są dane: data (rrrr-mm-dd) oraz liczba metrów sześciennych wody, jaka dopływała do zbiornika w ciągu doby. Poniżej opisano cykl pracy zbiornika retencyjnego. 1) Na początku doby, zaraz po północy, wykonywany jest pomiar objętości wody w zbiorniku i na jego podstawie realizuje się pozostałe działania. 2) Jeśli pomiar wskazuje w zbiorniku więcej niż 1 000 000 m3 wody, to nastąpiło tzw. przepełnienie zbiornika. W takiej sytuacji, niezwłocznie po wykonaniu pomiaru i stwierdzeniu przepełnienia, nadmiar wody powyżej 1 000 000 m3 jest wypuszczany ze zbiornika. 3) Codziennie rano (o godzinie 8) ze zbiornika wypuszcza się 2% objętości wody wykazanej przez pomiar zaraz po północy. Ilość wypuszczanej wody zaokrągla się w górę do pełnych metrów sześciennych. Uwaga: pomiar wykonany po północy 2008-02-01 wskazał 338 406 m3 wody. Uwzględnij opisany cykl pracy zbiornika retencyjnego oraz codzienne dopływy wody z Wirki i przyjmij, że pomiar w dniu 2008-01-01 wskazywał 500 000 m3 wody. Podaj, w ilu dniach z podanego okresu (tj. od 2008-01-01 do 2017-12-31) w zbiorniku w momencie pomiaru znajdowało się co najmniej 800 000 m3 wody.
Excel

Matura 10e

Numer PESEL to 11-cyfrowy kod, jednoznacznie identyfikujący określoną osobę fizyczną. Dla wszystkich urodzonych przed 1.1.2000 r. skonstruowany został w następujący sposób: • cyfry od 1 do 6 to data urodzenia (w kolejności: rok, miesiąc, dzień), • cyfry od 7 do 9 to liczba porządkowa, • cyfra 10-ta to płeć (cyfra parzysta dla kobiet, nieparzysta dla mężczyzn), • cyfra 11-ta to cyfra kontrolna. Sporządź zestawienie liczby osób urodzonych w kolejnych dziesięcioleciach, tzn. w latach pięćdziesiątych, sześćdziesiątych, siedemdziesiątych, osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych. Utwórz wykres ilustrujący procentowy rozkład liczby osób w poszczególnych przedziałach. Na podstawie zestawienia podaj ilość punktów procentowych osób urodzonych w latach 70. Uwaga: Do urodzonych w latach pięćdziesiątych należy zaliczyć osoby urodzone od roku 1950 do roku 1959 włącznie.
Excel

Matura 14c2

Pani Binarna została właścicielką kurzej fermy, na której znajduje się 200 kur niosek. Kilogram paszy kosztuje 1,9 zł, a jedna kura zjada przez cały dzień 0,2 kg paszy. Rozważamy okres hodowli trwający sto osiemdziesiąt dni. Dni są ponumerowaneod 1 do 180. Pierwsza niedziela przypada siódmego dnia. Codziennie w południe, z wyjątkiem niedziel, każda kura znosi 1 jajko i tego samego dnia pani Binarna sprzedaje wszystkie jajka w cenie 0,9 zł za sztukę. W okolicach fermy grasuje lis, który w każdy dzień o nieparzystym numerze, po zmroku (po posiłku kur, po zniesieniu i ewentualnym sprzedaniu jajek) zmniejsza liczbę kur o 2 sztuki naraz. Co 30 dni (tj. w dniu trzydziestym, sześćdziesiątym itd.) rano, przed posiłkiem kur, pani Binarna powiększa stado o 20%, kupując kolejne kury na giełdzie (liczbę kupionych kur zaokrąglamy w dół do liczby całkowitej) po 18 zł za sztukę. Biorąc pod uwagę podane założenia i wykorzystując dostępne narzędzia informatyczne, wykonaj poniższe polecenia. Odpowiedzi do podpunktów a), b), c) zapisz w kolejnych wierszach pliku tekstowego ZADANIE4.TXT. Wykres, o którym mowa w podpunkcie d), utwórz w oddzielnym pliku. Odpowiedź do każdego podpunktu poprzedź literą oznaczającą ten podpunkt. Każdego dnia pani Binarna oblicza swój dzienny zysk, którym jest kwota ze sprzedaży jajek pomniejszona o koszt paszy dla kur i koszt kur dokupionych w tym dniu. Realnym zyskiem po danym dniu jest suma dotychczas uzyskanych dziennych zysków. Podaj, jaki będzie realny zysk(w zł) pani Binarnej po 180 dniach. W odpowiedzi uwzględnij tylko część całkowitą zysku. Przykładowa odpowiedź: 11345
Excel

Matura 10d

Numer PESEL to 11-cyfrowy kod, jednoznacznie identyfikujący określoną osobę fizyczną. Dla wszystkich urodzonych przed 1.1.2000 r. skonstruowany został w następujący sposób: • cyfry od 1 do 6 to data urodzenia (w kolejności: rok, miesiąc, dzień), • cyfry od 7 do 9 to liczba porządkowa, • cyfra 10-ta to płeć (cyfra parzysta dla kobiet, nieparzysta dla mężczyzn), • cyfra 11-ta to cyfra kontrolna. Podaj ilość nieprawidłowych numerów PESEL, w których nie zgadza się cyfra kontrolna.
Excel

Matura 14c1

Pani Binarna została właścicielką kurzej fermy, na której znajduje się 200 kur niosek. Kilogram paszy kosztuje 1,9 zł, a jedna kura zjada przez cały dzień 0,2 kg paszy. Rozważamy okres hodowli trwający sto osiemdziesiąt dni. Dni są ponumerowaneod 1 do 180. Pierwsza niedziela przypada siódmego dnia. Codziennie w południe, z wyjątkiem niedziel, każda kura znosi 1 jajko i tego samego dnia pani Binarna sprzedaje wszystkie jajka w cenie 0,9 zł za sztukę. W okolicach fermy grasuje lis, który w każdy dzień o nieparzystym numerze, po zmroku (po posiłku kur, po zniesieniu i ewentualnym sprzedaniu jajek) zmniejsza liczbę kur o 2 sztuki naraz. Co 30 dni (tj. w dniu trzydziestym, sześćdziesiątym itd.) rano, przed posiłkiem kur, pani Binarna powiększa stado o 20%, kupując kolejne kury na giełdzie (liczbę kupionych kur zaokrąglamy w dół do liczby całkowitej) po 18 zł za sztukę. Biorąc pod uwagę podane założenia i wykorzystując dostępne narzędzia informatyczne, wykonaj poniższe polecenia. Odpowiedzi do podpunktów a), b), c) zapisz w kolejnych wierszach pliku tekstowego ZADANIE4.TXT. Wykres, o którym mowa w podpunkcie d), utwórz w oddzielnym pliku. Odpowiedź do każdego podpunktu poprzedź literą oznaczającą ten podpunkt. Każdego dnia pani Binarna oblicza swój dzienny zysk, którym jest kwota ze sprzedaży jajek pomniejszona o koszt paszy dla kur i koszt kur dokupionych w tym dniu. Realnym zyskiem po danym dniu jest suma dotychczas uzyskanych dziennych zysków. Podaj, nr dnia po którym po raz pierwszy realny zysk pani Binarnej przekroczy 1500 zł.
Excel

Matura 14b

Pani Binarna została właścicielką kurzej fermy, na której znajduje się 200 kur niosek. Kilogram paszy kosztuje 1,9 zł, a jedna kura zjada przez cały dzień 0,2 kg paszy. Rozważamy okres hodowli trwający sto osiemdziesiąt dni. Dni są ponumerowaneod 1 do 180. Pierwsza niedziela przypada siódmego dnia. Codziennie w południe, z wyjątkiem niedziel, każda kura znosi 1 jajko i tego samego dnia pani Binarna sprzedaje wszystkie jajka w cenie 0,9 zł za sztukę. W okolicach fermy grasuje lis, który w każdy dzień o nieparzystym numerze, po zmroku (po posiłku kur, po zniesieniu i ewentualnym sprzedaniu jajek) zmniejsza liczbę kur o 2 sztuki naraz. Co 30 dni (tj. w dniu trzydziestym, sześćdziesiątym itd.) rano, przed posiłkiem kur, pani Binarna powiększa stado o 20%, kupując kolejne kury na giełdzie (liczbę kupionych kur zaokrąglamy w dół do liczby całkowitej) po 18 zł za sztukę. Biorąc pod uwagę podane założenia i wykorzystując dostępne narzędzia informatyczne, wykonaj poniższe polecenia. Odpowiedzi do podpunktów a), b), c) zapisz w kolejnych wierszach pliku tekstowego ZADANIE4.TXT. Wykres, o którym mowa w podpunkcie d), utwórz w oddzielnym pliku. Odpowiedź do każdego podpunktu poprzedź literą oznaczającą ten podpunkt. Podaj łączną kwotę, jaką pani Binarna wydała na paszę dla kur w ciągu 180 dni. W odowiedzi podaj tylko część całkowitą kwoty. Przykładowa odpowiedź:12685
Excel

Matura 11d

Firma „Zielone Miasto” podpisała umowę na utrzymanie trawników dużej aglomeracji od dnia 1 kwietnia do 30 października 2011 roku. Zadaniem firmy jest: - wywożenie z miasta skoszonej trawy, - koszenie trawników. 1 kwietnia 2011 roku rano zgromadzone było 10 000 m3 skoszonej trawy. Firma dysponuje 30 samochodami do wywozu skoszonej trawy z miasta. Objętość zgromadzonej trawy zmienia się codziennie w następujący sposób: Przed południem (zaczynając od 1 kwietnia) każdy samochód firmowy wywozi 15 m3 skoszonej trawy z miasta, w ciągu każdego dnia kosi się 600 m3 trawy, w nocy objętość zgromadzonej trawy zmniejsza się o 3%. Ubytek trawy zaokrąglamy w dół do całkowitej liczby m3. Na przykład, jeśli wieczorem zgromadzono 60 m3 trawy, to w nocy jej objętość zmniejszy się o 1 m3, co odpowiada liczbie 3% 60 ⋅ m3 zaokrąglonej w dół do liczby całkowitej. Wskaż, poprzez wstawienie znaku X w odpowiednich wierszach, które z poniższych zdań staną się prawdziwe, po uzupełnieniu ich odpowiednimi liczbami. Zdania prawdziwe uzupełnij. Wyznacz najmniejsza liczbę samochodów potrzebną firmie, żeby 12 kwietnia 2011 roku po raz pierwszy została wywieziona cała zgromadzona rano trawa.
Excel

Matura 18f

Rzeka Wirka co roku wylewała. Aby temu zapobiec, wybudowano na rzece zbiornik retencyjny. W kolejnych wierszach pliku woda.txt znajdują się dane dotyczące dziennego dopływu wody z rzeki Wirki do zbiornika retencyjnego w kolejnych dniach z lat 2008–2017. Plik zawiera 3 653 wiersze. W każdym wierszu podane są dane: data (rrrr-mm-dd) oraz liczba metrów sześciennych wody, jaka dopływała do zbiornika w ciągu doby. Poniżej opisano cykl pracy zbiornika retencyjnego. 1) Na początku doby, zaraz po północy, wykonywany jest pomiar objętości wody w zbiorniku i na jego podstawie realizuje się pozostałe działania. 2) Jeśli pomiar wskazuje w zbiorniku więcej niż 1 000 000 m3 wody, to nastąpiło tzw. przepełnienie zbiornika. W takiej sytuacji, niezwłocznie po wykonaniu pomiaru i stwierdzeniu przepełnienia, nadmiar wody powyżej 1 000 000 m3 jest wypuszczany ze zbiornika. 3) Codziennie rano (o godzinie 8) ze zbiornika wypuszcza się 2% objętości wody wykazanej przez pomiar zaraz po północy. Ilość wypuszczanej wody zaokrągla się w górę do pełnych metrów sześciennych. Uwaga: pomiar wykonany po północy 2008-02-01 wskazał 338 406 m3 wody. Uwzględnij opisany cykl pracy zbiornika retencyjnego oraz codzienne dopływy wody z Wirki i przyjmij, że pomiar w dniu 2008-01-01 wskazywał 500 000 m3 wody. Podaj dzień, w którym pierwszy raz wypuszczono nadmiar wody po przepełnieniu (Przykładowa odpowiedź: 2023-03-02).
Excel

Matura 18d

Rzeka Wirka co roku wylewała. Aby temu zapobiec, wybudowano na rzece zbiornik retencyjny. W kolejnych wierszach pliku woda.txt znajdują się dane dotyczące dziennego dopływu wody z rzeki Wirki do zbiornika retencyjnego w kolejnych dniach z lat 2008–2017. Plik zawiera 3 653 wiersze. W każdym wierszu podane są dane: data (rrrr-mm-dd) oraz liczba metrów sześciennych wody, jaka dopływała do zbiornika w ciągu doby. Utwórz i podaj zestawienie łącznej liczby metrów sześciennych wody dopływającej do zbiornika retencyjnego w kolejnych miesiącach 2008 roku (od stycznia 2008 do grudnia 2008). Na podstawie zestawienia wykonaj wykres kolumnowy. Pamiętaj o czytelnym opisie wykresu (tytuł wykresu i opisy osi). Podaj łączny dopływ wody z kwietnia.
Excel

Matura 18c

Rzeka Wirka co roku wylewała. Aby temu zapobiec, wybudowano na rzece zbiornik retencyjny. W kolejnych wierszach pliku woda.txt znajdują się dane dotyczące dziennegodopływu wody z rzeki Wirki do zbiornika retencyjnego w kolejnych dniach z lat 2008–2017. Plik zawiera 3 653 wiersze. W każdym wierszu podane są dane: data (rrrr-mm-dd) oraz liczba metrów sześciennych wody, jaka dopływała do zbiornika w ciągu doby. Jaki był najdłuższy okres liczony w dniach, w którym codziennie dopływało do zbiornika retencyjnego co najmniej 10 000 metrów sześciennych wody z rzeki Wirki? Jest tylko jeden taki okres. Podaj długość tego okresu.
Excel

Matura 11a

Firma „Zielone Miasto” podpisała umowę na utrzymanie trawników dużej aglomeracji od dnia 1 kwietnia do 30 października 2011 roku. Zadaniem firmy jest: - wywożenie z miasta skoszonej trawy, - koszenie trawników. 1 kwietnia 2011 roku rano zgromadzone było 10 000 m3 skoszonej trawy. Firma dysponuje 30 samochodami do wywozu skoszonej trawy z miasta. Objętość zgromadzonej trawy zmienia się codziennie w następujący sposób: Przed południem (zaczynając od 1 kwietnia) każdy samochód firmowy wywozi 15 m3 skoszonej trawy z miasta, w ciągu każdego dnia kosi się 600 m3 trawy, w nocy objętość zgromadzonej trawy zmniejsza się o 3%. Ubytek trawy zaokrąglamy w dół do całkowitej liczby m3. Na przykład, jeśli wieczorem zgromadzono 60 m3 trawy, to w nocy jej objętość zmniejszy się o 1 m3, co odpowiada liczbie 3% 60 ⋅ m3 zaokrąglonej w dół do liczby całkowitej. Podaj, o ile m3 zmniejszy się objętość zgromadzonej trawy w nocy z 9 na 10 kwietnia 2011 roku.
Excel

Matura 18b

Rzeka Wirka co roku wylewała. Aby temu zapobiec, wybudowano na rzece zbiornik retencyjny. W kolejnych wierszach pliku woda.txt znajdują się dane dotyczące dziennego dopływu wody z rzeki Wirki do zbiornika retencyjnego w kolejnych dniach z lat 2008–2017. Plik zawiera 3 653 wiersze. W każdym wierszu podane są dane: data (rrrr-mm-dd) oraz liczba metrów sześciennych wody, jaka dopływała do zbiornika w ciągu doby. Podaj rok, w którym zbiornik retencyjny został zasilony łącznie największą liczbą metrów sześciennych wody z rzeki Wirki.
Excel

Matura 14a

Pani Binarna została właścicielką kurzej fermy, na której znajduje się 200 kur niosek. Kilogram paszy kosztuje 1,9 zł, a jedna kura zjada przez cały dzień 0,2 kg paszy. Rozważamy okres hodowli trwający sto osiemdziesiąt dni. Dni są ponumerowane od 1 do 180. Pierwsza niedziela przypada siódmego dnia. Codziennie w południe, z wyjątkiem niedziel, każda kura znosi 1 jajko i tego samego dnia pani Binarna sprzedaje wszystkie jajka w cenie 0,9 zł za sztukę. W okolicach fermy grasuje lis, który w każdy dzień o nieparzystym numerze, po zmroku (po posiłku kur, po zniesieniu i ewentualnym sprzedaniu jajek) zmniejsza liczbę kur o 2 sztuki naraz. Co 30 dni (tj. w dniu trzydziestym, sześćdziesiątym itd.) rano, przed posiłkiem kur, pani Binarna powiększa stado o 20%, kupując kolejne kury na giełdzie (liczbę kupionych kur zaokrąglamy w dół do liczby całkowitej) po 18 zł za sztukę. Biorąc pod uwagę podane założenia i wykorzystując dostępne narzędzia informatyczne, wykonaj poniższe polecenia. Odpowiedzi do podpunktów a), b), c) zapisz w kolejnych wierszach pliku tekstowego ZADANIE4.TXT. Wykres, o którym mowa w podpunkcie d), utwórz w oddzielnym pliku. Odpowiedź do każdego podpunktu poprzedź literą oznaczającą ten podpunkt. Podaj nr dnia, w którym po raz pierwszy liczba kur ponownie osiągnie wartość dokładnie 200 sztuk.
Excel

Matura 02b

Plik o nazwie soki.txt zawiera informacje o zamówieniach butelkowanego soku owocowego składanych w pewnym zakładzie przez cztery magazyny (Gniezno, Malbork, Ogrodzieniec i Przemyśl). Dane w pliku uporządkowano według kolejności zamówień. W każdym wierszu pliku znajdują się następujące dane: numer zamówienia, data zamówienia, magazyn (który składał dane zamówienie) oraz wielkość zamówienia (liczba butelek soku). Zakład przyjmuje zamówienia codziennie. Z każdego magazynu spływa maksymalnie jedno zamówienie dziennie. Pierwszy wiersz pliku jest wierszem nagłówkowym, a dane w wierszach rozdzielono znakami tabulacji. Podaj liczbę dni najdłuższego okresu, kiedy zamówienia z Ogrodzieńca wpływały do zakładu codziennie.
Excel

Matura 02a

Plik o nazwie soki.txt zawiera informacje o zamówieniach butelkowanego soku owocowego składanych w pewnym zakładzie przez cztery magazyny (Gniezno, Malbork, Ogrodzieniec i Przemyśl). Dane w pliku uporządkowano według kolejności zamówień. W każdym wierszu pliku znajdują się następujące dane: numer zamówienia, data zamówienia, magazyn (który składał dane zamówienie) oraz wielkość zamówienia (liczba butelek soku). Zakład przyjmuje zamówienia codziennie. Z każdego magazynu spływa maksymalnie jedno zamówienie dziennie. Pierwszy wiersz pliku jest wierszem nagłówkowym, a dane w wierszach rozdzielono znakami tabulacji. Podaj, ile razy składano zamówienia z każdego z magazynów. W odpowiedzi podaj ilość zamówień z Przemyśla
Excel

Matura 01e

W EKOdomu działa instalacja zbierająca z dachu wodę deszczową, która jest retencjonowana w zbiorniku i wykorzystywana do celów gospodarczych. W pliku ekodom.txt zapisano ilość zebranej wody deszczowej w kolejnych dniach 2022 roku (w litrach). Schemat wykorzystania wody deszczowej: • Rodzina codziennie (poza przypadkami wymienionymi niżej) zużywa 190 l wody ze zbiornika. • W każdą środę ze względu na dodatkowe prace zużycie wzrasta do 260 l. • Dodatkowo w okresie od 1 kwietnia do 30 września, jeśli w kolejnych dniach nie wystąpią naturalne opady, to piątego dnia bez opadów jest podlewany ogródek. Na podlewanie zużywa się 300 l wody. Jeżeli susza się przedłuża, to kolejne podlewanie jest dziesiątego dnia, piętnastego dnia itd. • Jeśli zabraknie wody w zbiorniku retencyjnym to rodzina korzysta z wody z sieci wodociągowej. • Zakładamy na potrzeby zadania, że zbiornik na wodę retencyjną nigdy się nie przepełni. • Z myślą o uproszczeniu symulacji przyjmujemy, że w każdym dniu najpierw następuje retencja opadów w zbiorniku retencyjnym, a potem zużycie wody. W zbiorniku retencyjnym w dniu 1.01.2022 rano (przed użyciem) znajdowało się 5000 l wody. Podaj, ile łącznie litrów wody pobrano z wodociągów.
Excel

Matura 01d

W EKOdomu działa instalacja zbierająca z dachu wodę deszczową, która jest retencjonowana w zbiorniku i wykorzystywana do celów gospodarczych. W pliku ekodom.txt zapisano ilość zebranej wody deszczowej w kolejnych dniach 2022 roku (w litrach). Schemat wykorzystania wody deszczowej: • Rodzina codziennie (poza przypadkami wymienionymi niżej) zużywa 190 l wody ze zbiornika. • W każdą środę ze względu na dodatkowe prace zużycie wzrasta do 260 l. • Dodatkowo w okresie od 1 kwietnia do 30 września, jeśli w kolejnych dniach nie wystąpią naturalne opady, to piątego dnia bez opadów jest podlewany ogródek. Na podlewanie zużywa się 300 l wody. Jeżeli susza się przedłuża, to kolejne podlewanie jest dziesiątego dnia, piętnastego dnia itd. • Jeśli zabraknie wody w zbiorniku retencyjnym to rodzina korzysta z wody z sieci wodociągowej. • Zakładamy na potrzeby zadania, że zbiornik na wodę retencyjną nigdy się nie przepełni. • Z myślą o uproszczeniu symulacji przyjmujemy, że w każdym dniu najpierw następuje retencja opadów w zbiorniku retencyjnym, a potem zużycie wody. W zbiorniku retencyjnym w dniu 1.01.2022 rano (przed użyciem) znajdowało się 5000 l wody. Podaj liczbę dni w których zabrakło wody w zbiorniku, a brakującą ilość wody pobierano z wodociągów.
Excel

Matura 01c

W EKOdomu działa instalacja zbierająca z dachu wodę deszczową, która jest retencjonowana w zbiorniku i wykorzystywana do celów gospodarczych. W pliku ekodom.txt zapisano ilość zebranej wody deszczowej w kolejnych dniach 2022 roku (w litrach). Utwórz zestawienie łącznej ilości retencjonowanej wody w każdym miesiącu od stycznia do grudnia. Na podstawie tego zestawienia utwórz wykres kolumnowy prezentujący ilość retencjonowanej wody w każdym miesiącu. Opisz osie: oś X to nazwa miesiąca oś Y to łączna ilość retencjonowanej wody w litrach. Dodaj tytuł wykresu. W odpowiedzi podaj ilość retencjonowanej wody w maju.
Excel

Matura 01b

W EKOdomu działa instalacja zbierająca z dachu wodę deszczową, która jest retencjonowana w zbiorniku i wykorzystywana do celów gospodarczych. W pliku ekodom.txt zapisano ilość zebranej wody deszczowej w kolejnych dniach 2022 roku (w litrach). Podaj, ile razy w okresie od 1 kwietnia do 30 września był podlewany ogródek. Schemat wykorzystania wody deszczowej: • Rodzina codziennie (poza przypadkami wymienionymi niżej) zużywa 190 l wody ze zbiornika. • W każdą środę ze względu na dodatkowe prace zużycie wzrasta do 260 l. • Dodatkowo w okresie od 1 kwietnia do 30 września, jeśli w kolejnych dniach nie wystąpią naturalne opady, to piątego dnia bez opadów jest podlewany ogródek. Na podlewanie zużywa się 300 l wody. Jeżeli susza się przedłuża, to kolejne podlewanie jest dziesiątego dnia, piętnastego dnia itd. • Jeśli zabraknie wody w zbiorniku retencyjnym to rodzina korzysta z wody z sieci wodociągowej. • Zakładamy na potrzeby zadania, że zbiornik na wodę retencyjną nigdy się nie przepełni. • Z myślą o uproszczeniu symulacji przyjmujemy, że w każdym dniu najpierw następuje retencja opadów w zbiorniku retencyjnym, a potem zużycie wody.
M1

Matura 02c

W pliku dane.txt znajduje się 200 wierszy. Każdy wiersz zawiera 320 liczb naturalnych z przedziału od 0 do 255, oddzielonych znakami pojedynczego odstępu (spacjami). Przedstawiają one jasności kolejnych pikseli czarno-białego obrazu o wymiarach 320 na 200 pikseli (od 0 – czarny do 255 – biały). Sąsiednie piksele to takie, które leżą obok siebie w tym samym wierszu lub w tej samej kolumnie. Dwa sąsiednie piksele nazywamy kontrastującymi, jeśli ich wartości różnią się o więcej niż 128. Podaj liczbę wszystkich takich pikseli, dla których istnieje przynajmniej jeden kontrastujący z nim sąsiedni piksel.
M1

Matura 02b

W pliku dane.txt znajduje się 200 wierszy. Każdy wiersz zawiera 320 liczb naturalnych z przedziału od 0 do 255, oddzielonych znakami pojedynczego odstępu (spacjami). Przedstawiają one jasności kolejnych pikseli czarno-białego obrazu o wymiarach 320 na 200 pikseli (od 0 – czarny do 255 – biały). Podaj, ile wynosi najmniejsza liczba wierszy, które należy usunąć, żeby obraz miał pionową oś symetrii. Obraz ma pionową oś symetrii, jeśli w każdym wierszu i-ty piksel od lewej strony przyjmuje tę samą wartość, co i-ty piksel od prawej strony, dla dowolnego 1 ≤ i ≤ 320.
TEXT

T51

text='AND SO I LIVED ALONE, WITH NO ONE REALLY TO TALK TO, UNTIL A BREAKDOWN IN THE SAHARAN DESERT, SIX YEARS AGO. SOMETHING HAD FAILED IN MY ENGINE. AS I HAD NEITHER PASSENGERS NOR A MECHANIC, I WAS GETTING READY TO ATTEMPT, ALL ON MY OWN, SOME DIFFICULT REPAIRS. IT WAS A MATTER OF LIFE OR DEATH. I HAD SCARCELY ENOUGH DRINKING WATER TO LAST EIGHT DAYS. THAT FIRST NIGHT I WENT TO SLEEP ON THE SAND A THOUSAND MILES FROM ANY HUMAN DWELLING. I WAS MUCH MORE ALONE THAN A PERSON SHIPWRECKED ON A RAFT IN THE MIDDLE OF THE OCEAN. SO YOU CAN IMAGINE MY SURPRISE WHEN, AT SUNRISE, A STRANGE LITTLE VOICE WOKE ME' Napisz program wyznaczający literę angielskiego alfabetu, która występuje w powyższym tekście najczęściej.
TEXT

T50

text='AND SO I LIVED ALONE, WITH NO ONE REALLY TO TALK TO, UNTIL A BREAKDOWN IN THE SAHARAN DESERT, SIX YEARS AGO. SOMETHING HAD FAILED IN MY ENGINE. AS I HAD NEITHER PASSENGERS NOR A MECHANIC, I WAS GETTING READY TO ATTEMPT, ALL ON MY OWN, SOME DIFFICULT REPAIRS. IT WAS A MATTER OF LIFE OR DEATH. I HAD SCARCELY ENOUGH DRINKING WATER TO LAST EIGHT DAYS. THAT FIRST NIGHT I WENT TO SLEEP ON THE SAND A THOUSAND MILES FROM ANY HUMAN DWELLING. I WAS MUCH MORE ALONE THAN A PERSON SHIPWRECKED ON A RAFT IN THE MIDDLE OF THE OCEAN. SO YOU CAN IMAGINE MY SURPRISE WHEN, AT SUNRISE, A STRANGE LITTLE VOICE WOKE ME' Napisz program wyznaczający litery angielskiego alfabetu, które nie występują w powyższym tekście. Podaj sumę kodów ASCII tych liter.
TEXT

T12

text='AND SO I LIVED ALONE, WITH NO ONE REALLY TO TALK TO, UNTIL A BREAKDOWN IN THE SAHARAN DESERT, SIX YEARS AGO. SOMETHING HAD FAILED IN MY ENGINE. AS I HAD NEITHER PASSENGERS NOR A MECHANIC, I WAS GETTING READY TO ATTEMPT, ALL ON MY OWN, SOME DIFFICULT REPAIRS. IT WAS A MATTER OF LIFE OR DEATH. I HAD SCARCELY ENOUGH DRINKING WATER TO LAST EIGHT DAYS. THAT FIRST NIGHT I WENT TO SLEEP ON THE SAND A THOUSAND MILES FROM ANY HUMAN DWELLING. I WAS MUCH MORE ALONE THAN A PERSON SHIPWRECKED ON A RAFT IN THE MIDDLE OF THE OCEAN. SO YOU CAN IMAGINE MY SURPRISE WHEN, AT SUNRISE, A STRANGE LITTLE VOICE WOKE ME' Napisz program wyznaczający ilość różnych liter angielskiego alfabetu, które występują w powyższym tekście.
TEXT

T11

text='AND SO I LIVED ALONE, WITH NO ONE REALLY TO TALK TO, UNTIL A BREAKDOWN IN THE SAHARAN DESERT, SIX YEARS AGO. SOMETHING HAD FAILED IN MY ENGINE. AS I HAD NEITHER PASSENGERS NOR A MECHANIC, I WAS GETTING READY TO ATTEMPT, ALL ON MY OWN, SOME DIFFICULT REPAIRS. IT WAS A MATTER OF LIFE OR DEATH. I HAD SCARCELY ENOUGH DRINKING WATER TO LAST EIGHT DAYS. THAT FIRST NIGHT I WENT TO SLEEP ON THE SAND A THOUSAND MILES FROM ANY HUMAN DWELLING. I WAS MUCH MORE ALONE THAN A PERSON SHIPWRECKED ON A RAFT IN THE MIDDLE OF THE OCEAN. SO YOU CAN IMAGINE MY SURPRISE WHEN, AT SUNRISE, A STRANGE LITTLE VOICE WOKE ME' Napisz program wyznaczający ilość znaków (bez powtórzeń)
TEXT

T10

text='AND SO I LIVED ALONE, WITH NO ONE REALLY TO TALK TO, UNTIL A BREAKDOWN IN THE SAHARAN DESERT, SIX YEARS AGO. SOMETHING HAD FAILED IN MY ENGINE. AS I HAD NEITHER PASSENGERS NOR A MECHANIC, I WAS GETTING READY TO ATTEMPT, ALL ON MY OWN, SOME DIFFICULT REPAIRS. IT WAS A MATTER OF LIFE OR DEATH. I HAD SCARCELY ENOUGH DRINKING WATER TO LAST EIGHT DAYS. THAT FIRST NIGHT I WENT TO SLEEP ON THE SAND A THOUSAND MILES FROM ANY HUMAN DWELLING. I WAS MUCH MORE ALONE THAN A PERSON SHIPWRECKED ON A RAFT IN THE MIDDLE OF THE OCEAN. SO YOU CAN IMAGINE MY SURPRISE WHEN, AT SUNRISE, A STRANGE LITTLE VOICE WOKE ME' Napisz program zamieniający znaki na ich kody wg tablicy ASCII. Następnie obliczamy sumę tych kodów dla liter angielskiego alfabetu.
TEXT

T09

text='AND SO I LIVED ALONE, WITH NO ONE REALLY TO TALK TO, UNTIL A BREAKDOWN IN THE SAHARAN DESERT, SIX YEARS AGO. SOMETHING HAD FAILED IN MY ENGINE. AS I HAD NEITHER PASSENGERS NOR A MECHANIC, I WAS GETTING READY TO ATTEMPT, ALL ON MY OWN, SOME DIFFICULT REPAIRS. IT WAS A MATTER OF LIFE OR DEATH. I HAD SCARCELY ENOUGH DRINKING WATER TO LAST EIGHT DAYS. THAT FIRST NIGHT I WENT TO SLEEP ON THE SAND A THOUSAND MILES FROM ANY HUMAN DWELLING. I WAS MUCH MORE ALONE THAN A PERSON SHIPWRECKED ON A RAFT IN THE MIDDLE OF THE OCEAN. SO YOU CAN IMAGINE MY SURPRISE WHEN, AT SUNRISE, A STRANGE LITTLE VOICE WOKE ME' Napisz program zamieniający znaki na ich kody wg tablicy ASCII. Następnie obliczamy sumę tych kodów.
TEXT

T07

text='AND SO I LIVED ALONE, WITH NO ONE REALLY TO TALK TO, UNTIL A BREAKDOWN IN THE SAHARAN DESERT, SIX YEARS AGO. SOMETHING HAD FAILED IN MY ENGINE. AS I HAD NEITHER PASSENGERS NOR A MECHANIC, I WAS GETTING READY TO ATTEMPT, ALL ON MY OWN, SOME DIFFICULT REPAIRS. IT WAS A MATTER OF LIFE OR DEATH. I HAD SCARCELY ENOUGH DRINKING WATER TO LAST EIGHT DAYS. THAT FIRST NIGHT I WENT TO SLEEP ON THE SAND A THOUSAND MILES FROM ANY HUMAN DWELLING. I WAS MUCH MORE ALONE THAN A PERSON SHIPWRECKED ON A RAFT IN THE MIDDLE OF THE OCEAN. SO YOU CAN IMAGINE MY SURPRISE WHEN, AT SUNRISE, A STRANGE LITTLE VOICE WOKE ME' Napisz program generujący tekst zaczynający się od litery o indeksie 100, następnie bierzemy co 5 znak, tak by skończyć na na literze o indeksie 200
TEXT

T08

text='AND SO I LIVED ALONE, WITH NO ONE REALLY TO TALK TO, UNTIL A BREAKDOWN IN THE SAHARAN DESERT, SIX YEARS AGO. SOMETHING HAD FAILED IN MY ENGINE. AS I HAD NEITHER PASSENGERS NOR A MECHANIC, I WAS GETTING READY TO ATTEMPT, ALL ON MY OWN, SOME DIFFICULT REPAIRS. IT WAS A MATTER OF LIFE OR DEATH. I HAD SCARCELY ENOUGH DRINKING WATER TO LAST EIGHT DAYS. THAT FIRST NIGHT I WENT TO SLEEP ON THE SAND A THOUSAND MILES FROM ANY HUMAN DWELLING. I WAS MUCH MORE ALONE THAN A PERSON SHIPWRECKED ON A RAFT IN THE MIDDLE OF THE OCEAN. SO YOU CAN IMAGINE MY SURPRISE WHEN, AT SUNRISE, A STRANGE LITTLE VOICE WOKE ME' Napisz program generujący tekst zaczynający się od litery o indeksie 100, następnie bierzemy co 2 znak, tak by skończyć na na literze o indeksie 50
TEXT

T06

text='AND SO I LIVED ALONE, WITH NO ONE REALLY TO TALK TO, UNTIL A BREAKDOWN IN THE SAHARAN DESERT, SIX YEARS AGO. SOMETHING HAD FAILED IN MY ENGINE. AS I HAD NEITHER PASSENGERS NOR A MECHANIC, I WAS GETTING READY TO ATTEMPT, ALL ON MY OWN, SOME DIFFICULT REPAIRS. IT WAS A MATTER OF LIFE OR DEATH. I HAD SCARCELY ENOUGH DRINKING WATER TO LAST EIGHT DAYS. THAT FIRST NIGHT I WENT TO SLEEP ON THE SAND A THOUSAND MILES FROM ANY HUMAN DWELLING. I WAS MUCH MORE ALONE THAN A PERSON SHIPWRECKED ON A RAFT IN THE MIDDLE OF THE OCEAN. SO YOU CAN IMAGINE MY SURPRISE WHEN, AT SUNRISE, A STRANGE LITTLE VOICE WOKE ME' Napisz program generujący tekst zawierający litery o nieparzystych indeksach. Zaczynamy od litery o indeksie 501.
TEXT

T05

text='AND SO I LIVED ALONE, WITH NO ONE REALLY TO TALK TO, UNTIL A BREAKDOWN IN THE SAHARAN DESERT, SIX YEARS AGO. SOMETHING HAD FAILED IN MY ENGINE. AS I HAD NEITHER PASSENGERS NOR A MECHANIC, I WAS GETTING READY TO ATTEMPT, ALL ON MY OWN, SOME DIFFICULT REPAIRS. IT WAS A MATTER OF LIFE OR DEATH. I HAD SCARCELY ENOUGH DRINKING WATER TO LAST EIGHT DAYS. THAT FIRST NIGHT I WENT TO SLEEP ON THE SAND A THOUSAND MILES FROM ANY HUMAN DWELLING. I WAS MUCH MORE ALONE THAN A PERSON SHIPWRECKED ON A RAFT IN THE MIDDLE OF THE OCEAN. SO YOU CAN IMAGINE MY SURPRISE WHEN, AT SUNRISE, A STRANGE LITTLE VOICE WOKE ME' Ile razy w powyższym tekście występuje litera A
TEXT

T04

text='AND SO I LIVED ALONE, WITH NO ONE REALLY TO TALK TO, UNTIL A BREAKDOWN IN THE SAHARAN DESERT, SIX YEARS AGO. SOMETHING HAD FAILED IN MY ENGINE. AS I HAD NEITHER PASSENGERS NOR A MECHANIC, I WAS GETTING READY TO ATTEMPT, ALL ON MY OWN, SOME DIFFICULT REPAIRS. IT WAS A MATTER OF LIFE OR DEATH. I HAD SCARCELY ENOUGH DRINKING WATER TO LAST EIGHT DAYS. THAT FIRST NIGHT I WENT TO SLEEP ON THE SAND A THOUSAND MILES FROM ANY HUMAN DWELLING. I WAS MUCH MORE ALONE THAN A PERSON SHIPWRECKED ON A RAFT IN THE MIDDLE OF THE OCEAN. SO YOU CAN IMAGINE MY SURPRISE WHEN, AT SUNRISE, A STRANGE LITTLE VOICE WOKE ME' Napisz program generujący tekst zawierający litery o indeksach podzielnych przez 31 Zaczynamy od litery o indeksie 93.
TEXT

T03

text='AND SO I LIVED ALONE, WITH NO ONE REALLY TO TALK TO, UNTIL A BREAKDOWN IN THE SAHARAN DESERT, SIX YEARS AGO. SOMETHING HAD FAILED IN MY ENGINE. AS I HAD NEITHER PASSENGERS NOR A MECHANIC, I WAS GETTING READY TO ATTEMPT, ALL ON MY OWN, SOME DIFFICULT REPAIRS. IT WAS A MATTER OF LIFE OR DEATH. I HAD SCARCELY ENOUGH DRINKING WATER TO LAST EIGHT DAYS. THAT FIRST NIGHT I WENT TO SLEEP ON THE SAND A THOUSAND MILES FROM ANY HUMAN DWELLING. I WAS MUCH MORE ALONE THAN A PERSON SHIPWRECKED ON A RAFT IN THE MIDDLE OF THE OCEAN. SO YOU CAN IMAGINE MY SURPRISE WHEN, AT SUNRISE, A STRANGE LITTLE VOICE WOKE ME' Napisz program generujący tekst zawierający parzyste litery powyższego tekstu. Zaczynamy od litery o indeksie 508.
TEXT

T02

text='AND SO I LIVED ALONE, WITH NO ONE REALLY TO TALK TO, UNTIL A BREAKDOWN IN THE SAHARAN DESERT, SIX YEARS AGO. SOMETHING HAD FAILED IN MY ENGINE. AS I HAD NEITHER PASSENGERS NOR A MECHANIC, I WAS GETTING READY TO ATTEMPT, ALL ON MY OWN, SOME DIFFICULT REPAIRS. IT WAS A MATTER OF LIFE OR DEATH. I HAD SCARCELY ENOUGH DRINKING WATER TO LAST EIGHT DAYS. THAT FIRST NIGHT I WENT TO SLEEP ON THE SAND A THOUSAND MILES FROM ANY HUMAN DWELLING. I WAS MUCH MORE ALONE THAN A PERSON SHIPWRECKED ON A RAFT IN THE MIDDLE OF THE OCEAN. SO YOU CAN IMAGINE MY SURPRISE WHEN, AT SUNRISE, A STRANGE LITTLE VOICE WOKE ME' Napisz generujący tekst zawierający 50 początkowych znaków tekstu
TEXT

T01

text='AND SO I LIVED ALONE, WITH NO ONE REALLY TO TALK TO, UNTIL A BREAKDOWN IN THE SAHARAN DESERT, SIX YEARS AGO. SOMETHING HAD FAILED IN MY ENGINE. AS I HAD NEITHER PASSENGERS NOR A MECHANIC, I WAS GETTING READY TO ATTEMPT, ALL ON MY OWN, SOME DIFFICULT REPAIRS. IT WAS A MATTER OF LIFE OR DEATH. I HAD SCARCELY ENOUGH DRINKING WATER TO LAST EIGHT DAYS. THAT FIRST NIGHT I WENT TO SLEEP ON THE SAND A THOUSAND MILES FROM ANY HUMAN DWELLING. I WAS MUCH MORE ALONE THAN A PERSON SHIPWRECKED ON A RAFT IN THE MIDDLE OF THE OCEAN. SO YOU CAN IMAGINE MY SURPRISE WHEN, AT SUNRISE, A STRANGE LITTLE VOICE WOKE ME' Napisz program wyznaczający długość powyższego tekstu.
M1

Matura 01c

W pliku matura1.txt znajdź najdłuższy ciąg liczb występujących kolejno po sobie i taki, że największy wspólny dzielnik ich wszystkich jest większy od 1 (innymi słowy: istnieje taka liczba całkowita większa od 1, która jest dzielnikiem każdej z tych liczb). Odpowiedź: wartość pierwszej liczby w takim ciągu + długość ciągu + największa liczba całkowitą, która jest dzielnikiem każdej liczby w tym ciągu. Uwaga: Możesz skorzystać z zależności: NWD(a, b, c) =NWD(NWD(a, b), c).
M1

Matura 36c

Powiemy, że dwie liczby naturalne a i b są anagramami cyfrowymi, jeśli liczbę a można zapisać dziesiętnie za pomocą cyfr występujących w zapisie dziesiętnym liczby b, używając każdej cyfry dokładnie tyle razy, ile razy występuje w zapisie b. Uwaga: przyjmujemy, że w zapisie dziesiętnym żadnej liczby nie ma nieznaczących 0, co oznacza, że 0 występuje na najbardziej znaczącej pozycji tylko w zapisie liczby zero. Podaj długość najdłuższego ciągu wierszy, które zawierają liczby będące anagramami. Przykład: 12 25 132 213 145 415 2226 2622 34 33 135 315 2236 2632 1234 123 Długość ciągu to: 3 (2, 3 i 4 wiersz)
M1

Matura 36b

Powiemy, że dwie liczby naturalne a i b są anagramami cyfrowymi, jeśli liczbę a można zapisać dziesiętnie za pomocą cyfr występujących w zapisie dziesiętnym liczby b, używając każdej cyfry dokładnie tyle razy, ile razy występuje w zapisie b. Uwaga: przyjmujemy, że w zapisie dziesiętnym żadnej liczby nie ma nieznaczących 0, co oznacza, że 0 występuje na najbardziej znaczącej pozycji tylko w zapisie liczby zero. Ile maksymalnie liczb można znaleźć w pliku dane_anagramy.txt, z których każde dwie to anagramy cyfrowe? Przykład: 232 322 112 111 223 121 223 322 Maksymalnie 5 liczb, z których każde dwie to anagramy cyfrowe: 232, 322, 223,223, 322.
M1

Matura 36a

Powiemy, że dwie liczby naturalne a i b są anagramami cyfrowymi, jeśli liczbę a można zapisać dziesiętnie za pomocą cyfr występujących w zapisie dziesiętnym liczby b, używając każdej cyfry dokładnie tyle razy, ile razy występuje w zapisie b. Uwaga: przyjmujemy, że w zapisie dziesiętnym żadnej liczby nie ma nieznaczących 0, co oznacza, że 0 występuje na najbardziej znaczącej pozycji tylko w zapisie liczby zero. a) W ilu wierszach pliku dane_anagramy.txt zapisane w nich liczby to anagramy cyfrowe?
Excel

Matura 01a

W EKOdomu działa instalacja zbierająca z dachu wodę deszczową, która jest retencjonowana w zbiorniku i wykorzystywana do celów gospodarczych. W pliku ekodom.txt zapisano ilość zebranej wody deszczowej w kolejnych dniach 2022 roku (w litrach). Podaj najdłuższy okres bez opadów Schemat wykorzystania wody deszczowej: • Rodzina codziennie (poza przypadkami wymienionymi niżej) zużywa 190 l wody ze zbiornika. • W każdą środę ze względu na dodatkowe prace zużycie wzrasta do 260 l. • Dodatkowo w okresie od 1 kwietnia do 30 września, jeśli w kolejnych dniach nie wystąpią naturalne opady, to piątego dnia bez opadów jest podlewany ogródek. Na podlewanie zużywa się 300 l wody. Jeżeli susza się przedłuża, to kolejne podlewanie jest dziesiątego dnia, piętnastego dnia itd. • Jeśli zabraknie wody w zbiorniku retencyjnym to rodzina korzysta z wody z sieci wodociągowej. • Zakładamy na potrzeby zadania, że zbiornik na wodę retencyjną nigdy się nie przepełni. • Z myślą o uproszczeniu symulacji przyjmujemy, że w każdym dniu najpierw następuje retencja opadów w zbiorniku retencyjnym, a potem zużycie wody.
M1

Matura 34a

Dla danej, dodatniej liczby całkowitej N, na kartce papieru rysujemy N różnych punktów i numerujemy je liczbami 1, 2, ..., N. W tym zadaniu będziemy łączyć punkty ze sobą strzałkami – funkcja strzałka(x,y) rysuje strzałkę od punktu o numerze x do punktu o numerze y. Wywołanie poniżej zapisanej funkcji rekurencyjnej rysuj(x) poskutkuje narysowaniem pewnej liczby strzałek. Jej jedynym argumentem jest pewna liczba całkowita x z przedziału [1, N ]. W pliku pary.txt danych jest 1000 par liczb całkowitych z przedziału [1, 100 000], po jednej parze w wierszu. Liczby w każdym wierszu są rozdzielone znakiem odstępu. Druga liczba w parze zawsze jest większa od pierwszej. Dla N = 100 000 wykonano polecenie rysuj(1) dla pewnego układu N punktów. Napisz program, który znajdzie i wypisze te pary liczb z pliku pary.txt, które odpowiadają numerom punktów x i y takich, że z punktu o numerze x można przejść po jednej lub wielu strzałkach (zawsze zgodnie z ich zwrotami) do punktu o numerze y. W odpowiedzi podaj liczbę par, które spełniają warunki zadania
M1

Matura 33a

Dawno temu, w odległej galaktyce, rozegrano mecz w grę, która przypominała siatkówkę. W meczu wystąpiły dwie drużyny: drużyna A i drużyna B. Mecz składał się z 10 000 krótkich rozgrywek. Każda rozgrywka kończyła się wygraną jednej z dwóch drużyn, za którą zwycięska drużyna otrzymywała jeden punkt. Plik mecz.txt zawiera zapis wyników kolejnych rozgrywek – jeden wiersz z napisem złożonym z 10 000 znaków A i B. Znak A oznacza, że rozgrywkę wygrała drużyna A, natomiast znak B – że rozgrywkę wygrała drużyna B. Oblicz, ile razy nastąpiła sytuacja, w której rozgrywkę wygrała inna drużyna niż rozgrywkę poprzednią (tzn. dwa kolejne znaki A lub B w opisie meczu się różnią).
M1

Matura 32d

Firma Igloo planuje w wybranych miastach Europy wybudować galerie handlowe. W każdej z planowanych galerii może znajdować się różna liczba lokali handlowych. Wszystkie lokale handlowe będą miały kształt prostokąta. W pliku galerie.txt zapisanych jest 50 wierszy z informacjami dotyczącymi planowanych galerii. Każdy wiersz w pliku to informacja o jednej galerii. Dane oddzielone są spacją i zawierają odpowiednio: - kod kraju; - nazwę miasta (nazwy miast nie powtarzają się); -70 par liczb (140 liczb) określających wymiary (długość i szerokość w metrach) lokali handlowych, które znajdować się będą w danej galerii. Jeżeli liczba lokali w galerii jest mniejsza niż 70, to wiersz uzupełniony jest zerami. Przykład: NL Amsterdam 8 4 5 12 7 5 5 11 9 4 7 6 … 0 0 0 0 0 0 d. Powiemy, że dwa lokale są tego samego rodzaju, jeżeli ich powierzchnia jest taka sama. W którym mieście powstanie galeria z największą liczbą różnych rodzajów lokali? Podaj nazwę miasta oraz liczbę różnych lokali (rozdzielone spacją).
M1

Matura 32c

Firma Igloo planuje w wybranych miastach Europy wybudować galerie handlowe. W każdej z planowanych galerii może znajdować się różna liczba lokali handlowych. Wszystkie lokale handlowe będą miały kształt prostokąta. W pliku galerie.txt zapisanych jest 50 wierszy z informacjami dotyczącymi planowanych galerii. Każdy wiersz w pliku to informacja o jednej galerii. Dane oddzielone są spacją i zawierają odpowiednio: - kod kraju; - nazwę miasta (nazwy miast nie powtarzają się); -70 par liczb (140 liczb) określających wymiary (długość i szerokość w metrach) lokali handlowych, które znajdować się będą w danej galerii. Jeżeli liczba lokali w galerii jest mniejsza niż 70, to wiersz uzupełniony jest zerami. Przykład: NL Amsterdam 8 4 5 12 7 5 5 11 9 4 7 6 … 0 0 0 0 0 0 c. Znajdź galerię o najmniejszej całkowitej powierzchni handlowej. Podaj powierzchnię oraz nazwę miasta, w którym znajduje się ta galeria (rozdzielone spacją).
M1

Matura 32b

Firma Igloo planuje w wybranych miastach Europy wybudować galerie handlowe. W każdej z planowanych galerii może znajdować się różna liczba lokali handlowych. Wszystkie lokale handlowe będą miały kształt prostokąta. W pliku galerie.txt zapisanych jest 50 wierszy z informacjami dotyczącymi planowanych galerii. Każdy wiersz w pliku to informacja o jednej galerii. Dane oddzielone są spacją i zawierają odpowiednio: - kod kraju; - nazwę miasta (nazwy miast nie powtarzają się); -70 par liczb (140 liczb) określających wymiary (długość i szerokość w metrach) lokali handlowych, które znajdować się będą w danej galerii. Jeżeli liczba lokali w galerii jest mniejsza niż 70, to wiersz uzupełniony jest zerami. Przykład: NL Amsterdam 8 4 5 12 7 5 5 11 9 4 7 6 … 0 0 0 0 0 0 b. Znajdź galerię o największej całkowitej powierzchni handlowej (jako sumy powierzchni wszystkich lokali). Podaj powierzchnię oraz liczbę lokali w tej galerii (rozdzielone spacją).
M1

Matura 32a

Firma Igloo planuje w wybranych miastach Europy wybudować galerie handlowe. W każdej z planowanych galerii może znajdować się różna liczba lokali handlowych. Wszystkie lokale handlowe będą miały kształt prostokąta. W pliku galerie.txt zapisanych jest 50 wierszy z informacjami dotyczącymi planowanych galerii. Każdy wiersz w pliku to informacja o jednej galerii. Dane oddzielone są spacją i zawierają odpowiednio: - kod kraju; - nazwę miasta (nazwy miast nie powtarzają się); -70 par liczb (140 liczb) określających wymiary (długość i szerokość w metrach) lokali handlowych, które znajdować się będą w danej galerii. Jeżeli liczba lokali w galerii jest mniejsza niż 70, to wiersz uzupełniony jest zerami. Przykład: NL Amsterdam 8 4 5 12 7 5 5 11 9 4 7 6 … 0 0 0 0 0 0 a. W którym państwie powstanie najwięcej galerii? Podaj kod kraju oraz liczbę galerii (rozdzielone spacją).
M1

Matura 30c

Plik identyfikator20.txt zawiera 200 wierszy. W każdym wierszu jest zapisany identyfikator pewnego dokumentu, który składa się z trzech wielkich liter alfabetu łacińskiego oraz sześciu cyfr. c. Poprawność identyfikatora dokumentu potwierdza pierwsza cyfra z jego numerycznej części, która jest cyfrą kontrolną. Podczas sprawdzania poprawności identyfikatora dokumentu litery jego serii są zamieniane na liczby według następującego przypisania: $$ A \rightarrow 10, B \rightarrow 11, C \rightarrow 12 ~~...~~ Z \rightarrow 35 $$ Aby sprawdzić poprawność identyfikatora danego dokumentu, należy wartość każdego elementu identyfikatora (poza cyfrą kontrolną) pomnożyć przez odpowiednią wagę. Wagi poszczególnych składowych identyfikatora to kolejno: $$ 7, 3, 1, 7, 3, 1, 7, 3 $$ Otrzymane iloczyny należy zsumować i policzyć resztę z dzielenia tej sumy przez 10. Jeśli uzyskana w ten sposób liczba jest równa wartości pierwszej cyfry z identyfikatora dokumentu, to identyfikator jest poprawny. Ile identyfikatorów jest niepoprawnych?
M1

Matura 28d

Plik punkty17.txt zawiera 1000 par liczb odpowiadającym współrzędnym (x, y) jednego punktu w układzie kartezjańskim. W danych punkty się nie powtarzają. d. Długość boku kwadratu K równa się 10000. Środek symetrii tego kwadratu znajduje się w początku układu współrzędnych XY, a jego boki są równoległe do osi układu. Podaj liczbę punktów, które leżą odpowiednio: wewnątrz kwadratu K, na bokach kwadratu K, na zewnątrz kwadratu K (bez jego boków). (Poszczególne odpowiedzi rozdziel spacją.)
M1

Matura 27d

Pewna firma przygotowuje wyświetlanie napisów złożonych z wielkich liter alfabetu angielskiego. Na początku napis jest pusty (nie zawiera liter). W pliku instrukcje21.txt podanych jest 2000 instrukcji, które wykonuje automat do generowania napisu. Każda z instrukcji składa się z polecenia, spacji oraz pojedynczego znaku. Polecenia są czterech rodzajów: DOPISZ litera – na końcu napisu trzeba dopisać literę; ZMIEN litera – ostatnią literę należy zmienić na podaną literę (napis jest niepusty); USUN 1 – należy usunąć ostatnią literę (możesz założyć, że napis jest niepusty); PRZESUN litera – oznacza, że pierwsze od lewej wystąpienie podanej litery w napisie należy zamienić na następną literę w alfabecie. Jeśli litera nie występuje w napisie, nie należy nic robić. d. Podaj napis, który powstanie po wykonaniu wszystkich instrukcji z pliku instrukcje21.txt.
M1

Matura 27c

Pewna firma przygotowuje wyświetlanie napisów złożonych z wielkich liter alfabetu angielskiego. Na początku napis jest pusty (nie zawiera liter). W pliku instrukcje21.txt podanych jest 2000 instrukcji, które wykonuje automat do generowania napisu. Każda z instrukcji składa się z polecenia, spacji oraz pojedynczego znaku. Polecenia są czterech rodzajów: DOPISZ litera – na końcu napisu trzeba dopisać literę; ZMIEN litera – ostatnią literę należy zmienić na podaną literę (napis jest niepusty); USUN 1 – należy usunąć ostatnią literę (możesz założyć, że napis jest niepusty); PRZESUN litera – oznacza, że pierwsze od lewej wystąpienie podanej litery w napisie należy zamienić na następną literę w alfabecie. Jeśli litera nie występuje w napisie, nie należy nic robić. c. Oblicz, która litera jest najczęściej dopisywana. Istnieje tylko jedna taka litera. (Podaj tę literę oraz ilość jej dopisywania rozdzielone spacją.)
M1

Matura 27b

Pewna firma przygotowuje wyświetlanie napisów złożonych z wielkich liter alfabetu angielskiego. Na początku napis jest pusty (nie zawiera liter). W pliku instrukcje21.txt podanych jest 2000 instrukcji, które wykonuje automat do generowania napisu. Każda z instrukcji składa się z polecenia, spacji oraz pojedynczego znaku. Polecenia są czterech rodzajów: DOPISZ litera – na końcu napisu trzeba dopisać literę; ZMIEN litera – ostatnią literę należy zmienić na podaną literę (napis jest niepusty); USUN 1 – należy usunąć ostatnią literę (możesz założyć, że napis jest niepusty); PRZESUN litera – oznacza, że pierwsze od lewej wystąpienie podanej litery w napisie należy zamienić na następną literę w alfabecie. Jeśli litera nie występuje w napisie, nie należy nic robić. b. Znajdź najdłuższy ciąg występujących kolejno po sobie instrukcji tego samego rodzaju (podaj nazwę instrukcji oraz długość ciągu rozdzielone spacją).
M1

Matura 27a

Pewna firma przygotowuje wyświetlanie napisów złożonych z wielkich liter alfabetu angielskiego. Na początku napis jest pusty (nie zawiera liter). W pliku instrukcje21.txt podanych jest 2000 instrukcji, które wykonuje automat do generowania napisu. Każda z instrukcji składa się z polecenia, spacji oraz pojedynczego znaku. Polecenia są czterech rodzajów: DOPISZ litera – na końcu napisu trzeba dopisać literę; ZMIEN litera – ostatnią literę należy zmienić na podaną literę (napis jest niepusty); USUN 1 – należy usunąć ostatnią literę (możesz założyć, że napis jest niepusty); PRZESUN litera – oznacza, że pierwsze od lewej wystąpienie podanej litery w napisie należy zamienić na następną literę w alfabecie. Jeśli litera nie występuje w napisie, nie należy nic robić. a. Oblicz całkowitą długość napisu po wykonaniu instrukcji z pliku instrukcje21.txt.